Orasul vechi

Basorelief cu stema Constanţei
situat deasupra intrării principale a Muzeului de Arheologie Constanţa - Piaţa Ovidiu


Vedere aeriană a zonei peninsulare a oraşului Constanţa - 1928
În partea din dreapta se remarcă parcul şi gara precum şi clădirile Prefecturii, Tribunalului şi Palatului Regal iar în stânga se vede la extremă vila Şuţu.  În zona centrală pe faleza golfului Tomis se distinge Sinagoga sefardă. Sunt distincte locaţiile Hotelurilor Palas, Carol I, Cazinoului, Catedralei şi Palatului Arhiepiscopiei 


Zona peninsulară iarna- Biserica din prim plan este Biserica bulgărească Sf. Vasile Nou
Fotografia este probabil realizată de la Hotelul Carol I sau Palas

Fotografie aeriană - Moscheea Carol I

Fotografie aeriană - Moscheea Carol I -  se remarcă digul dinspre larg al portului Tomis

Constanţa - fotografie aeriană zona peninsulară

Zona peninsulară - Strada Muzeelor - 1960

Zona peninsulară - 1953

Fotografie aeriană - în fundal se remarcă biserica Sf Gheorghe

Fotografie aeriană -diferă puţin unghiul aparatului de fotografiat

Fotografie aeriană - Hotel Carol I si ruinele palatului Sturza

Fotografie aeriană Port
se remarcă clădirea Gării Maritime finalizată în anul 1935

Fotografie aeriană Cazinou
Se remarcă statuia lui Eminescu amplasata lângă Hotel Carol I în anul 1934. Lipseşte platforma dinnspre mare din zona centrală a Cazinoului - aceasta a fost probabil ridicata cu ocazia ultimei reparaţii majora a clădirii din 1937 şi a fost desfiinţată după ce a fost avariată serios în urma unei furtuni la începutul anilor `60 (1962).

Fotografie aeriană Cazinou
se observă platforma dinspre mare distrusă de furtună la începutul anilor`60


Vedere aeriană Cazinou - posibil după 1965 - apăruseră macaralele de cheu

Vedere aeriană Cazinou
Probabil după anul 1972 - Există Monumentul Victoriei de la Poarta 2 Port


Gara Nouă - şi blocurile de pe Bd. Republicii
Se remarcă rondoul cap de linie pentru troleibuzele pe direcţiile Tomis şi Mamaia


Gara Nouă - şi blocurile de pe Bd. Republicii
Fotografia este realizată imediat după terminarea cvartalului. Parcul este abia schiţat iar teii de pe bulevard sunt foarte tineri
Rondoul de la Gara nouă înainte de construirea blocurilor de pe Bulevardul Republicii
Se remarcă taxiurile ”Moskvici 407” şi vopsirea lor bicoloră (original vişiniu cu bej)

Rondoul de la Gara nouă după construirea blocurilor de pe Bulevardul Republicii
Nu existau încă blocul turn şi nici blocurile ”A” de pe bulevard

Constructie la capatul dinspre mare a străzii A. Karatzali - "Baile moderne Morfi Papastavru".

Baile moderne Morfi Papastavru - Vedre dinspre mare

Băile moderne Morfi Papastavru - Demolarea clădirii

Băile moderne Morfi Papastavru - Demolarea clădirii
BISERICA ELENA “METAMORFOSIS” - foto 1900

Încă din 1862 exista o Biserica din lemn, pe locul unde se află astăzi Şcoala Greacă (vis a vis de actuala Biserica). Biserica de lemn a fost construită prin donaţia familiei Ikonomou care locuia în Tergeşti. La construcţia Bisericii de lemn a contribuit deosebit de mult Arhimandritul Fillipos Tzoulatis din Kefalonia ajutat şi de Directorul Societăţii Engleze a Căilor Ferate, Baker. Prima liturghie s-a oficiat în ziua de Vinerea Mare a anului 1862.
Acelaşi Arhimandrit a condus şi acţiunea de construire a actualei Biserici prin întrunirea în martie 1866 a unei Epitropii formată din 8 membri (patru din partea Arhimandritului şi patru din partea Comunităţii) care iniţiază strângerea fondurilor pentru construirea unei noi biserici greceşti în Constanţa.
Exista deja şi stampila Comunităţii confirmând existenta Bisericii de lemn. Se trimite o scrisoare de mulţumire către Gheorghiu Zarafin şi K. Teleson, din Constantinopol „pentru străduinţele acestora şi prin intermediul Patriarhului Ecumenic de la Constantinopol, pentru reuşita scopului de a obţine terenul ca donaţie din Partea Înaltei Curţi către Comunitate.
La Comunitatea Elenă se păstrează Originalul Firmanului Împărătesc prin care Sultanul ABDUL AZIZ atribuie un teren pentru construirea unei Biserici, a unei Scoli şi a unui Spital.

O traducere mai veche a acetui Firman are următoarea formă:

SULTAN ABDUL AZIZ –HAN BIN MAHMUT HAN

„Prea cinstite, prea mărite şi prea vestitule Guvernator a Rumeliei, Cavaler şi posesor al ordinului “Medgidie” clasa III -a RASID PASA, Prefect al. Tulcei, şi viteazule, iubite şi vestitule Subprefect al Plăşii Constanta, funcţionar de clasa IV-a RUSTI şi Jurisconsulte şi renumite Cadiule (Naib) şi Muftiule şi deopotrivă cinstiţi membri ai Sfatului oraşului Constanţa cărora dee Dumnezeu să sporească mereu consideraţiunea. De îndată ce va sosi acest al meu Decret Imperial să luaţi cunoştinţa că în apropierea locului de rugăciuni pe care îl au deja în posesiunea lor grecii (Hellenii) locuitorii supuşii Împărăţiei mele, ca să clădească biserică, spital şi şcoală, există un teren - loc viran - aparţinând statului, compus din 3380 coţi (arsini) pe care sus numiţii mi l'au cerut prin a lor suplică rogatorie, care mi-a fost transmisă printr'o adresa din partea Delegatului al Patriarhului lor ecumenic, spre a li se face danie terenul mai sus pomenit.
Chestiunea fiind dar cercetată la faţa locului şi luând în considerare răspunsul ce mi-a fost dat prin proces-verbal că susarătata biserică şi atenansele sale, se află la un loc, care nu aduc nici un prejudiciu nimănui, - precum deasemenea şi terenul aflător adiacent alăturea de ea pe care prin suplica lor, cer să li se facă danie şi care şi acesta se află pe un loc, care nu aduce nimănui nici un prejudiciu. şi întrucât este dovedit că acest teren aparţine cu desăvârşire Statului şi nu este în posesiunea nimănui, a fost cerut dela Sfatul meu Împărătesc să li se facă danie acest teren ca unul ce li este absolut necesar ca să fie clădite pe el Biserică, Spital şi Scoală. ~
Drept care dat-am cuvenită graţie sau har şi consimţământul meu prin Înalt Decret. -
Voi, Prefect, subprefect, Naid, Muftii şi ceilalţi, precum mai sus s'a pomenit, după, ce veţi ceda terenul mai sus arătat pentru a se clădi pe el Biserica, Spitalul şi Şcoala, nimeni să nu aducă nici o piedecă sau vreo oprelişte, pe deasupra să fiţi cu băgare de seama sa nu îngăduiţi nimănui să ceară sau să primească nici un argint, un piastru sau vreo para . Pe lângă acestea să le acordaţi toata cuvenita ocrotire şi sprijinul. Astfel să luaţi aminte, să respectaţi cu sfinţenie a mea iscalitură .
Eliberat în Constantinopol în luna Rabiul Evel a anului 1280 (1863).”

Şedinţa de constituire a fost condusă de mitropolitul Dionisios al Dristei. Tabelul contribuţiilor este impresionant, căci, aşa cum constată Stavros Manesis: „putem spune că biserica a fost ridicată prin contribuţia tuturor grecilor din Europa”. Într-adevăr, sumele primite de epitropie erau date de grecii din Constanţa (117, 77 franci) Bucureşti (168, 64); Galaţi (152, 87); Brăila (103, 10); Ismail, Sulina, Tulcea, Giurgiu, Constantinopol (51, 20); Londra (355, 55); Manchester (119, 51); Liverpool, Marsilia (103, 4); Paris, Livorno, Roma, Neapole,, Trieste, Veneţia, Messina, Corfu, Kefalonia, Siros, Atena etc.
Biserica greca a fost construita între anii 1863-1865 după planurile arhitectului grec Ioan Teoharidis. Este realizata cu marmura adusa din Grecia.
Biserica greacă din Constanţa este prima biserică din oraş. Biserica catolică a fost înfiinţată în 1872, cea armeană, în 1880, abia în 1895 se inaugurează prima biserică românească, iar în 1907, cea bulgară. Până la fondarea diferitelor dogme bisericeşti toţi creştinii oraşului se duceau la biserica greaca. După anexarea Dobrogei (1878) la Biserica greacă s-a celebrat slujba solemna, Tedeumul, a eliberării şi cinstirii victoriilor ostaşilor romani, în luptele pentru cucerirea Independentei Naţionale la care a participat şi regale Carol I, împreuna cu succesorul tronului Imperiului Rus.
Până în 1900 acolo s-au celebrat toate slujbele oficiale cu ocazia anumitor evenimente solemne ale oraşului.
Extern, daca se exceptează şirul lung al treptelor platformei şi deasupra peretele din faţă al crucii, seamănă cu casele mai voluminoase, cu pereţii înalţi de forma dreptunghiulara. Basilica are o nava centrala, semicirculară şi doua nave laterale drepte. Înspre dreapta intrării exista un grilaj de lemn al clopotniţei. în fata, biserica are trei intrări, cea din mijloc este mai înaltă şi are în partea de sus a acesteia doua prezentări identice a Metamorfoseos (Schimbarea la Faţă) pe închiderea în zidul din faţă, în mijloc se afla o fereastra ovală, despărţita de exterior printr-un grilaj perforat. Sus, deasupra uşilor laterale existau ferestre, dreptunghiulare, aproape duble ca înălţime faţă de cea centrala acoperite de grilaje. Biserica este o basilică triciclică.
Foarte mulţi dintre preoţii care au slujit la Biserica Greacă din Constanta au urmat cursurile facultăţilor de teologie, ca urmare a cerinţelor Guvernului României.

Din punct de vedere arhitectonic stilul bisericii este simplu. Construita din piatra, biserica nu are turle şi este acoperita cu olane. Privind dimensiunile bisericii Indicaţiile Firmanului sunt precise 44 arsini adâncime, 28 arsini lăţime şi 16 arsini înălţime. Întrucât era prevăzut în mod expres ca bisericile creştine din Imperiul Otoman sa nu fie mai înalte decât geamiile aflate în apropiere, biserica nu are turle.
In interior, sus, Pronaosul şi părţile laterale din interiorul bisericii prezintă locurile rezervate femeilor în forma de U. Frescele şi iconografia se datorează Pictorilor de Icoane de la muntele Athos. Pictura a fost executata de un însemnat pictor aghiograf. „Frescele şi icoanele au fost pictate de pictori destinaţi prin har acestei îndeletniciri”, după cum scrie în memoriile sale dl. Sarafidis.

Preoţii care au slujit la Biserica Greaca, în decursul vremii au fost următori:”Preotul Pantelis şi preotul Dimos” din Lipohovou Macedoniei, Arhimandritul Filippos Tzoulatis din Kefalonia menţionat în Codicul Bisericii, Ioannis Vourlis din Vasilikou Trakis şi Anthimios Alexiadis (1879), Athanasios Ghioc din Tinou (se menţionează în 1879) . Arhimandritul Paisios Efstatios Georgiadis din Kalavriton, Kistikidis din Constantinopol şi Arhimandritul Stavros Despotopoulos şi Aggelos Aspridis din Constantinopol. Hristoforos Ktenas din Levkadia (1907-1913). Ioachim Anastasiadis (1882-1885) după ce slujeşte la biserica Comunităţii din Constanţa timp de 3 ani, este numit la Constantinopol, fiind regretat de toţi membrii Comunităţii.
Hotelul Regina (Intim)
 Construit pe locul unde se afla Hôtel d’Angleterre, la mansarda căruia însuşi Eminescu a stat 10 zile, în iunie 1882, hotelul „Regina”, numit, ulterior, „Intim”, a fost dat în folosinţă în anul 1906.
Marele salon al Hôtel d’Angleterre, frapant prin strălucire şi eleganţă, găzduia baluri caritabile, la care participau personalităţi ale oraşului.Iată cum este prezentat un astfel de eveniment monden de către corespondentul ziarului „L’Indépendance Roumaine”, în 1882: „Printre cei 300 de invitaţi de toate naţionalităţile şi de ambele sexe, se remarcă cu graţie aurorală, doamnele Harris, Vergotti, Benderli, Cicilianopulo, Mărculescu, Căplescu, Lusi, Salman, Caridia, Corvin; doamna Coiciu atrage privirile într-un bogat costum naţional; dintre domni se remarcă prefectul, directorul Căilor Ferate, consilieri şi, în general, protipendada urbei. Chiar şi în această atmosferă, comitetul doamnelor se manifestă cu eficienţă, astfel încât reţeta serii se ridică la valoarea de 1500 de franci, din care o parte este destinată scopurilor anunţate”.
În unul din fragmentele unei scrisori a lui Eminescu către către veronica Micle este scris: „Şed într-o mansardă şi privirea mi-e deschisă din două părţi asupra mării, pe care aş vrea să plutesc cu tine…[…] O să mă întrebi ce efect mi-a făcut marea, pe care-o văz pentru-ntâia oară? Efectul unei nemărginiri pururi mişcate. Dar, abia de două zile aici, n-am văzut-o în toate feţele - căci ea e schimbăcioasă la culoare şi în mişcări, de unde unii autori o şi compară cu femeia.
Constanţa sau Chiustenge este un mic orăşel, dar îndestul de frumos… Casele au oarecare eleganţă în clădirea lor, căci piatra e eftină aci şi clădirile sunt din piatră pătrată, iar primăria, de când stăpânesc românii şi există un Consiliu Comunal, a făcut foarte mult pentru orânduiala şi înfrumuseţarea oraşului. O terasă pe ţărmul mării înalt dă o frumoasă privelişte pe toată întinderea mării şi, când luna e deasupra apei, ea aruncă un plein de lucire slabă, care pluteşte pe-o parte a apei. Restul rămâne în întuneric, şi noaptea marea îşi merită numele ei de neagră” Aşa era descrisă atmosfera Constanţei, chiar de Eminescu, care adaugă, în scrisorile următoare: „Pustietatea de prin prejur nu produce nimic. Neavând nici un râu şi lipsită de ploaie, recolta arăturilor e nulă, de aceea oamenii nici nu prea ară şi se-ntemeiază mai mult pe creşterea de vite. Viaţa e monotonă şi peste zi târgul pustiu”.
În 1886, antreprenorului hotelului, D. Panaitopulo, i se acordă permisiunea de a organiza baluri mascate în salonul Hôtel d’Angleterre în perioada carnavalului, dezvoltând, ulterior, o afacere profitabilă. Balurile erau precedate, în perioada 1 octombrie - 25 decembrie, de un caffe-concert.


Hotelul este demolat, după 1903, pentru ca, în 1906, pe acel loc, să fie proiectat şi construit în cursul anului 1906 Hotelul „Regina”. De data aceasta proprietar al  hotelului era Theiler. Lucrările de construcţie au fost urmărite atent de arhitectul Daniel Renard.
Hotelul „Regina” a devenit curând un loc de întâlnire al intelectualilor. În 1909 aici a luat fiinţă o societate intitulată „Cercul farmaceutic”, şi alta numită „Cercul de litere, arte şi sport”. Saloanele hotelului găzduiau, de asemenea, întâlniri ale politicienilor, cum ar fi cea dintre membrii comitetului executiv al Partidului Conservator-Democrat din Constanţa şi Take Ionescu, şeful partidului. Ziarele vremii consemnau chiar şi meniul zilei servit la astfel de întâlniri.
Pe 20 iunie 1920, este marcată inaugurarea restaurantului „Regina”, de pe strada Lascăr Catargiu, „un cuib de rai”, aşa cum îl numea ziarul „Liberalul Constanţei”. „În urma unui serviciu religios, oficiat de părintele Popescu, s-a servit asistenţei un aperitiv delicios, compus din barbuni, chefali prăjiţi, friptură de miel şi vin înfundat excelent”.
În saloanele hotelului profesorul Anton Panaitescu organiza lecţii de dans. Pe lângă frecventele banchete aveau loc şezători culturale organizate de Societatea Junimea Macedo-Română din Constanţa.


La începutul lui 1925 ia fiinţă la Constanţa „Cercul Intim”, având ca obiectiv „cordializarea raporturilor între familiile de intelectuali din metropola dobrogeană”. Dintr-o referire din jurnalul „Liberalul Constanţei” Cercul organiza la Hotel „Regina” „ceaiuri dansante”, la care participau elitele constănţene. Erau prezente personalităţile urbei dintre care nu lipseau politicienii, magistraţii, profesorii, ofiţerii, inginerii, avocaţii, medicii sau, ziariştii de notorietate ai oraşului. Astfel, cronicarii vremii îi menţionau, în articolele lor, ca participanţi la primul ceai dansant pe N. Negulescu, prefectul judeţului, amiral Scodrea, consulul american Hewen sau pe Emil Paraschivescu, comandantul vasului „Principesa Maria”.
Pe 17 şi 18 iulie, ziarele „Dobrogea Jună” şi „Dacia” anunţau renovarea completă a Hotelului „Regina”: „Băi, instalaţiuni de apă caldă şi rece în fiecare cameră, calorifer, electricitate, telefon. Se închiriază camere fără pensiune”
Din punct de vedere arhitectural construcţia eclectică a hotelului «Regina», cu elemente decorative art nouveau şi structură neoclasică a faţadei principale către strada Nicolae Titulescu, se desfăşoară pe orizontală, fiind ritmată pe toată întinderea sa de ferestre.
Scriitorul Petru Vulcan amintea, în ziarul „Dobrogea Jună”, că, în 1944, hotelul îi aparţine lui Toma I. Târpă, care îl închiriază lui C. Niculescu.
Mai târziu, în perioada comunistă, hotelul „Regina” a primit denumirea „Intim”, aşa cum este cunoscut şi acum constănţenilor.

93 de comentarii:

 1. Impresionant. Sunt de-a dreptul fascinata de acest blog.

  RăspundețiȘtergere
 2. Doamna Iolanda, va multumesc pentru apreciere... si pentru bucuria pe care pot sa o daruiesc celor ce trec pe aici...

  RăspundețiȘtergere
 3. Buna dimineata, intr-adevar, foarte frumos si impresionanta munca Dvs. Felicitari! Ceva din perioada comunista, legat de represiune in Constanta si in zona nu ati gasit? De exemplu, penitenciarul, sediul Securitatii, lagare etc.

  RăspundețiȘtergere
 4. Doamna Flori, va multumesc! Ma simt onorata de aprecierea dvs. si va mai astept.
  Cat priveste subiectul amintit de dvs., nu a facut pana acum obiectul site-ului. Insa este o idee interesanta care intr-un viitor apropiat poate prinde viata. Asa cum am pornit timid, cu emotie si in acelasi timp cu un sentiment de efervescenta incantare, sa expun cateva imagini ale acelor istorii apuse, tot asa ideea propusa de dvs poate deveni o viitoare sectiune a acestui site. Aproape pe negandite site-ul a luat aceasta amploare, dar meritul nu este in totalitate al meu... sunt oameni in jurul meu care au contribuit si inca contribuie cu aceeasi pasiune la acest site. In acest context o scurta istorie ilustrata a perioadei de represiune comunista ar fi un subiect deosebit de interesant.

  RăspundețiȘtergere
 5. Intr-adevar interesant, poate ar trebui extins cu o selectie de poze venite de la cititori ( ma refer undeva la perioada WW 1, interbelica si WW 2 pana prin anii '70). Parca mi-aduc aminte ca penitenciarul era undeva vis-a-vis de Spitalul Mare intre Str. Mircea si b-dul Tomis, prin Tomis 2 era un garaj ( hala) rusesc pentru camioane...daramat prin '62-'64. Eventual ceva gen o paralela "atunci"...."acum". Nu stiu, zic si eu...Oricum munca e imensa, benevola si e de apreciat si efortul depus pentru o cauza nobila. Felicitari !

  RăspundețiȘtergere
 6. Multumesc pentru munca de a transmite ,, celor ce nu stiu " frumusetea/istoria orasului .
  Geticus

  RăspundețiȘtergere
 7. Geo... Multumesc pentru aprecieri si imi cer scuze pentru intarzierea cu care raspund mesajului tau... Desigur, o serie de poze de la cititori ar putea intregi munca noastra. Ii asteptam pe toti cei care detin si sunt dispusi sa faca publice astfel de poze. Adresa de mail este pluttonia@yahoo.com Multumim pentru sugestie.

  RăspundețiȘtergere
 8. Am fost impresionata de comentarii si fotografii, pe langa unele trec in fiecare zi si nu stiam ce ascund acele ziduri imbatranite de vreme. Felicitari pentru munca depusa si rezultate.
  I, din Constanta

  RăspundețiȘtergere
 9. Doamna I. din Constanta... inteleg ca locuiti in aceasta zona a orasului vechi. Avand in vedere valoarea istorica a acestei zone si nu in ultimul rand fascinantele cladiri si pitorescul orasului vechi, va puteti considera o norocoasa. Pe de alta parte faptul ca totul este in paragina si nimeni nu este interesat de reabilitarea unei astfel de atractii turistice, pentru dvs. ca locuitor sau ca trecator ce frecventeaza acea zona, nu este nicio bucurie. Autoritatile ar trebui sa faca ceva mai mult in acest sens, insa din pacate, asa cum se intampla peste tot unde este vorba de patrimoniu national, si aici lipsa banilor transforma totul in ruina. In rest, va multumim mult pentru aprecierea dvs. si va asteptam in continuare pentru a va delecta cu noi teme fascinante ale orasului nostru...

  RăspundețiȘtergere
 10. multumim,foarte interesant!

  RăspundețiȘtergere
 11. Florentina... ne bucuram ca tematica blogului starneste interesul si bucuria cititorilor. Multumim pentru cuvintele tale.

  RăspundețiȘtergere
 12. La multi ani! dvs si tuturor cititorilor acestui blog.
  Dna Pluttonia , ne este foame de frumos! (desi intelegem enorma munca depusa,pentru care va multumim)
  Tageus

  RăspundețiȘtergere
 13. Domnule Tageus, bine ati revenit... Si dvs.sa aveti parte de un an bun si va asteptam in continuare sa ne fiti alaturi.

  RăspundețiȘtergere
 14. bine ca mai exista oameni,oameni care stiu sa vada frumosul...mult respect!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Va multumesc si ma bucur ca sunteti printre cei care iubesc frumosul...

   Ștergere
  2. SUPER..B ;SINCERE MULTUMIRI! STEBEL39

   Ștergere
 15. Foarte,foarte frumos si interesant...as vrea tare mult sa vad imagini mai vechi si de pe b-dul Mamaia...
  Felicitari!
  Carmen.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Va multumesc pentru aprecieri! Desigur, vom reveni atunci cand vom avea material suficient pentru B-dului Mamaia (Lenin...

   Ștergere
 16. Excelent blog-ul!
  Toate cele bune. Ionut

  RăspundețiȘtergere
 17. Va multumesc din suflet si va felicit pentru amintirile frumoase pe care mi le-ati facut. Pot spune ca am crescut, am facut scoala generala si m-am format ca om in aceasta frumoasa parte a orasului, deoarece am locuit aproape 15 ani in zona peninsulara. Si in prezent locuiesc tot in Constanta si e placut sa-ti aduci aminte de vremurile copilariei.
  Inca o data mii de multumiri si tineti-o tot asa. Viorel

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Suntem onorati pentru mesajele sincere pe care le primim din partea dvs. si a cititorilor blogului... Multumim si va mai asteptam...

   Ștergere
 18. As spune un MULTUMESC mare cat tot spatiul !!Ma alatur multumirilor lui Viorel. Iulian

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pasii ne-au purtat dealungul vremii pe zeci de locuri immortalizate de dvs.Multumim !

   Ștergere
 19. Pacat ca s-au distrus o mare parte din aceste cladiri minunate.
  Multumim pentru imaginile publicate.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da... aveti dreptate... mare pacat ca autoritatile n-au facut nimic la vremea la care se mai putea face ceva pentru salvarea patrimoniului national... Asa cum am mai spus, saracia spirituala si materiala, ne-au determinat pe toti sa asistam la naruirea unor valori emblematice ale orasului... Va multumim!

   Ștergere
 20. Multumim pentru efortul depus si pentru altruismul dovedit.Am descoperit o comoara la care nici nu speram si nostalgia trecutului ma cuprinde pe masura ce va cercetez blogul.Sa fiti sanatoasa si sa regasiti si din orasul de azi frumusete si nostalgie.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cu mare bucurie va daruim din daruirea noastra... Va multumim pentru cuvinte...

   Ștergere
 21. Cineva mi-a trimis link-ul acesta, si este unul dintre cele mai bune lucruri care am primit via internet vreodata!
  Felicitari, si eu ca si altii apreciem efortul. ma ofer sa iti dau ceva detalii despre unele fotografii. m-am nascut si am crescut in Constanta pina la 25 de ani cimd am plecat din tara. Nu sint foarte batrin sa stiu multe, dar recunosc multe fotogradii care nu au descriptie. Daca ai nevoie da-mi de stire.
  Multumesc

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Este o bucurie si o onoare sa stim ca pentru tine si cei asemenea tie, aflati in lumea larga, aceasta incursiune in amintiri constituie unul dintre cele mai bune lucruri primite pe internet.
   Desigur, orice informatie este foarte bine venita, aspect care poate completa imaginile despre care vorbesti. Pentru un dialog in acest sens poti folosi pluttonia@yahoo.com.

   Ștergere
 22. Multumirile mele sufletestri sa ajunga la dvs care cu multa munca ne dati aceasta placere de a revedea orasul meu natal din departata America
  Ce pacat ca anumite locuri si cldiri sunt lasate tzi ganilor (asa le zic eu la toti puturosii) care ar trebui tinuti in lagare de re-educare si munca obligatorie, mai ales acum cand nu se mai fae armata obligatorie.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bucuria dvs. este si bucuria noastra de a va avea alaturi in ciuda distantei care ne desparte, oferindu-va clipe de nostalgie si bine sufletesc.
   Da... din pacate multe dintre cladirile zonei peninsulare au fost abandonate si apoi ocupate abuziv de persoane mai mult sau mai putin colorate, insa cu acel "dor" de munca specific acestui gen de indivizi. Oricum ar fi fost, ocupate sau nu, cladirile s-ar fi degradat datorita trecerii timpului, dar poate nu in ritmul in care au devenit aproape ruine. Un singur lucru este bun in toata istoria aceasta. Cazinoul va intra in lucrari de restaurare si reamenajare. Am fost acum cateva zile in zona falezei si spre surprinderea mea Cazinoul era deschis celor care doreau sa vada gradul de degradare al interiorului acestuia. Am intrat si eu de curiozitate si am facut cateva poze pe care le voi posta curand pe Plutonia-spiritual.blogspot.com
   Va multumim pentru cuvinte si va mai asteptam!

   Ștergere
 23. De cateva zile ma tot uit la pozele astea si imi aduc aminte de locurile pe care le-am "calcat" in copilarie! Casa Beiului daca nu ma insel, era undeva peste drum de liceul SNC unde acum sunt construite un palc de blocuri, si unde se afla Centrul de Scafandri. Era pierduta printre balarii chiar pe malul care cobora la mare!
  Erau atunci (1968-1970) acolo niste case modeste dar cu gradini mari in care se cultivau zarzavaturi. Locuiam atunci intr-unul din SM-urile de pe Sos. Mangaliei si imi aduc aminte ca din primavara si pana toamna ma trimeteau ai mei acolo la o batrana de la care luam legume proaspete si bors. Si mereu ma impresiona cladirea aceea ciudata cu acoperisul ca o ceapa! Ca sa aflu acum dupa atata vreme ce fusese de fapt! Mii de multumiri pentr imagini!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Intradevar, Casa Beiului era acolo unde te duceau drumurile copilariei tale. Si, asa precum spui, ea a fost demolata pentru a face loc unui cartier de blocuri. La vremea respectiva, autoritatile au considerat ca nu face parte din patrimoniul national si era mai important ca Ceausescu sa-si manifeste ”grija” fata de oameni oferindu-le o locuinta meschina ca dimensiune, intr-un cartier nou. Acele vremuri s-au dus, o parte din cladirile cu o arhitectura deosebita, de asemenea. Au ramas doar amintirile noastre si filele de istorie, unele dintre acestea slab documentate in lipsa unor informatii autentice. Iti multumim pentru cuvintele tale si bucuria de a fi alaturi.

   Ștergere
 24. Asa arata Constanta , cand copil fiind , parintii mei au schimbat resedinta familiei noastre de la Timisoara la Constanta ....De la Gara pana la noua locuinta am mers cu trasura iar orasul mi s-a parut vazut cu ochii de copil , un oras oriental in care mirosea a placinta , braga si zahar candel !!!

  RăspundețiȘtergere
 25. buna ziua tuturor!!

  da, este un adevarat moment de tainice trairi interioere, de amintiri frumoase, de nostalgii si revederi....da, este minunata aceasta lucrare vazuta si revazuta de mine, uneori cu lacrimi in ginduri si multa emotie!
  cum oare poate fi altfel cind poti astfel revedea locul unde ai copilarit, ai crescut,ai inceput sa 'vezi'lumea,locul acela simplu si frumos si chiar cochet,discret.....este acea fereastra alba de la al doilea etaj, al blocului de colt dintr-o fotografie spre b-dul Republicii, zona noii gari cfr.....Doamne,ce vremuri frumoase!!
  oricine ati facut acest blog,eu si ai mei, inca in viata, va multumim din suflet.

  RăspundețiȘtergere
 26. Pacat...pacat...pacat pentru ca nu a mai ramas nimic sau aproape nimic din vechile imagini.Nici un primar de pana acum,inclusiv Mazare nu a facut nimic pentru zona noastra cea mai importanta.Sunt nascut in zona,pe strada Marc Aureliu.Dupa ce m-am mutat in anul 1977 am incercat tot timpul sa revin si sa cumpar o casa acolo..acolo unde m-am nascut.Am reusit in anul 2002 dar acum sunt nevoit sa ma mut din cauza tiganilor care au invadat la propriu zona.Au distrus si distrug in continuare toate valorile noastre atat istorice cat si morale si asta cu acordul tacit al administratiei locale.Cred ca dupa ce vor distruge tot vor aparea si presupusi proprietari care vor acapara tot ce mai ramane.Pentru mine va fi poate prea tarziu...Am sa raman cu amintirea copilariei fericite si cu mirosul algelor in minte.Va multumesc pentru imagini...Din pacate au ramas doar imagini si amintiri...

  RăspundețiȘtergere
 27. Multumim! Si felicitari!

  RăspundețiȘtergere
 28. Buna ziua! In primul rand, felicitari pt blog, am gasit aici lucruri inedite. As avea o intrebare referitoare la cladirile ce existau inainte in partea dinspre mare a Casei cu lei. Ma intereseaza foarte mult poze cu ele si eventual informatii. Stiti ceva despre acestea? Va multumesc foarte mult.

  RăspundețiȘtergere
 29. Buna ziua, as dori sa va ajut cu niste poze istorice ale Constantei. M-as bucura sa pot da o mana de ajutor la completarea acestui jurnal istoric. Felicitari pt efortul depus.

  RăspundețiȘtergere
 30. Stimate concetatean, multumim pt fotografiile cu vechiul oras, insa eu sunt inafara de un nostalgic al vechilor timpuri un entuziast dupa transportul in comun electric, astfel tin sa va intreb daca aveti orice fel de fotografii cu cele 7 tramvaie de tip thompson capturate ca prada de razboi din Odesa

  RăspundețiȘtergere
 31. Am placerea sa constat ca nu suntem singurii ce cauta asemenea mărturii. Până în prezent, pe Internet, singurul loc de pe care provin imaginile ce alcătuiesc temele blogurilor postate nu am gasit nimic din ceea ce ne poate fi de folos. Singura fotografie gasită a fost aceea a lucrărilor pentru calea de rulare a tramvaielor cu pricina din zona intersectiei Tudor Vladimirescu cu Str. Carol I (probabil că aţi remarcat-o în postări). Discutând cu un senior al familiei, mi-a spus că tramvaiele mergeau de undeva din centru până la Spitalul Militar în rondoul care încă mai poate fi dedus din configuraţia actualului bulevard Mamaia. Personal în timpul unei vizite la Odessa am avut ocazia să constat că autorităţile locale erau foarte mândre că după numai un an şi ceva îşi recăpataseră înapoi linia de tramvai şi mijloacele de rulare ce o deserveau. Despre tramvaiul nou al Constanţei (DEVENIT ŞI EL AMINTIRE...) vă pot spune că la 6 august 1984 era în probe de traseu pe linia 100 (Sat vacanţă-Gară. De această dată ne leagă o amintire de familie şi ne va face să asociem tramvaiul Constanţei (din perioada de curând trecută) cu evenimentul petrecut atunci.

  RăspundețiȘtergere
 32. Da cunosc fotografia cu linia in reabilitare. Din cunostintele mele aceasta linie avea traseul de la Spitalul Militar, unde chiar in actuala statie este acea configuratie de rondou acum fiind o parcare, si mergea pana la capitol
  dupa care intra pe Bd Tomis unde mergea pana la lupoaica (din prezent). Si acolo zona respectiva are o configuratie clara de rondou, mai patratoasa cei drept ca a suferit modificar in ultimii 70 de ani insa este observabila. Ca un apropo legat de tramvaie, poate cunoasteti acest film http://www.youtube.com/watch?v=9SWfCzXQ6yo Eu ii sant detinatorul, daca dorit sa discutam in privat ma puteti contacta acolo, eu nu folosesc blogul

  Numai bine si bafta cu blogul

  RăspundețiȘtergere
 33. Felicitari. Minunat. Ma bucur ca exista persoane, care au si astfel de initiative. Prea repede ne uitam trecutul, cu bune si cu rele...

  RăspundețiȘtergere
 34. Vă mulţumim pentru aprecieri.Considerăm că demersul făcut aici de a aduna de peste tot din Internet si de a reda apoi grupat câte ceva din ceea ce stiam dar poate uitasem face temeiul unui gând de bine. Ne bucură să vă avem ca oaspete în acest blog si oricând sunteţi bine venit. Încercăm să ţinem trecutul în respect şi viitorul în lumina speranţei de bine.

  RăspundețiȘtergere
 35. dana-maria
  va multumim pentru imagini,pentru munca depusa..trebuie sa existe oameni ca dumneavoastra sa nu uitam prea repede locurile natale minunate..poate ve-ti trece si prin celelalte localitati dobrogene..

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cu plăcere venim să răspundem gândurilor tale, Dana-Maria. După cum este de observat, prin ceea ce punem în acest blog căutăm să arătăm celor printre care trăim respectul şi consideraţia noastră. Este o formă de a fi prin faptă şi nu doar prin vorbă. Un joc de câteva întâmplări a deschis această formă de a ne reprezenta şi de a o face oarecum şi în nume colectiv... suntem oamenii Constanţei, oraşul în care ne-a fost dată lumina de viaţă. Având ca temei mai bine de jumătate de veac de cunoaştere directă a urbei, am purces la a face acest blog. Nu putem cuprinde, oricât am fi dorit, mai mult din domeniul spaţiului din jur... am ales să vorbim, atât cât ne aducem aminte despre locurile ”cetăţii”... a vorbi despre locurile unde nu am trăit este deja o altă modalitate de a te transpune în trecerea timpului. Tocmai de aceea cu mijloacele de care dispunem, adunăm câte puţin din imensa lume a internetului şi dacă ceea ce este se leagă cu ceea ce noi sau înaintaşii noştri încă îşi mai pot aminti postăm spre a fi folos tututror.... Rânduri precum cele scrise de tine sunt mulţumirea eforturilor ce le facem şi încercăm să urmăm această cale atât timp căt timpul ne va lăsa... Bune şi frumoase urări Dana-Maria, Mulţumin de timpul căt ai poposit citind rândurile de aici, Pluttonia

   Ștergere

 36. Job part-time la domiciliu , cu & fara experienta
  Esti in cautarea unui loc de munca flexibil ? Sa-ti suplimentezi castigurile sau sa gasesti o sursa stabila de venituri ? Fiti printre primii! Firme de renume pe piata romaneasca, iti ofera sansa unui job atractiv si serios. Produse de parfumerie, cosmetice, produse terapeutice, prin sistemul de vanzari directe/indirecte , de calitate la cele mai mici preturi. Devenind colaborator ai 10%-40% reducere la cumpararea produselor si 1%-10% din rulajul echipei inscrise de tine , cu posibilitatea de a renunta oricand! Contacteaza-ma sau viziteaza site: http://goo.gl/BEVoD , aici ai de unde alege , sunt 7 companii Avon, Oriflame, LifeCare, Diva, Margo, Lady’s, Cristinne ,care va asteapta , alege una din ele sau mai multe , vezi detaliile, rasfoieste catalogul online, completeaza datele la Formularul de inscriere si primesti un catalog gratuit la cutia postala, astfel puteti studia pe indelete produsele, Totul este gratuit! Merita incercat! geluemilian@yahoo.com

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cu siguranta ati dorit sa postati in cu totul alt loc! Va rugam sa va redirectionati corespondenta. Mesaje de genul celui postat de dumneavoastra nu sunt agreate. Va multumim pentru intelegere si avem rugamintea sa nu mai reveniti

   Ștergere
 37. Va multumesc din inima pentru toata aceasta munca titanica de a tine treaza constiinta constantenilor! Vazand aceste fotografii si citind despre locuri cu puternica incarcatura istorica, m-ati facut sa fiu mandra ca sunt constanteanca. Eu m-am nascut in zona Tomis I si mai apoi valurile vietii m-au dus prin toata Europa. Oricate locuri superbe am vizitat, niciunul nu mi-a dat emotia pe care o traiesc atunci cand pasesc pe caldaramul "orasului vechi" natal. Va voi urmari in continuare, cu mult interes!
  Cu respect, Iulia B.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Multumim Iulia, daca exista acele lucruri deosebite pentru care sa punem parte din sufletul nostru in acest blog tocmai cuvinte ca cele primite din partea ta ne fac sa continuam cu abnegatie si daruire munca aceasta. Am plecat oarecum mai mult de la o mica incercare de a gasi o radacina de istorie din devenirea Constantei. Ne-am dat seama ca pentru a fi cu adevarat cetateni ai orasului nu este nevoie ca iesim in piata publica si sa clamam lozinci... Vorbele zboara... scrisul ramane, imaginile siscrisul împreuna vor face ca cei de dupa noi, pasind pe strazi sa isi aduca aminte ca pe acolo s-au aflat de dinainte vremuri, bunici parinti si oameni ai Constanţei... Ne dorim sa avem posibilitatea sa continuam ceea ce face, aici si oricând esti bine venita ca oaspete drag. Cu caldură si simpatie, Pluttonia

   (P.S. --- Avem in atentie sa adunam material pentru aparitia cartierelor Tomis. Bineinteles ca Tomis I isi va avea locul de onoare... )

   Ștergere
 38. Alcàtuiti o carte cu istoria ilustratà a orasului. Românii au nevoie de argumente pentru a-si redescoperi mândria de sine. Tràind în stràinàtate, întelegi cà màretia nu ti-o acordà nimeni, tu singur trebuie sà te autorizezi sà ti-o recunosti.
  Luminita Petru-Bruxelles

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Stimată Luminita, îţi mulţumim şi ţie precum tuturor ce vin aici pe paginile acestor postări despre Constanţa. Ne bucură faptul că demersul nostru este perceput în felul în care îţi manifeşti interesul şi îţi expui opinia. Suntem onoraţi de faptul că cititorii se regăsesc cu demnitate şi mândrie în acest loc. Este foarte adevărat, o promovare a calităţii României şi a românilor este deosebit de bine venită, mai ales pe fondul general de alienare datorat slabei calităţi civice a celor ce au luat calea Occidentului doar pentru a cerşi, a se prostitua sau a face escrocherii mai mult sau mai puţin de anvergură.
   Vezi însă, unii au aruncat sute de mii sau milioane de euro pe câte un brand de ţara controversat sau pe albume de genul ”Preafrumoasa Românie...” bla, bla... Noi nu avem atâţia bani şi nici nu cred ca i-am putea avea. Condiţia noastră sociala ne aseaza modest, în randul oamenilor modesti. Patriotismul nu se clameaza... el este o stare individuala, o exprimare a unei educaţii firesti. Referitor la problema tipăririi unei cărţi, de asemenea lucrurile sunt foarte delicate. Plecând de la chestiunea de finanţare, de realizare a unei calităţi corespunzătoare (bineînţeles că nu putem să tipărim pe hârtie de ziar)şi terminând cu tirajul şi desfacerea lucrării. O publicaţie va avea un tiraj limitat şi va acoperi un numar finit de locaţii şi de cititori. Mediul virtual este mult mai adecvat difuzării şi etalării calităţii celor ce produc informaţia. Pe de altă parte, aşa cum subliniem de fiecare data, nu deţinem nici o fotografie din cele ce sunt expuse aici. Ele sunt preluate în timp tot din mediul internet, sunt procesate spre a căpăta o forma unitara si sunt puse tematic spre a fi postate inapoi pe internet.
   Au fost persoane cu o atitudine ce denota vanitatea si egocentrismul. Unii au facut din chestiunea de a deţine un document sau o fotografie o problema a violării dreptului de autor. Istoria si bunul comun al unor oameni nu poate, după părerea noastră, constitui patrimoniul personal al unui individ. Aşa că manifestăm permanent deschidere spre tot ceea ce poate veni în sensul consolidării construcţiei tematice a blogului, mulţumim întotdeauna celor ce apreciaza munca depusa de noi, şi încercăm să înlăturăm susceptibilităţile celor ce manifesta veleitatea personală ca finalitate a existenţei lor în acest mediu deosebit care este internetul. Cu respect, Pluttonia.

   Ștergere
 39. Suberb acest website. Mi-e dor de Constanta, mai ales de Constanta veche. Acum locuiesc in strainatate si acest site mi-a produs bucurie si nostalgie. Multe multumiri si felicitari pentru idee si mai ales pentru munca depusa.
  Acest site ar trebui sa fie parte din prezentarea turistica a Constantei, si in alcelasi timp parte din predarea istoriei in scoli. Ar atrage mult mai mult elevii atunci cand ar vedea orasul lor, cum a fost cu mult timp in urma.... sunt doar nicte idei.
  Succes in continuare!
  Marius

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Multumim mult draga Marius pentru frumoasele tale cuvinte. Dupa cum observi noi cei de aici de pe Pluttonia ne straduim sa dam masura felului firesc (pentru noi) de a dovedi ca suntem cetateni ai urbei mai mult decat prin vorbe. Pe masura ce putem aduna informatie o asezam cu atentie pe tematici si incercam sa deschidem o interesanta cale de interes pentru constanteni si nu numai pentru ei... Avem dorinta ca la momentul acumularii unei ”cantitati” suficiente de amintiri blogul sa poata fi luat in seama si locul acesta din NET sa faca oficiul de reprezentare, macar onorifica, a orasului. Pana atunci, munca, pasiune si altruism... Cu respect pentru opinia ta, Pluttonia.

   Ștergere
 40. Domnule Marius impartasesc gandul dvs de a introduce istoria locului in scoala! multumesc ptr acest blog, un dar minunat pentru constanteni si nu numai! felicitari! multumesc!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mulţumim si noi, de prezenta dumneavoastră aici şi atenţia acordata acestor pagini. Nu am dorit ca sa impunem intr-un fel sau altul blogul ca pe ceva cu pretenţii. Ne bucura ca el işi gaseste ecoul în sufletul celor ce poposesc aici. Sincer, suntem măguliti ca astfel de ganduri sunt in cugetul celor ce vin sa vada cate ceva din vechea urbe a Constanţei... Speram din tot sufletul ca munca de aici isi va gasi apreciere, cum de altfel se si întâmplă. Probleme de conjunctura au întrerupt pentru moment munca de construire a blogului... Speram ca în timp scurt să reluam cu teme noi la ceea ce exista până în prezent. Cu respect, Pluttonia

   Ștergere
 41. foarte interesant,multumesc pentru informatii

  RăspundețiȘtergere
 42. După cum se constată, progresele în educaţie sunt spectaculoase. S-a reuşit chiar performanţa ca oligofrenii sau primatele să poată fie învăţate să scrie. Nu cunoaştem categoria din care face parte anonimul ce a postat cele câteva silabe ce aduc vag cu cuvinte din limba română. Oricum, chiar dacă face parte concomitent din ambele categorii îl apreciem pentru performanţa sa.
  Despre mulţumiri nu este nevoie să le exprime public, poate să le adreseze călduros părinţilor săi mai ales mamei dumisale pentru că i-a permis să părăsească familia mai devreme cu şapte ani scutindu-l de efortul de a căra cu el cei şapte ani de acasă.
  Referitor la cuvântul ”muie” DEX dă următoarele explicaţii:
  ”MÚIE s. f. 1. (Arg.) Gură, plisc. Țig. mui (Graur 174; Juilland 169). Se folosește aproape exclusiv în forma art. și în expresii. Sursa: DER (1958-1966) ; 2. (Arg.; folosit adesea art. și mai ales în expresii) Gură, fleancă. (din țig. mui (Graur, Juilland)) Sursa: DER (1958-1966); 3. (reg. argotic) gură; (în expr.) a duce cu muia = a amăgi, a înșela, a duce cu vorba. Sursa: DAR (2002)”
  Informăm că blogul de faţă nu este destinat pentru prestaţii deci considerăm nulă şi neavenită doleanţa anonimului de a i se mai face ”o gură” mai ales că îşi exteriorizează rudimentele comunicaţionale pe orificiul opus acesteia de la extremitate a tractului digestiv.
  În cazul în care îşi administrează vreo medicaţie pentru stările de labilitate emoţional afectivă şi i s-au terminat substanţele psihotrope îi recomandăm să se adreseze pe site-uri cu posibilitatea de consiliere psihologică deoarece nu suntem în măsură să răspundem celor intraţi în sevraj.
  Din respectul cuvenit celor ce au postat anterior aici ar fi fost decent să ştergem comentariul şi să nu acceptăm descărcarea acestor dejecţii anonime, dar le acceptăm pentru ca să puteţi proba buna noastră credinţă şi de ce nu, şi pentru faptul că anonimii indiferent de natura lor au dreptul la socializare şi opinii. - Pluttonia

  RăspundețiȘtergere
 43. Nu știu de ce mi-a dispărut textul pe care-l scrisesem, poate nu inspirat foarte, dar plin de nostalgice melancolii. Nu-l mai pot reconstitui; deci vă spun doar MULȚUMESC MULT pentru rememorarea clipelor din adolescență și tinerețe, trăite în orașul meu natal. Mulțumesc. A.G.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ne bucura că putem să oferim prin ceea ce este aici momente de regăsire acelora ce încă îşi aduc aminte de pagini din trecutul Constanţei şi al constănţenilor. Nu vă faceţi probleme deosebite referitor la textul pierdut (aşa e Internetul, uneori gânduri zboară direct spre nicăieri, precum într-o nirvana fără de început şi sfârşit) După cum aţi constatat şi din comentariul anterior al unui anonim noi nu intervenim cu absolut nimic spre a modifica sau a şterge ceea ce vizitatorii acestui blog pun aici precum comentarii, simţăminte şi proprii trăiri. Sperăm să reluam curând postările de noi materiale. Oricând sunteţi binevenit şi avem convingerea că suntem oarecum un punct de reverberaţie pentru amintirile multora din oamenii ce s-au năcut sau au trăit în Constanţa. Cu respect, Pluttonia

   Ștergere
 44. As fi vrut sa fiu nascuta cand era cazinoul nou ca sa-l pot vizita.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Draga Alina, Cazinoul a devenit legendă pentru că oamenii au avut nevoie de el ca sa pună timpul sub semnele ce fac zestrea locurilor Constanţei. Luat în sine, funcţional, a fost un loc al pierzaniei... Cazinoul este rugul pe care s-au ars iluzii despre nemăsurate bogaţii... Arhitectural clădirea a ramas stampă a timpului sau.. Este precum o doamna... Uneori o vedem frumoasa... când însă sărăcia sau nepăsarea pun stapânire pe soartă şi cele mai frumoase doamne ajung umbre de ruina... Credem cu tarie, caci vremurile se mai si schimbă, nu-i asa, că timpuri mai clare si încrezatoare vor fi din nou în calea Constanţei.. Clădirea încă este un simbol al Constanţei.. se vor gasi mijloace ca el sa fie odata ceva mai bun decât este azi... Dar, atunci vor fi ca si in trecut, profitorii care vor da clădirii aceiaşi soarta de loc al pierzaniei... Cazinoul nu este Ateneul..
   La Ateneu s-a dat un leu, de către fiecare ce-l putea da... Acum, poate ca putem da si noi acel leu... Vor veni însa la final altii si vor spune: ”Vreţi sa vedeţi Cazinoul? Platiţi taxa de intrare!!!” A se vedea si Parcul Delfinariului.. În copilarie am muncit acolo am sadit arbori si flori.. acum, trebuie sa platim pentru ca locul nu mai este al constanţenilor, este al celor ce au pus arnăuţi să nu cumva să mai intre cineva pe acolo fără de plata... Vom vedea ce va voi timpul ce vine... Cazinoul va fi poate ca nou... dar, nu stiu de îl vei putea vizita sau doar privi... Cu respect Pluttonia.

   Ștergere
 45. kiri_ac: Interesant si in acelas timp emotionant. In aceasta zona m-am nascut, pe str. Maior Sontu, in spatele Geamiei, de cate ori revad aceste stradute, asa cu au mai ramas, imi curg lacrimi de tristete. Au disparut prea multe cladiri din vremea copilariei mele(61-70), asa ca de aceea curg acele lacrimi.multumiri


  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bun venit!... Noi, precum li se întâmplă şi altora, fireşte, în miniechipa Pluttonia am fost cuprinsi de nenumarate ori de emoţie când am gasit câte ceva demn de revelatie in amintirea unor vremuri de care din ce in ce mai putini îşi pot aduce aminte... Da...
   Str Maior Gheorghe Şonţu... Str Roşiori... Scoala Nr. 2, neasemuita Str Titulescu... Moscheea Carol I ...
   şi căte şi mai câte... Sperăm ca şi celelalte teme postate aici (Casa cu Lei, Ovidiu, Pallas, Piaţa Basarabia, ... ) să va facă să vă regăsiti in trairea unei vârste ce incă nu a trecut de noi... Vorbim, povestim... deci noi suntem ai Constanţei si Constanta este a noastra...
   O iubim, precum ne iubim pe noi si întreaga noastră viaţă... Ne face placere să va primim gândurile şi sentimentele spre a le aşeza alaturi de ale noastre.. Zâmbeam putin şagalnic, văzând semnatura dumneavoastra... De sunteţi din cei din neamul turcilor ar însemna Kiri... cel alb...
   de sunteţi grec, ar însemna Kiriak sau... ma rog, suntem cu toţii în trecerea timpului, indiferent de neamul din care ne avem bunicii şi strabunicii... Vă mulţumim de trecerea dumneavoastra prin acest blog si speram sa mai reveniţi pentru ca sunt înca în continuare multe lucruri de povestit în cuvinte şi fotografii... pe care noi acum si aici ne starduim sa le gasim, sa le potrivim iar apoi să le daruim în NET ca mica noastra ofranda pentru Marele nostru Oras... Cu respect Pluttonia.

   Ștergere
 46. Va multumesc pentru acest site.
  Am vizualizat si citit totul, e minunat.
  Nu va ascund ca mi-au dat si lacrimile revazand anumite locuri tainice.
  Am copilarit pe Bulevardul Tomis 105 si zona peninsulara imi este precum o carte de capatai.
  V-as fi recunoscator daca ati gasi ceva poze din anii '70 cu noile cladiri si dezvoltari urbanistice specifice.De atunci, din pacate, prea mare lucru nu s-a mai facut din punct de vedere edilitar, la fel ca si Litoralul.
  Tin minte ca am avut in casa un album omagial editat de autoritatile din Constanta impreuna cu cele din orasul Sulmona, Italia, dedicat infratirii celor 2 orase, unde erau fotografii de foarte buna calitate ce infatisau vechiul si noul oras Constanta, din pacate acum nu-l mai am.
  Probabil albumul se poate gasi undeva pe la Biblioteca Judeteana sau pe la directia culturala a Primariei.
  Va urez sa continuati sa ne incantati sufletul cu astfel de imagini.

  RăspundețiȘtergere
 47. Fii bine venit printre vizitatorii acestui blog, Daniel. Ne straduim ca dupa o perioada de stagnare relativa sa reîncepem postarile pe blog cu teme noi si materiale actualizate.. De bine sau de rau, se pot spune multe... fiecare este în măsura sa subiectiva sa discearna între cele doua alternative... Daca doresti mai multe imagini sau posibilitati de calatorie virtuala (via satelit) putem sa iti dam cateva linck-uri sau sa te invitam pe un blog tinut de cativa iubitori ai Constantei, în frunte cu domnul arh Radu Cornescu unde vei putea de asemenea gasi materiale ce ti-ar putea satisface interesul.

  http://showmystreet.com/ (poti sa tastezi Tomis 105 Constanta in campul de acces si vei vedea cladirea în care ai copilarit).. :) ... prin manevrarea mouse-ului reusesti sa maresti/micsorezi imaginea sa o rotesti si sa obtii perspective... aplicatia este disponibila pentru aproape orice oras de pe mapamond ... :)

  http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1263821 --- Domnul Radu Cornescu si prietenii sai duc varii comentari pe seama unor fotografii mai vechi sau mai noi... ai aici peste 280 de pagini de fotografii si comentarii...

  http://www.bing.com/maps/#JnE9LmNvbnN0YW50YSU3ZXNzdC4wJTdlcGcuMSZiYj02NC4wMjUzNjkwNDcyNTUlN2U2OS41MTA4MDcwMzclN2UxNC41NDM4MDY1NTM0OTQxJTdlLTEyLjIyNzQ3NDIxMw== (aplicatie bird` eye) apta sa iti ofere de asemenea imagini din fiece loc doresti sa il cunosti intr-o minima luare de contact...

  Din punctul de vedere al blogului speram intr-o grabnica revitalizare... Multumiri pentru cuvintele tale si mult respect, Pluttonia

  RăspundețiȘtergere
 48. Constanta este un oras vechi, in prezent inca mai gasim multe case din perioada interbelica, sau chiar dinainte, de ex. in zona Piata Grivitei, sau in Piata Ovidiu, mai sunt si pe la Casa Casatoriilor cateva vechi, intretinute. De cate ori trec pe langa aceste case cad in butoiul cu melancolie. As vrea sa fac fotografii, o carte, este pacat ca multe sunt neintretinute, si unele se demoleaza - de ex. o casa superba care se demoleaza in prezent, o fosta gradinita din zona Piata Grivitei. Aceste case sunt dovada ca Romania o ducea bine, era pe o linie buna, dar au venit alte vremuri care au schimbat-o.

  RăspundețiȘtergere
 49. sant foarte impresionat si fascinat de aceste fotografii din orasul constanta din perioada interbelica sant fragmente din istoria orasului ce vor ramane pentru anumite persoane care iubesc istoria imagini nesterse respect pentru persoana care a postat aceste imagini sant si eu colectionar de fotografii din perioada interbelica "mai mult poze de familie am "cateva mii'anii 1900'1910'1916'1938 dar sii din perioada celui deal doilea razboi mondial 'am si fotografii cu orasul constanta din anii 1910'1920'1933'1903'cumparate din targurile organizate de antichitati 'am decoratii de colectie germane ww 2 'decoratii si medalii' merite militare germane dar si romanesi'exclus sovietice'iubesc mult istoria si imi place sa am multe antrefacte vechi'acum 20 de ani am gasi intro casa veche si demolata in zona piata ovidiu 16 albume cu fotografii de familie din anii 1910 pana in perioada inceperii celui deal doilea razboi mndial "am gasit si 3 aparate foto cu burduf si trepied abandonate de cine stie 'si mam hotarat sa fac colectie personala 'cele 2 aparate sant de proveniena frantuzeasca'

  RăspundețiȘtergere
 50. Buna Ziua! Interesant blog si demult asteptat de mine! Eu gestionez site-ul Comunitatii Elene din Constanta -www.elpis.ro.Mi-ati permite sa fac un link de pe site-ul nostru pe blog-ul dvs? Sunt multe persoane - si greci bineinteles- plecati demult din Constanta si cred ca le-ar face placere sa revada Constanta veche! Multumesc!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Am placerea sa va raspund cu toata consideratia si respectul pe care vi-l datorez ca cetatean al Constantei care se afla intr-o cutare a identitatii urbei in fata trecerii timpului care transformă prezentul clipei in istorie. Marturisesc ca baza documentarii asupra orasului Constanta din partea pe care o are ca mostenire de la mama Elada o am chiar din materialele dumneavoastra gasite pe NET la un moment sau altul... Am parcurs cu multa luare aminte ceea ce dumneavoastra aveati postat in net pe site-ul comunitatii grecesti, iar ulterior, am prelucrat informatiile sub o alta cuprindere si mi-am permis sa le postez ca fiind intrinseci Constanţei inca de la faza de colonie a Miletului si pana in ziua de azi... Îmi face placere sa va raspund si sa îmi exprim acordul necondiţionat fata de solicitarea dumneavoastra... Mai mult chiar, desi nu am mai postat de mult timp imi va face placere sa reîncep lucrul la blogul acesta, pastrand in continuare afinitatea catre dumneavoastra, grecii din Constanţa. Sper într-o susţinere reciproca a tot ceea ce inseamna imaginea cetaţii si a cetaţenilor. Cu mult respect si convingerea ca vom avea o buna colaborare, Constantin Roman (miniechipa Pluttonia)

   Ștergere
 51. Mult respect pentru munca titanica pe care o depuneti. Este impresionant blogul dvs. M-a emotionat si ma simt mandra ca sunt constanteanca.

  RăspundețiȘtergere
 52. La randul nostru ne exprimam gratitudinea fata de aprecierile primite. Va invitam in viitorul apropiat sa reveniti pentru a parcurge noile materiale pe care le pregatim Cu respevt, Constantin Roman.

  RăspundețiȘtergere
 53. Buna ziua
  Aveti cumva poze cu vechiul restaurant Bulevard (la intersectia Soveja/Lapusneanu)?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cu respect, am placerea sa va raspund urmatoarele: Ceea ce priveste istoria mai noua a orasului, nu a fost un punct principal al dezvoltarii blogului. Desi am in vedere o viitoare prezentare a devenirii Constantei inspre zona Tomis-urilor, nu detin suficient material (inca).... Cu zona intersectiei Lapusneanu cu Soveja am o fotografie sau doua, dar nici una in care sa apara explicit restaurantul Bulevard. O parere deosebit de avizata si material pe masura (presupun) ar putea avea domnul Arhitect Radu Cornescu. In situatia ca va intereseaza in mod deosebit ceva anume, puteti face o cautare in internet si sa îi puneţi dânsului o astfel de întrebare. Îmi pare rau, dar pentru moment nu dispun de imagini cu restaurantul Bulevard, cu toate ca retin, au fost si cateva carti postale in care aparea acest local. Cu respect, Constantin Roman

   Ștergere
 54. toate bune ,frumoase instantanee,ce nu imi place ,lipseste calitatea ,au fost prelucrate si denaturate ,era frumos sa fie pozele scanate si nu cu effecte care strica cu mult frumusetea fotografiilor .nota 5 ptr cine a pus efectele de cct ,si 10 ptr colectie .

  RăspundețiȘtergere
 55. Cu mult respect pentru minunatul blog si pentru munca depusa,imi puteti comunica un telefon sau email pentru a va putea contacta,sunt interesat de anumite informatii pentru o posibila restaurare a hotelului Intim

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cu respect Cristian, după cum se poate observa, in continutul acesei pagini este si o mica adnotare unde se poate afla adresa mea de e-mail: constantinroman47@yahoo.com . Îţi voi putea raspunde cu plăcecere la corespondenta ta, dar de avut in vedere ca personal am construit acest blog doar din ceea ce mi-a fost la indemana in NET... Nu detin nici un fel de documentare in vre-un alt fel decât atât cât lumea NET-ului a putut sa se dezvăluie pe ici-colo. Pe de alta parte, cam toate obiectivele din peninsula Constantei au fost revendicate, câstigate si eventual vandute de proprietarii de drept. Chestiunea restaurarii Hotelului Intim este deja de interesul actualior proprietari. E poate mai bine sa te interesezi cine sunt si sa îi contactezi in eventualitatea ca esti manager al unei firme de constructii sau te ocupi cu probleme de acest fel. Vremea idealismului a trecut. Azi Dumnezeul „BAN” a facut lumea si la el se inchina societatile si supusii de rand ai lumii... Cu respect, Constantin.

   Ștergere
 56. As avea si eu o intrebare. Vad ca aveti nostalgia orasului vechi si detineti imagini foarte frumoase care, de fapt, sunt imagini istorice. Aveti idee cine ar putea sti unde pot gasi o lista cu adresele gradinitelor din Constanta anului 1940-1941?
  Va multumesc.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Va multumesc pentru faptul ca acest blog il puteti considera un punct de sprijin pentru un demers de ordin Familial. Am mai fost intrebat asupra acestui subiect. Atunci, ca si acum am aratat ca ceea ce este cuprins aici nu este decat un cumul de informatie altfel organizat decat ceea ce se afla in Internet. Nu am gasi nicaieri o astfel de situatie a gradinitelor din Constanta din anii 1940-1941. Nu am posibilitatea nici sa va informez care ar putea fi calea de acces la o situatie asupra numarului de localuri din sistemul de educatie al Constantei din acea vreme. Posibil totusi daca abordati pe cei de la primaria Constantei care au responsabilitatea relatiilor publice sa gasiti o modalitate de a afla mai multe. Va doresc succes in demersul dumneavoastra. Cu respect, Constantin Roman.

   Ștergere
 57. Ma asteptam la un raspuns la fel de respectuos la fel ca intrebarea care v'a fost adresata dar nu detectez decat ironie si rautate dar in fine,aerul cainesc si plin de frustrare ne este tipic noua romanilor.
  Nu sunt niciun fel de manager al vreunei firme de constructii ci din contra,un pasionat de arhitectura care este interesat de restaurarea cladirii pentru a nu ajunge in paragina si mai mult decat este.Era frumos ca la un moment dat poate sa scrieti in blog'ul dvs de efortul unor tineri care au transformat dintr'o ruina in ceva frumos un monument istoric al orasului,nu numai sa postati poze cu cladiri pe cale de a se prabusi.
  M'a indus in eroare acest blog,din raspunsul dvs nu inteleg ca decat ca sunteti probabil decat un pasionat al istoriei orasului insa cand va cere cineva o mana de ajutor chiar si cu cateva umile informatii il tratati acid.
  Ma asteptam la mai mult de la un autor de blog de genul acesta dar mi'am schimbat subit parerea,intrati perfect in tiparul tarii in care locuiti.Cu respect in continuare desi se pare ca nu il si oferiti la schimb.

  RăspundețiȘtergere
 58. Cu deosebit respect, Cristian

  Imi pare rau, raspunsul meu nu a avut nici pe departe intentia de a fi ironic sau cinic. Dupa cum spui ai o varsta tanara si iti doresc sa te bucuri de anii frumosi ai varstei.
  Ceea ce aş dorit sa gandesti, cunoscand bineinteles si legile statului român, este faptul ca peste proprietatea privata statul nu poate interveni sub forma de impunere a unor actiuni cu finalitate hazardata. Hotelul Intim nu este in lista de patrimoniu national pentru ca statul sa oblige la renovarea edificiului. Cladirea are proprietari si acestia decid asupra ei. Bunaoara, proprietarul actual al ”Casei cu Lei” a început anumite lucrari. Despre hotelul Intim, acesta a fost scos la licitatie initial pentru 6 milioane de euro iar ulterior pentru 4,7 milioane. Cum ai vedea dumneata problema ca un grupuscul ad-hoc creat sa rezolve printr-o initiativa generoasa o problema strict legata de calitatea de proprietar si doar atat?... Ma rog se cunoaste ca esti tânar si impulsiv... Nu fac nici un alt comentariu.... Blogul Nu a fost facut din pasiune... E doar o datorie civica pe care am considerat ca este firesc sa o onorez dupa o anumita varsta şi pe care am incercat sa mi-o asum in conformitate cu obiectivitatea fata de ceea ce se poate aduna si exprima pentru ca timpul sa nu stearga cu desavarsire lucruri de care sa nu ne mai putem aduce aminte.... Al Dumitale, Constantin Roman

  RăspundețiȘtergere
 59. NU GASESC CUVINTE DE MULTUMIRE , PENTRU ASA POSTARE MINUNATA. E LOCUL UNDE AM VAZUT LUMINA ZILEI..........

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Va multumim pentru caldele dumneavoastra cuvinte. Din pacate, pentru moment nu mai suntem in masura sa postam bloguri noi in continut si tema. Intamplari nefaste au produs o disfunctie severa in derularea periodica a postarilor. Oricum, speram intr-o reluare si completare a blogului. Pana atunci ne bucura de a va fi gazde cu putinul si bunul din noi. Sa fiti cu bine si bucurie in calea timpului ce peste noi petrece. Cu stimă, Constantin Roman (miniechipa Pluttonia)

   Ștergere
 60. Un blog deosebit,iar articolul citit mi-a dezvaluit multe necunoscute si mi-a anulat o multime de semne de intrebare legate de istoria orasului in care traiesc de aproape 60 de ani. Imi permit sa adresez pe aceasta cale prin intermediul administratorului acestui blog, toturor constantenilor care recunosc din multitudinea imaginilor care insotesc cele scrise, sa dea amanunte despre ele si sa le localizeze in timp (daca este posibil) si spatiu (pe harta actuala a orasului), pentru a realiza si noi si copii si nepotii nostri schimbarile petrecute de-a lungul timpului.

  RăspundețiȘtergere
 61. puteți să-mi spuneți.. cui aparțin aceste fotografii? mă refer la autorul lor ...nu la deținător
  mulțumesc

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Stimată Iulia, imaginile adunate în acest blog sunt foarte eterogene si sunt exclusiv adunate din internet. Ele au fost prelucrate și toaletate deoarece am încercat ajungerea la o forma unitară care să corespundă cu contextul dat de subiectul tratat. Nu cunosc aproape deloc pe cei ce le-au realizat. Autorii lor fac parte oricum dintre cei ce practicau fotografia in timpurile respective. Eu le-am găsit în diverse locuri din Net si le-am grupat alăturând o serie de informații asupra cărora m-am documentat în prealabil. Pentru o privire mai atenta asupra fotografilor din Constanta de altădată îți pot recomanda un material destul de interesant:
   http://www.revistapolitiei.ro/la-fotograf-in-constanta-veche/
   Cu deosebit respect, Constantin Roman

   Ștergere
 62. Fotografia care are numele "Str Sulmona.png" (nu are descriere, am văzut când am salvat-o) este de fapt făcută pe strada Aristide Karatzali; am recunoscut casa în stil mediteraneean, mai există și azi (https://www.facebook.com/DobrogeaInMyEyes/photos/a.1086905484704832.1073741838.862130367182346/1086911731370874/?type=3&theater).

  RăspundețiȘtergere
 63. Stimata doamna, aveti perfecta dreptate. La vremea la care am postat fotografia, nu am avut in intentie sa dezvolt foarte mult initiativa acestui blog. Cu timpul, lucrurile s-au mai schimbat. Fotografia finnd preluata tot din NET, se prea poate sa fi scapat din vedere veridicitatea locatiei. Dupa cum observati, poza nu are un comentariu explicit. Va multumesc de atentionare si sper sa postez si comentariile aferente imaginilor. Cu respect, Constantin Roman.

  RăspundețiȘtergere
 64. Va multumesc pentru absolut tot ce ati publicat aici.Este istoria noastra pe care nu o stiam si am dorit de mult timp sa o cunosc vazand-o prin intermediul fotografiilor. Imi imaginam mereu cum ar fi putut arata orasul nostru , cum erau oamenii, cladirile si stilul de viata . E ca si cum m-am intors cu decenii in urma as fi retrait cat de cat momente emotionante .V amultumesc ! Va multumesc !

  RăspundețiȘtergere