Orasul vechi

Basorelief cu stema Constanţei
situat deasupra intrării principale a Muzeului de Arheologie Constanţa - Piaţa Ovidiu


Vedere aeriană a zonei peninsulare a oraşului Constanţa - 1928
În partea din dreapta se remarcă parcul şi gara precum şi clădirile Prefecturii, Tribunalului şi Palatului Regal iar în stânga se vede la extremă vila Şuţu.  În zona centrală pe faleza golfului Tomis se distinge Sinagoga sefardă. Sunt distincte locaţiile Hotelurilor Palas, Carol I, Cazinoului, Catedralei şi Palatului Arhiepiscopiei 


Zona peninsulară iarna- Biserica din prim plan este Biserica bulgărească Sf. Vasile Nou
Fotografia este probabil realizată de la Hotelul Carol I sau Palas

Fotografie aeriană - Moscheea Carol I

Fotografie aeriană - Moscheea Carol I -  se remarcă digul dinspre larg al portului Tomis

Constanţa - fotografie aeriană zona peninsulară

Zona peninsulară - Strada Muzeelor - 1960

Zona peninsulară - 1953

Fotografie aeriană - în fundal se remarcă biserica Sf Gheorghe

Fotografie aeriană -diferă puţin unghiul aparatului de fotografiat

Fotografie aeriană - Hotel Carol I si ruinele palatului Sturza

Fotografie aeriană Port
se remarcă clădirea Gării Maritime finalizată în anul 1935

Fotografie aeriană Cazinou
Se remarcă statuia lui Eminescu amplasata lângă Hotel Carol I în anul 1934. Lipseşte platforma dinnspre mare din zona centrală a Cazinoului - aceasta a fost probabil ridicata cu ocazia ultimei reparaţii majora a clădirii din 1937 şi a fost desfiinţată după ce a fost avariată serios în urma unei furtuni la începutul anilor `60 (1962).

Fotografie aeriană Cazinou
se observă platforma dinspre mare distrusă de furtună la începutul anilor`60


Vedere aeriană Cazinou - posibil după 1965 - apăruseră macaralele de cheu

Vedere aeriană Cazinou
Probabil după anul 1972 - Există Monumentul Victoriei de la Poarta 2 Port


Gara Nouă - şi blocurile de pe Bd. Republicii
Se remarcă rondoul cap de linie pentru troleibuzele pe direcţiile Tomis şi Mamaia


Gara Nouă - şi blocurile de pe Bd. Republicii
Fotografia este realizată imediat după terminarea cvartalului. Parcul este abia schiţat iar teii de pe bulevard sunt foarte tineri
Rondoul de la Gara nouă înainte de construirea blocurilor de pe Bulevardul Republicii
Se remarcă taxiurile ”Moskvici 407” şi vopsirea lor bicoloră (original vişiniu cu bej)

Rondoul de la Gara nouă după construirea blocurilor de pe Bulevardul Republicii
Nu existau încă blocul turn şi nici blocurile ”A” de pe bulevard

Constructie la capatul dinspre mare a străzii A. Karatzali - "Baile moderne Morfi Papastavru".

Baile moderne Morfi Papastavru - Vedre dinspre mare

Băile moderne Morfi Papastavru - Demolarea clădirii

Băile moderne Morfi Papastavru - Demolarea clădirii
BISERICA ELENA “METAMORFOSIS” - foto 1900

Încă din 1862 exista o Biserica din lemn, pe locul unde se află astăzi Şcoala Greacă (vis a vis de actuala Biserica). Biserica de lemn a fost construită prin donaţia familiei Ikonomou care locuia în Tergeşti. La construcţia Bisericii de lemn a contribuit deosebit de mult Arhimandritul Fillipos Tzoulatis din Kefalonia ajutat şi de Directorul Societăţii Engleze a Căilor Ferate, Baker. Prima liturghie s-a oficiat în ziua de Vinerea Mare a anului 1862.
Acelaşi Arhimandrit a condus şi acţiunea de construire a actualei Biserici prin întrunirea în martie 1866 a unei Epitropii formată din 8 membri (patru din partea Arhimandritului şi patru din partea Comunităţii) care iniţiază strângerea fondurilor pentru construirea unei noi biserici greceşti în Constanţa.
Exista deja şi stampila Comunităţii confirmând existenta Bisericii de lemn. Se trimite o scrisoare de mulţumire către Gheorghiu Zarafin şi K. Teleson, din Constantinopol „pentru străduinţele acestora şi prin intermediul Patriarhului Ecumenic de la Constantinopol, pentru reuşita scopului de a obţine terenul ca donaţie din Partea Înaltei Curţi către Comunitate.
La Comunitatea Elenă se păstrează Originalul Firmanului Împărătesc prin care Sultanul ABDUL AZIZ atribuie un teren pentru construirea unei Biserici, a unei Scoli şi a unui Spital.

O traducere mai veche a acetui Firman are următoarea formă:

SULTAN ABDUL AZIZ –HAN BIN MAHMUT HAN

„Prea cinstite, prea mărite şi prea vestitule Guvernator a Rumeliei, Cavaler şi posesor al ordinului “Medgidie” clasa III -a RASID PASA, Prefect al. Tulcei, şi viteazule, iubite şi vestitule Subprefect al Plăşii Constanta, funcţionar de clasa IV-a RUSTI şi Jurisconsulte şi renumite Cadiule (Naib) şi Muftiule şi deopotrivă cinstiţi membri ai Sfatului oraşului Constanţa cărora dee Dumnezeu să sporească mereu consideraţiunea. De îndată ce va sosi acest al meu Decret Imperial să luaţi cunoştinţa că în apropierea locului de rugăciuni pe care îl au deja în posesiunea lor grecii (Hellenii) locuitorii supuşii Împărăţiei mele, ca să clădească biserică, spital şi şcoală, există un teren - loc viran - aparţinând statului, compus din 3380 coţi (arsini) pe care sus numiţii mi l'au cerut prin a lor suplică rogatorie, care mi-a fost transmisă printr'o adresa din partea Delegatului al Patriarhului lor ecumenic, spre a li se face danie terenul mai sus pomenit.
Chestiunea fiind dar cercetată la faţa locului şi luând în considerare răspunsul ce mi-a fost dat prin proces-verbal că susarătata biserică şi atenansele sale, se află la un loc, care nu aduc nici un prejudiciu nimănui, - precum deasemenea şi terenul aflător adiacent alăturea de ea pe care prin suplica lor, cer să li se facă danie şi care şi acesta se află pe un loc, care nu aduce nimănui nici un prejudiciu. şi întrucât este dovedit că acest teren aparţine cu desăvârşire Statului şi nu este în posesiunea nimănui, a fost cerut dela Sfatul meu Împărătesc să li se facă danie acest teren ca unul ce li este absolut necesar ca să fie clădite pe el Biserică, Spital şi Scoală. ~
Drept care dat-am cuvenită graţie sau har şi consimţământul meu prin Înalt Decret. -
Voi, Prefect, subprefect, Naid, Muftii şi ceilalţi, precum mai sus s'a pomenit, după, ce veţi ceda terenul mai sus arătat pentru a se clădi pe el Biserica, Spitalul şi Şcoala, nimeni să nu aducă nici o piedecă sau vreo oprelişte, pe deasupra să fiţi cu băgare de seama sa nu îngăduiţi nimănui să ceară sau să primească nici un argint, un piastru sau vreo para . Pe lângă acestea să le acordaţi toata cuvenita ocrotire şi sprijinul. Astfel să luaţi aminte, să respectaţi cu sfinţenie a mea iscalitură .
Eliberat în Constantinopol în luna Rabiul Evel a anului 1280 (1863).”

Şedinţa de constituire a fost condusă de mitropolitul Dionisios al Dristei. Tabelul contribuţiilor este impresionant, căci, aşa cum constată Stavros Manesis: „putem spune că biserica a fost ridicată prin contribuţia tuturor grecilor din Europa”. Într-adevăr, sumele primite de epitropie erau date de grecii din Constanţa (117, 77 franci) Bucureşti (168, 64); Galaţi (152, 87); Brăila (103, 10); Ismail, Sulina, Tulcea, Giurgiu, Constantinopol (51, 20); Londra (355, 55); Manchester (119, 51); Liverpool, Marsilia (103, 4); Paris, Livorno, Roma, Neapole,, Trieste, Veneţia, Messina, Corfu, Kefalonia, Siros, Atena etc.
Biserica greca a fost construita între anii 1863-1865 după planurile arhitectului grec Ioan Teoharidis. Este realizata cu marmura adusa din Grecia.
Biserica greacă din Constanţa este prima biserică din oraş. Biserica catolică a fost înfiinţată în 1872, cea armeană, în 1880, abia în 1895 se inaugurează prima biserică românească, iar în 1907, cea bulgară. Până la fondarea diferitelor dogme bisericeşti toţi creştinii oraşului se duceau la biserica greaca. După anexarea Dobrogei (1878) la Biserica greacă s-a celebrat slujba solemna, Tedeumul, a eliberării şi cinstirii victoriilor ostaşilor romani, în luptele pentru cucerirea Independentei Naţionale la care a participat şi regale Carol I, împreuna cu succesorul tronului Imperiului Rus.
Până în 1900 acolo s-au celebrat toate slujbele oficiale cu ocazia anumitor evenimente solemne ale oraşului.
Extern, daca se exceptează şirul lung al treptelor platformei şi deasupra peretele din faţă al crucii, seamănă cu casele mai voluminoase, cu pereţii înalţi de forma dreptunghiulara. Basilica are o nava centrala, semicirculară şi doua nave laterale drepte. Înspre dreapta intrării exista un grilaj de lemn al clopotniţei. în fata, biserica are trei intrări, cea din mijloc este mai înaltă şi are în partea de sus a acesteia doua prezentări identice a Metamorfoseos (Schimbarea la Faţă) pe închiderea în zidul din faţă, în mijloc se afla o fereastra ovală, despărţita de exterior printr-un grilaj perforat. Sus, deasupra uşilor laterale existau ferestre, dreptunghiulare, aproape duble ca înălţime faţă de cea centrala acoperite de grilaje. Biserica este o basilică triciclică.
Foarte mulţi dintre preoţii care au slujit la Biserica Greacă din Constanta au urmat cursurile facultăţilor de teologie, ca urmare a cerinţelor Guvernului României.

Din punct de vedere arhitectonic stilul bisericii este simplu. Construita din piatra, biserica nu are turle şi este acoperita cu olane. Privind dimensiunile bisericii Indicaţiile Firmanului sunt precise 44 arsini adâncime, 28 arsini lăţime şi 16 arsini înălţime. Întrucât era prevăzut în mod expres ca bisericile creştine din Imperiul Otoman sa nu fie mai înalte decât geamiile aflate în apropiere, biserica nu are turle.
In interior, sus, Pronaosul şi părţile laterale din interiorul bisericii prezintă locurile rezervate femeilor în forma de U. Frescele şi iconografia se datorează Pictorilor de Icoane de la muntele Athos. Pictura a fost executata de un însemnat pictor aghiograf. „Frescele şi icoanele au fost pictate de pictori destinaţi prin har acestei îndeletniciri”, după cum scrie în memoriile sale dl. Sarafidis.

Preoţii care au slujit la Biserica Greaca, în decursul vremii au fost următori:”Preotul Pantelis şi preotul Dimos” din Lipohovou Macedoniei, Arhimandritul Filippos Tzoulatis din Kefalonia menţionat în Codicul Bisericii, Ioannis Vourlis din Vasilikou Trakis şi Anthimios Alexiadis (1879), Athanasios Ghioc din Tinou (se menţionează în 1879) . Arhimandritul Paisios Efstatios Georgiadis din Kalavriton, Kistikidis din Constantinopol şi Arhimandritul Stavros Despotopoulos şi Aggelos Aspridis din Constantinopol. Hristoforos Ktenas din Levkadia (1907-1913). Ioachim Anastasiadis (1882-1885) după ce slujeşte la biserica Comunităţii din Constanţa timp de 3 ani, este numit la Constantinopol, fiind regretat de toţi membrii Comunităţii.
Hotelul Regina (Intim)
 Construit pe locul unde se afla Hôtel d’Angleterre, la mansarda căruia însuşi Eminescu a stat 10 zile, în iunie 1882, hotelul „Regina”, numit, ulterior, „Intim”, a fost dat în folosinţă în anul 1906.
Marele salon al Hôtel d’Angleterre, frapant prin strălucire şi eleganţă, găzduia baluri caritabile, la care participau personalităţi ale oraşului.Iată cum este prezentat un astfel de eveniment monden de către corespondentul ziarului „L’Indépendance Roumaine”, în 1882: „Printre cei 300 de invitaţi de toate naţionalităţile şi de ambele sexe, se remarcă cu graţie aurorală, doamnele Harris, Vergotti, Benderli, Cicilianopulo, Mărculescu, Căplescu, Lusi, Salman, Caridia, Corvin; doamna Coiciu atrage privirile într-un bogat costum naţional; dintre domni se remarcă prefectul, directorul Căilor Ferate, consilieri şi, în general, protipendada urbei. Chiar şi în această atmosferă, comitetul doamnelor se manifestă cu eficienţă, astfel încât reţeta serii se ridică la valoarea de 1500 de franci, din care o parte este destinată scopurilor anunţate”.
În unul din fragmentele unei scrisori a lui Eminescu către către veronica Micle este scris: „Şed într-o mansardă şi privirea mi-e deschisă din două părţi asupra mării, pe care aş vrea să plutesc cu tine…[…] O să mă întrebi ce efect mi-a făcut marea, pe care-o văz pentru-ntâia oară? Efectul unei nemărginiri pururi mişcate. Dar, abia de două zile aici, n-am văzut-o în toate feţele - căci ea e schimbăcioasă la culoare şi în mişcări, de unde unii autori o şi compară cu femeia.
Constanţa sau Chiustenge este un mic orăşel, dar îndestul de frumos… Casele au oarecare eleganţă în clădirea lor, căci piatra e eftină aci şi clădirile sunt din piatră pătrată, iar primăria, de când stăpânesc românii şi există un Consiliu Comunal, a făcut foarte mult pentru orânduiala şi înfrumuseţarea oraşului. O terasă pe ţărmul mării înalt dă o frumoasă privelişte pe toată întinderea mării şi, când luna e deasupra apei, ea aruncă un plein de lucire slabă, care pluteşte pe-o parte a apei. Restul rămâne în întuneric, şi noaptea marea îşi merită numele ei de neagră” Aşa era descrisă atmosfera Constanţei, chiar de Eminescu, care adaugă, în scrisorile următoare: „Pustietatea de prin prejur nu produce nimic. Neavând nici un râu şi lipsită de ploaie, recolta arăturilor e nulă, de aceea oamenii nici nu prea ară şi se-ntemeiază mai mult pe creşterea de vite. Viaţa e monotonă şi peste zi târgul pustiu”.
În 1886, antreprenorului hotelului, D. Panaitopulo, i se acordă permisiunea de a organiza baluri mascate în salonul Hôtel d’Angleterre în perioada carnavalului, dezvoltând, ulterior, o afacere profitabilă. Balurile erau precedate, în perioada 1 octombrie - 25 decembrie, de un caffe-concert.


Hotelul este demolat, după 1903, pentru ca, în 1906, pe acel loc, să fie proiectat şi construit în cursul anului 1906 Hotelul „Regina”. De data aceasta proprietar al  hotelului era Theiler. Lucrările de construcţie au fost urmărite atent de arhitectul Daniel Renard.
Hotelul „Regina” a devenit curând un loc de întâlnire al intelectualilor. În 1909 aici a luat fiinţă o societate intitulată „Cercul farmaceutic”, şi alta numită „Cercul de litere, arte şi sport”. Saloanele hotelului găzduiau, de asemenea, întâlniri ale politicienilor, cum ar fi cea dintre membrii comitetului executiv al Partidului Conservator-Democrat din Constanţa şi Take Ionescu, şeful partidului. Ziarele vremii consemnau chiar şi meniul zilei servit la astfel de întâlniri.
Pe 20 iunie 1920, este marcată inaugurarea restaurantului „Regina”, de pe strada Lascăr Catargiu, „un cuib de rai”, aşa cum îl numea ziarul „Liberalul Constanţei”. „În urma unui serviciu religios, oficiat de părintele Popescu, s-a servit asistenţei un aperitiv delicios, compus din barbuni, chefali prăjiţi, friptură de miel şi vin înfundat excelent”.
În saloanele hotelului profesorul Anton Panaitescu organiza lecţii de dans. Pe lângă frecventele banchete aveau loc şezători culturale organizate de Societatea Junimea Macedo-Română din Constanţa.


La începutul lui 1925 ia fiinţă la Constanţa „Cercul Intim”, având ca obiectiv „cordializarea raporturilor între familiile de intelectuali din metropola dobrogeană”. Dintr-o referire din jurnalul „Liberalul Constanţei” Cercul organiza la Hotel „Regina” „ceaiuri dansante”, la care participau elitele constănţene. Erau prezente personalităţile urbei dintre care nu lipseau politicienii, magistraţii, profesorii, ofiţerii, inginerii, avocaţii, medicii sau, ziariştii de notorietate ai oraşului. Astfel, cronicarii vremii îi menţionau, în articolele lor, ca participanţi la primul ceai dansant pe N. Negulescu, prefectul judeţului, amiral Scodrea, consulul american Hewen sau pe Emil Paraschivescu, comandantul vasului „Principesa Maria”.
Pe 17 şi 18 iulie, ziarele „Dobrogea Jună” şi „Dacia” anunţau renovarea completă a Hotelului „Regina”: „Băi, instalaţiuni de apă caldă şi rece în fiecare cameră, calorifer, electricitate, telefon. Se închiriază camere fără pensiune”
Din punct de vedere arhitectural construcţia eclectică a hotelului «Regina», cu elemente decorative art nouveau şi structură neoclasică a faţadei principale către strada Nicolae Titulescu, se desfăşoară pe orizontală, fiind ritmată pe toată întinderea sa de ferestre.
Scriitorul Petru Vulcan amintea, în ziarul „Dobrogea Jună”, că, în 1944, hotelul îi aparţine lui Toma I. Târpă, care îl închiriază lui C. Niculescu.
Mai târziu, în perioada comunistă, hotelul „Regina” a primit denumirea „Intim”, aşa cum este cunoscut şi acum constănţenilor.

158 de comentarii:

 1. Impresionant. Sunt de-a dreptul fascinata de acest blog.

  RăspundețiȘtergere
 2. Doamna Iolanda, va multumesc pentru apreciere... si pentru bucuria pe care pot sa o daruiesc celor ce trec pe aici...

  RăspundețiȘtergere
 3. Buna dimineata, intr-adevar, foarte frumos si impresionanta munca Dvs. Felicitari! Ceva din perioada comunista, legat de represiune in Constanta si in zona nu ati gasit? De exemplu, penitenciarul, sediul Securitatii, lagare etc.

  RăspundețiȘtergere
 4. Doamna Flori, va multumesc! Ma simt onorata de aprecierea dvs. si va mai astept.
  Cat priveste subiectul amintit de dvs., nu a facut pana acum obiectul site-ului. Insa este o idee interesanta care intr-un viitor apropiat poate prinde viata. Asa cum am pornit timid, cu emotie si in acelasi timp cu un sentiment de efervescenta incantare, sa expun cateva imagini ale acelor istorii apuse, tot asa ideea propusa de dvs poate deveni o viitoare sectiune a acestui site. Aproape pe negandite site-ul a luat aceasta amploare, dar meritul nu este in totalitate al meu... sunt oameni in jurul meu care au contribuit si inca contribuie cu aceeasi pasiune la acest site. In acest context o scurta istorie ilustrata a perioadei de represiune comunista ar fi un subiect deosebit de interesant.

  RăspundețiȘtergere
 5. Intr-adevar interesant, poate ar trebui extins cu o selectie de poze venite de la cititori ( ma refer undeva la perioada WW 1, interbelica si WW 2 pana prin anii '70). Parca mi-aduc aminte ca penitenciarul era undeva vis-a-vis de Spitalul Mare intre Str. Mircea si b-dul Tomis, prin Tomis 2 era un garaj ( hala) rusesc pentru camioane...daramat prin '62-'64. Eventual ceva gen o paralela "atunci"...."acum". Nu stiu, zic si eu...Oricum munca e imensa, benevola si e de apreciat si efortul depus pentru o cauza nobila. Felicitari !

  RăspundețiȘtergere
 6. Multumesc pentru munca de a transmite ,, celor ce nu stiu " frumusetea/istoria orasului .
  Geticus

  RăspundețiȘtergere
 7. Geo... Multumesc pentru aprecieri si imi cer scuze pentru intarzierea cu care raspund mesajului tau... Desigur, o serie de poze de la cititori ar putea intregi munca noastra. Ii asteptam pe toti cei care detin si sunt dispusi sa faca publice astfel de poze. Adresa de mail este pluttonia@yahoo.com Multumim pentru sugestie.

  RăspundețiȘtergere
 8. Am fost impresionata de comentarii si fotografii, pe langa unele trec in fiecare zi si nu stiam ce ascund acele ziduri imbatranite de vreme. Felicitari pentru munca depusa si rezultate.
  I, din Constanta

  RăspundețiȘtergere
 9. Doamna I. din Constanta... inteleg ca locuiti in aceasta zona a orasului vechi. Avand in vedere valoarea istorica a acestei zone si nu in ultimul rand fascinantele cladiri si pitorescul orasului vechi, va puteti considera o norocoasa. Pe de alta parte faptul ca totul este in paragina si nimeni nu este interesat de reabilitarea unei astfel de atractii turistice, pentru dvs. ca locuitor sau ca trecator ce frecventeaza acea zona, nu este nicio bucurie. Autoritatile ar trebui sa faca ceva mai mult in acest sens, insa din pacate, asa cum se intampla peste tot unde este vorba de patrimoniu national, si aici lipsa banilor transforma totul in ruina. In rest, va multumim mult pentru aprecierea dvs. si va asteptam in continuare pentru a va delecta cu noi teme fascinante ale orasului nostru...

  RăspundețiȘtergere
 10. multumim,foarte interesant!

  RăspundețiȘtergere
 11. Florentina... ne bucuram ca tematica blogului starneste interesul si bucuria cititorilor. Multumim pentru cuvintele tale.

  RăspundețiȘtergere
 12. La multi ani! dvs si tuturor cititorilor acestui blog.
  Dna Pluttonia , ne este foame de frumos! (desi intelegem enorma munca depusa,pentru care va multumim)
  Tageus

  RăspundețiȘtergere
 13. Domnule Tageus, bine ati revenit... Si dvs.sa aveti parte de un an bun si va asteptam in continuare sa ne fiti alaturi.

  RăspundețiȘtergere
 14. bine ca mai exista oameni,oameni care stiu sa vada frumosul...mult respect!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Va multumesc si ma bucur ca sunteti printre cei care iubesc frumosul...

   Ștergere
  2. SUPER..B ;SINCERE MULTUMIRI! STEBEL39

   Ștergere
 15. Foarte,foarte frumos si interesant...as vrea tare mult sa vad imagini mai vechi si de pe b-dul Mamaia...
  Felicitari!
  Carmen.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Va multumesc pentru aprecieri! Desigur, vom reveni atunci cand vom avea material suficient pentru B-dului Mamaia (Lenin...

   Ștergere
 16. Excelent blog-ul!
  Toate cele bune. Ionut

  RăspundețiȘtergere
 17. Va multumesc din suflet si va felicit pentru amintirile frumoase pe care mi le-ati facut. Pot spune ca am crescut, am facut scoala generala si m-am format ca om in aceasta frumoasa parte a orasului, deoarece am locuit aproape 15 ani in zona peninsulara. Si in prezent locuiesc tot in Constanta si e placut sa-ti aduci aminte de vremurile copilariei.
  Inca o data mii de multumiri si tineti-o tot asa. Viorel

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Suntem onorati pentru mesajele sincere pe care le primim din partea dvs. si a cititorilor blogului... Multumim si va mai asteptam...

   Ștergere
 18. As spune un MULTUMESC mare cat tot spatiul !!Ma alatur multumirilor lui Viorel. Iulian

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pasii ne-au purtat dealungul vremii pe zeci de locuri immortalizate de dvs.Multumim !

   Ștergere
 19. Pacat ca s-au distrus o mare parte din aceste cladiri minunate.
  Multumim pentru imaginile publicate.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da... aveti dreptate... mare pacat ca autoritatile n-au facut nimic la vremea la care se mai putea face ceva pentru salvarea patrimoniului national... Asa cum am mai spus, saracia spirituala si materiala, ne-au determinat pe toti sa asistam la naruirea unor valori emblematice ale orasului... Va multumim!

   Ștergere
 20. Multumim pentru efortul depus si pentru altruismul dovedit.Am descoperit o comoara la care nici nu speram si nostalgia trecutului ma cuprinde pe masura ce va cercetez blogul.Sa fiti sanatoasa si sa regasiti si din orasul de azi frumusete si nostalgie.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cu mare bucurie va daruim din daruirea noastra... Va multumim pentru cuvinte...

   Ștergere
 21. Cineva mi-a trimis link-ul acesta, si este unul dintre cele mai bune lucruri care am primit via internet vreodata!
  Felicitari, si eu ca si altii apreciem efortul. ma ofer sa iti dau ceva detalii despre unele fotografii. m-am nascut si am crescut in Constanta pina la 25 de ani cimd am plecat din tara. Nu sint foarte batrin sa stiu multe, dar recunosc multe fotogradii care nu au descriptie. Daca ai nevoie da-mi de stire.
  Multumesc

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Este o bucurie si o onoare sa stim ca pentru tine si cei asemenea tie, aflati in lumea larga, aceasta incursiune in amintiri constituie unul dintre cele mai bune lucruri primite pe internet.
   Desigur, orice informatie este foarte bine venita, aspect care poate completa imaginile despre care vorbesti. Pentru un dialog in acest sens poti folosi pluttonia@yahoo.com.

   Ștergere
 22. Multumirile mele sufletestri sa ajunga la dvs care cu multa munca ne dati aceasta placere de a revedea orasul meu natal din departata America
  Ce pacat ca anumite locuri si cldiri sunt lasate tzi ganilor (asa le zic eu la toti puturosii) care ar trebui tinuti in lagare de re-educare si munca obligatorie, mai ales acum cand nu se mai fae armata obligatorie.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bucuria dvs. este si bucuria noastra de a va avea alaturi in ciuda distantei care ne desparte, oferindu-va clipe de nostalgie si bine sufletesc.
   Da... din pacate multe dintre cladirile zonei peninsulare au fost abandonate si apoi ocupate abuziv de persoane mai mult sau mai putin colorate, insa cu acel "dor" de munca specific acestui gen de indivizi. Oricum ar fi fost, ocupate sau nu, cladirile s-ar fi degradat datorita trecerii timpului, dar poate nu in ritmul in care au devenit aproape ruine. Un singur lucru este bun in toata istoria aceasta. Cazinoul va intra in lucrari de restaurare si reamenajare. Am fost acum cateva zile in zona falezei si spre surprinderea mea Cazinoul era deschis celor care doreau sa vada gradul de degradare al interiorului acestuia. Am intrat si eu de curiozitate si am facut cateva poze pe care le voi posta curand pe Plutonia-spiritual.blogspot.com
   Va multumim pentru cuvinte si va mai asteptam!

   Ștergere
 23. De cateva zile ma tot uit la pozele astea si imi aduc aminte de locurile pe care le-am "calcat" in copilarie! Casa Beiului daca nu ma insel, era undeva peste drum de liceul SNC unde acum sunt construite un palc de blocuri, si unde se afla Centrul de Scafandri. Era pierduta printre balarii chiar pe malul care cobora la mare!
  Erau atunci (1968-1970) acolo niste case modeste dar cu gradini mari in care se cultivau zarzavaturi. Locuiam atunci intr-unul din SM-urile de pe Sos. Mangaliei si imi aduc aminte ca din primavara si pana toamna ma trimeteau ai mei acolo la o batrana de la care luam legume proaspete si bors. Si mereu ma impresiona cladirea aceea ciudata cu acoperisul ca o ceapa! Ca sa aflu acum dupa atata vreme ce fusese de fapt! Mii de multumiri pentr imagini!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Intradevar, Casa Beiului era acolo unde te duceau drumurile copilariei tale. Si, asa precum spui, ea a fost demolata pentru a face loc unui cartier de blocuri. La vremea respectiva, autoritatile au considerat ca nu face parte din patrimoniul national si era mai important ca Ceausescu sa-si manifeste ”grija” fata de oameni oferindu-le o locuinta meschina ca dimensiune, intr-un cartier nou. Acele vremuri s-au dus, o parte din cladirile cu o arhitectura deosebita, de asemenea. Au ramas doar amintirile noastre si filele de istorie, unele dintre acestea slab documentate in lipsa unor informatii autentice. Iti multumim pentru cuvintele tale si bucuria de a fi alaturi.

   Ștergere
 24. Asa arata Constanta , cand copil fiind , parintii mei au schimbat resedinta familiei noastre de la Timisoara la Constanta ....De la Gara pana la noua locuinta am mers cu trasura iar orasul mi s-a parut vazut cu ochii de copil , un oras oriental in care mirosea a placinta , braga si zahar candel !!!

  RăspundețiȘtergere
 25. buna ziua tuturor!!

  da, este un adevarat moment de tainice trairi interioere, de amintiri frumoase, de nostalgii si revederi....da, este minunata aceasta lucrare vazuta si revazuta de mine, uneori cu lacrimi in ginduri si multa emotie!
  cum oare poate fi altfel cind poti astfel revedea locul unde ai copilarit, ai crescut,ai inceput sa 'vezi'lumea,locul acela simplu si frumos si chiar cochet,discret.....este acea fereastra alba de la al doilea etaj, al blocului de colt dintr-o fotografie spre b-dul Republicii, zona noii gari cfr.....Doamne,ce vremuri frumoase!!
  oricine ati facut acest blog,eu si ai mei, inca in viata, va multumim din suflet.

  RăspundețiȘtergere
 26. Pacat...pacat...pacat pentru ca nu a mai ramas nimic sau aproape nimic din vechile imagini.Nici un primar de pana acum,inclusiv Mazare nu a facut nimic pentru zona noastra cea mai importanta.Sunt nascut in zona,pe strada Marc Aureliu.Dupa ce m-am mutat in anul 1977 am incercat tot timpul sa revin si sa cumpar o casa acolo..acolo unde m-am nascut.Am reusit in anul 2002 dar acum sunt nevoit sa ma mut din cauza tiganilor care au invadat la propriu zona.Au distrus si distrug in continuare toate valorile noastre atat istorice cat si morale si asta cu acordul tacit al administratiei locale.Cred ca dupa ce vor distruge tot vor aparea si presupusi proprietari care vor acapara tot ce mai ramane.Pentru mine va fi poate prea tarziu...Am sa raman cu amintirea copilariei fericite si cu mirosul algelor in minte.Va multumesc pentru imagini...Din pacate au ramas doar imagini si amintiri...

  RăspundețiȘtergere
 27. Multumim! Si felicitari!

  RăspundețiȘtergere
 28. Buna ziua! In primul rand, felicitari pt blog, am gasit aici lucruri inedite. As avea o intrebare referitoare la cladirile ce existau inainte in partea dinspre mare a Casei cu lei. Ma intereseaza foarte mult poze cu ele si eventual informatii. Stiti ceva despre acestea? Va multumesc foarte mult.

  RăspundețiȘtergere
 29. Buna ziua, as dori sa va ajut cu niste poze istorice ale Constantei. M-as bucura sa pot da o mana de ajutor la completarea acestui jurnal istoric. Felicitari pt efortul depus.

  RăspundețiȘtergere
 30. Stimate concetatean, multumim pt fotografiile cu vechiul oras, insa eu sunt inafara de un nostalgic al vechilor timpuri un entuziast dupa transportul in comun electric, astfel tin sa va intreb daca aveti orice fel de fotografii cu cele 7 tramvaie de tip thompson capturate ca prada de razboi din Odesa

  RăspundețiȘtergere
 31. Am placerea sa constat ca nu suntem singurii ce cauta asemenea mărturii. Până în prezent, pe Internet, singurul loc de pe care provin imaginile ce alcătuiesc temele blogurilor postate nu am gasit nimic din ceea ce ne poate fi de folos. Singura fotografie gasită a fost aceea a lucrărilor pentru calea de rulare a tramvaielor cu pricina din zona intersectiei Tudor Vladimirescu cu Str. Carol I (probabil că aţi remarcat-o în postări). Discutând cu un senior al familiei, mi-a spus că tramvaiele mergeau de undeva din centru până la Spitalul Militar în rondoul care încă mai poate fi dedus din configuraţia actualului bulevard Mamaia. Personal în timpul unei vizite la Odessa am avut ocazia să constat că autorităţile locale erau foarte mândre că după numai un an şi ceva îşi recăpataseră înapoi linia de tramvai şi mijloacele de rulare ce o deserveau. Despre tramvaiul nou al Constanţei (DEVENIT ŞI EL AMINTIRE...) vă pot spune că la 6 august 1984 era în probe de traseu pe linia 100 (Sat vacanţă-Gară. De această dată ne leagă o amintire de familie şi ne va face să asociem tramvaiul Constanţei (din perioada de curând trecută) cu evenimentul petrecut atunci.

  RăspundețiȘtergere
 32. Da cunosc fotografia cu linia in reabilitare. Din cunostintele mele aceasta linie avea traseul de la Spitalul Militar, unde chiar in actuala statie este acea configuratie de rondou acum fiind o parcare, si mergea pana la capitol
  dupa care intra pe Bd Tomis unde mergea pana la lupoaica (din prezent). Si acolo zona respectiva are o configuratie clara de rondou, mai patratoasa cei drept ca a suferit modificar in ultimii 70 de ani insa este observabila. Ca un apropo legat de tramvaie, poate cunoasteti acest film http://www.youtube.com/watch?v=9SWfCzXQ6yo Eu ii sant detinatorul, daca dorit sa discutam in privat ma puteti contacta acolo, eu nu folosesc blogul

  Numai bine si bafta cu blogul

  RăspundețiȘtergere
 33. Felicitari. Minunat. Ma bucur ca exista persoane, care au si astfel de initiative. Prea repede ne uitam trecutul, cu bune si cu rele...

  RăspundețiȘtergere
 34. Vă mulţumim pentru aprecieri.Considerăm că demersul făcut aici de a aduna de peste tot din Internet si de a reda apoi grupat câte ceva din ceea ce stiam dar poate uitasem face temeiul unui gând de bine. Ne bucură să vă avem ca oaspete în acest blog si oricând sunteţi bine venit. Încercăm să ţinem trecutul în respect şi viitorul în lumina speranţei de bine.

  RăspundețiȘtergere
 35. dana-maria
  va multumim pentru imagini,pentru munca depusa..trebuie sa existe oameni ca dumneavoastra sa nu uitam prea repede locurile natale minunate..poate ve-ti trece si prin celelalte localitati dobrogene..

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cu plăcere venim să răspundem gândurilor tale, Dana-Maria. După cum este de observat, prin ceea ce punem în acest blog căutăm să arătăm celor printre care trăim respectul şi consideraţia noastră. Este o formă de a fi prin faptă şi nu doar prin vorbă. Un joc de câteva întâmplări a deschis această formă de a ne reprezenta şi de a o face oarecum şi în nume colectiv... suntem oamenii Constanţei, oraşul în care ne-a fost dată lumina de viaţă. Având ca temei mai bine de jumătate de veac de cunoaştere directă a urbei, am purces la a face acest blog. Nu putem cuprinde, oricât am fi dorit, mai mult din domeniul spaţiului din jur... am ales să vorbim, atât cât ne aducem aminte despre locurile ”cetăţii”... a vorbi despre locurile unde nu am trăit este deja o altă modalitate de a te transpune în trecerea timpului. Tocmai de aceea cu mijloacele de care dispunem, adunăm câte puţin din imensa lume a internetului şi dacă ceea ce este se leagă cu ceea ce noi sau înaintaşii noştri încă îşi mai pot aminti postăm spre a fi folos tututror.... Rânduri precum cele scrise de tine sunt mulţumirea eforturilor ce le facem şi încercăm să urmăm această cale atât timp căt timpul ne va lăsa... Bune şi frumoase urări Dana-Maria, Mulţumin de timpul căt ai poposit citind rândurile de aici, Pluttonia

   Ștergere

 36. Job part-time la domiciliu , cu & fara experienta
  Esti in cautarea unui loc de munca flexibil ? Sa-ti suplimentezi castigurile sau sa gasesti o sursa stabila de venituri ? Fiti printre primii! Firme de renume pe piata romaneasca, iti ofera sansa unui job atractiv si serios. Produse de parfumerie, cosmetice, produse terapeutice, prin sistemul de vanzari directe/indirecte , de calitate la cele mai mici preturi. Devenind colaborator ai 10%-40% reducere la cumpararea produselor si 1%-10% din rulajul echipei inscrise de tine , cu posibilitatea de a renunta oricand! Contacteaza-ma sau viziteaza site: http://goo.gl/BEVoD , aici ai de unde alege , sunt 7 companii Avon, Oriflame, LifeCare, Diva, Margo, Lady’s, Cristinne ,care va asteapta , alege una din ele sau mai multe , vezi detaliile, rasfoieste catalogul online, completeaza datele la Formularul de inscriere si primesti un catalog gratuit la cutia postala, astfel puteti studia pe indelete produsele, Totul este gratuit! Merita incercat! geluemilian@yahoo.com

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cu siguranta ati dorit sa postati in cu totul alt loc! Va rugam sa va redirectionati corespondenta. Mesaje de genul celui postat de dumneavoastra nu sunt agreate. Va multumim pentru intelegere si avem rugamintea sa nu mai reveniti

   Ștergere
 37. Va multumesc din inima pentru toata aceasta munca titanica de a tine treaza constiinta constantenilor! Vazand aceste fotografii si citind despre locuri cu puternica incarcatura istorica, m-ati facut sa fiu mandra ca sunt constanteanca. Eu m-am nascut in zona Tomis I si mai apoi valurile vietii m-au dus prin toata Europa. Oricate locuri superbe am vizitat, niciunul nu mi-a dat emotia pe care o traiesc atunci cand pasesc pe caldaramul "orasului vechi" natal. Va voi urmari in continuare, cu mult interes!
  Cu respect, Iulia B.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Multumim Iulia, daca exista acele lucruri deosebite pentru care sa punem parte din sufletul nostru in acest blog tocmai cuvinte ca cele primite din partea ta ne fac sa continuam cu abnegatie si daruire munca aceasta. Am plecat oarecum mai mult de la o mica incercare de a gasi o radacina de istorie din devenirea Constantei. Ne-am dat seama ca pentru a fi cu adevarat cetateni ai orasului nu este nevoie ca iesim in piata publica si sa clamam lozinci... Vorbele zboara... scrisul ramane, imaginile siscrisul împreuna vor face ca cei de dupa noi, pasind pe strazi sa isi aduca aminte ca pe acolo s-au aflat de dinainte vremuri, bunici parinti si oameni ai Constanţei... Ne dorim sa avem posibilitatea sa continuam ceea ce face, aici si oricând esti bine venita ca oaspete drag. Cu caldură si simpatie, Pluttonia

   (P.S. --- Avem in atentie sa adunam material pentru aparitia cartierelor Tomis. Bineinteles ca Tomis I isi va avea locul de onoare... )

   Ștergere
 38. Alcàtuiti o carte cu istoria ilustratà a orasului. Românii au nevoie de argumente pentru a-si redescoperi mândria de sine. Tràind în stràinàtate, întelegi cà màretia nu ti-o acordà nimeni, tu singur trebuie sà te autorizezi sà ti-o recunosti.
  Luminita Petru-Bruxelles

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Stimată Luminita, îţi mulţumim şi ţie precum tuturor ce vin aici pe paginile acestor postări despre Constanţa. Ne bucură faptul că demersul nostru este perceput în felul în care îţi manifeşti interesul şi îţi expui opinia. Suntem onoraţi de faptul că cititorii se regăsesc cu demnitate şi mândrie în acest loc. Este foarte adevărat, o promovare a calităţii României şi a românilor este deosebit de bine venită, mai ales pe fondul general de alienare datorat slabei calităţi civice a celor ce au luat calea Occidentului doar pentru a cerşi, a se prostitua sau a face escrocherii mai mult sau mai puţin de anvergură.
   Vezi însă, unii au aruncat sute de mii sau milioane de euro pe câte un brand de ţara controversat sau pe albume de genul ”Preafrumoasa Românie...” bla, bla... Noi nu avem atâţia bani şi nici nu cred ca i-am putea avea. Condiţia noastră sociala ne aseaza modest, în randul oamenilor modesti. Patriotismul nu se clameaza... el este o stare individuala, o exprimare a unei educaţii firesti. Referitor la problema tipăririi unei cărţi, de asemenea lucrurile sunt foarte delicate. Plecând de la chestiunea de finanţare, de realizare a unei calităţi corespunzătoare (bineînţeles că nu putem să tipărim pe hârtie de ziar)şi terminând cu tirajul şi desfacerea lucrării. O publicaţie va avea un tiraj limitat şi va acoperi un numar finit de locaţii şi de cititori. Mediul virtual este mult mai adecvat difuzării şi etalării calităţii celor ce produc informaţia. Pe de altă parte, aşa cum subliniem de fiecare data, nu deţinem nici o fotografie din cele ce sunt expuse aici. Ele sunt preluate în timp tot din mediul internet, sunt procesate spre a căpăta o forma unitara si sunt puse tematic spre a fi postate inapoi pe internet.
   Au fost persoane cu o atitudine ce denota vanitatea si egocentrismul. Unii au facut din chestiunea de a deţine un document sau o fotografie o problema a violării dreptului de autor. Istoria si bunul comun al unor oameni nu poate, după părerea noastră, constitui patrimoniul personal al unui individ. Aşa că manifestăm permanent deschidere spre tot ceea ce poate veni în sensul consolidării construcţiei tematice a blogului, mulţumim întotdeauna celor ce apreciaza munca depusa de noi, şi încercăm să înlăturăm susceptibilităţile celor ce manifesta veleitatea personală ca finalitate a existenţei lor în acest mediu deosebit care este internetul. Cu respect, Pluttonia.

   Ștergere
 39. Suberb acest website. Mi-e dor de Constanta, mai ales de Constanta veche. Acum locuiesc in strainatate si acest site mi-a produs bucurie si nostalgie. Multe multumiri si felicitari pentru idee si mai ales pentru munca depusa.
  Acest site ar trebui sa fie parte din prezentarea turistica a Constantei, si in alcelasi timp parte din predarea istoriei in scoli. Ar atrage mult mai mult elevii atunci cand ar vedea orasul lor, cum a fost cu mult timp in urma.... sunt doar nicte idei.
  Succes in continuare!
  Marius

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Multumim mult draga Marius pentru frumoasele tale cuvinte. Dupa cum observi noi cei de aici de pe Pluttonia ne straduim sa dam masura felului firesc (pentru noi) de a dovedi ca suntem cetateni ai urbei mai mult decat prin vorbe. Pe masura ce putem aduna informatie o asezam cu atentie pe tematici si incercam sa deschidem o interesanta cale de interes pentru constanteni si nu numai pentru ei... Avem dorinta ca la momentul acumularii unei ”cantitati” suficiente de amintiri blogul sa poata fi luat in seama si locul acesta din NET sa faca oficiul de reprezentare, macar onorifica, a orasului. Pana atunci, munca, pasiune si altruism... Cu respect pentru opinia ta, Pluttonia.

   Ștergere
 40. Domnule Marius impartasesc gandul dvs de a introduce istoria locului in scoala! multumesc ptr acest blog, un dar minunat pentru constanteni si nu numai! felicitari! multumesc!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mulţumim si noi, de prezenta dumneavoastră aici şi atenţia acordata acestor pagini. Nu am dorit ca sa impunem intr-un fel sau altul blogul ca pe ceva cu pretenţii. Ne bucura ca el işi gaseste ecoul în sufletul celor ce poposesc aici. Sincer, suntem măguliti ca astfel de ganduri sunt in cugetul celor ce vin sa vada cate ceva din vechea urbe a Constanţei... Speram din tot sufletul ca munca de aici isi va gasi apreciere, cum de altfel se si întâmplă. Probleme de conjunctura au întrerupt pentru moment munca de construire a blogului... Speram ca în timp scurt să reluam cu teme noi la ceea ce exista până în prezent. Cu respect, Pluttonia

   Ștergere
 41. foarte interesant,multumesc pentru informatii

  RăspundețiȘtergere
 42. După cum se constată, progresele în educaţie sunt spectaculoase. S-a reuşit chiar performanţa ca oligofrenii sau primatele să poată fie învăţate să scrie. Nu cunoaştem categoria din care face parte anonimul ce a postat cele câteva silabe ce aduc vag cu cuvinte din limba română. Oricum, chiar dacă face parte concomitent din ambele categorii îl apreciem pentru performanţa sa.
  Despre mulţumiri nu este nevoie să le exprime public, poate să le adreseze călduros părinţilor săi mai ales mamei dumisale pentru că i-a permis să părăsească familia mai devreme cu şapte ani scutindu-l de efortul de a căra cu el cei şapte ani de acasă.
  Referitor la cuvântul ”muie” DEX dă următoarele explicaţii:
  ”MÚIE s. f. 1. (Arg.) Gură, plisc. Țig. mui (Graur 174; Juilland 169). Se folosește aproape exclusiv în forma art. și în expresii. Sursa: DER (1958-1966) ; 2. (Arg.; folosit adesea art. și mai ales în expresii) Gură, fleancă. (din țig. mui (Graur, Juilland)) Sursa: DER (1958-1966); 3. (reg. argotic) gură; (în expr.) a duce cu muia = a amăgi, a înșela, a duce cu vorba. Sursa: DAR (2002)”
  Informăm că blogul de faţă nu este destinat pentru prestaţii deci considerăm nulă şi neavenită doleanţa anonimului de a i se mai face ”o gură” mai ales că îşi exteriorizează rudimentele comunicaţionale pe orificiul opus acesteia de la extremitate a tractului digestiv.
  În cazul în care îşi administrează vreo medicaţie pentru stările de labilitate emoţional afectivă şi i s-au terminat substanţele psihotrope îi recomandăm să se adreseze pe site-uri cu posibilitatea de consiliere psihologică deoarece nu suntem în măsură să răspundem celor intraţi în sevraj.
  Din respectul cuvenit celor ce au postat anterior aici ar fi fost decent să ştergem comentariul şi să nu acceptăm descărcarea acestor dejecţii anonime, dar le acceptăm pentru ca să puteţi proba buna noastră credinţă şi de ce nu, şi pentru faptul că anonimii indiferent de natura lor au dreptul la socializare şi opinii. - Pluttonia

  RăspundețiȘtergere
 43. Nu știu de ce mi-a dispărut textul pe care-l scrisesem, poate nu inspirat foarte, dar plin de nostalgice melancolii. Nu-l mai pot reconstitui; deci vă spun doar MULȚUMESC MULT pentru rememorarea clipelor din adolescență și tinerețe, trăite în orașul meu natal. Mulțumesc. A.G.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ne bucura că putem să oferim prin ceea ce este aici momente de regăsire acelora ce încă îşi aduc aminte de pagini din trecutul Constanţei şi al constănţenilor. Nu vă faceţi probleme deosebite referitor la textul pierdut (aşa e Internetul, uneori gânduri zboară direct spre nicăieri, precum într-o nirvana fără de început şi sfârşit) După cum aţi constatat şi din comentariul anterior al unui anonim noi nu intervenim cu absolut nimic spre a modifica sau a şterge ceea ce vizitatorii acestui blog pun aici precum comentarii, simţăminte şi proprii trăiri. Sperăm să reluam curând postările de noi materiale. Oricând sunteţi binevenit şi avem convingerea că suntem oarecum un punct de reverberaţie pentru amintirile multora din oamenii ce s-au năcut sau au trăit în Constanţa. Cu respect, Pluttonia

   Ștergere
 44. As fi vrut sa fiu nascuta cand era cazinoul nou ca sa-l pot vizita.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Draga Alina, Cazinoul a devenit legendă pentru că oamenii au avut nevoie de el ca sa pună timpul sub semnele ce fac zestrea locurilor Constanţei. Luat în sine, funcţional, a fost un loc al pierzaniei... Cazinoul este rugul pe care s-au ars iluzii despre nemăsurate bogaţii... Arhitectural clădirea a ramas stampă a timpului sau.. Este precum o doamna... Uneori o vedem frumoasa... când însă sărăcia sau nepăsarea pun stapânire pe soartă şi cele mai frumoase doamne ajung umbre de ruina... Credem cu tarie, caci vremurile se mai si schimbă, nu-i asa, că timpuri mai clare si încrezatoare vor fi din nou în calea Constanţei.. Clădirea încă este un simbol al Constanţei.. se vor gasi mijloace ca el sa fie odata ceva mai bun decât este azi... Dar, atunci vor fi ca si in trecut, profitorii care vor da clădirii aceiaşi soarta de loc al pierzaniei... Cazinoul nu este Ateneul..
   La Ateneu s-a dat un leu, de către fiecare ce-l putea da... Acum, poate ca putem da si noi acel leu... Vor veni însa la final altii si vor spune: ”Vreţi sa vedeţi Cazinoul? Platiţi taxa de intrare!!!” A se vedea si Parcul Delfinariului.. În copilarie am muncit acolo am sadit arbori si flori.. acum, trebuie sa platim pentru ca locul nu mai este al constanţenilor, este al celor ce au pus arnăuţi să nu cumva să mai intre cineva pe acolo fără de plata... Vom vedea ce va voi timpul ce vine... Cazinoul va fi poate ca nou... dar, nu stiu de îl vei putea vizita sau doar privi... Cu respect Pluttonia.

   Ștergere
 45. kiri_ac: Interesant si in acelas timp emotionant. In aceasta zona m-am nascut, pe str. Maior Sontu, in spatele Geamiei, de cate ori revad aceste stradute, asa cu au mai ramas, imi curg lacrimi de tristete. Au disparut prea multe cladiri din vremea copilariei mele(61-70), asa ca de aceea curg acele lacrimi.multumiri


  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bun venit!... Noi, precum li se întâmplă şi altora, fireşte, în miniechipa Pluttonia am fost cuprinsi de nenumarate ori de emoţie când am gasit câte ceva demn de revelatie in amintirea unor vremuri de care din ce in ce mai putini îşi pot aduce aminte... Da...
   Str Maior Gheorghe Şonţu... Str Roşiori... Scoala Nr. 2, neasemuita Str Titulescu... Moscheea Carol I ...
   şi căte şi mai câte... Sperăm ca şi celelalte teme postate aici (Casa cu Lei, Ovidiu, Pallas, Piaţa Basarabia, ... ) să va facă să vă regăsiti in trairea unei vârste ce incă nu a trecut de noi... Vorbim, povestim... deci noi suntem ai Constanţei si Constanta este a noastra...
   O iubim, precum ne iubim pe noi si întreaga noastră viaţă... Ne face placere să va primim gândurile şi sentimentele spre a le aşeza alaturi de ale noastre.. Zâmbeam putin şagalnic, văzând semnatura dumneavoastra... De sunteţi din cei din neamul turcilor ar însemna Kiri... cel alb...
   de sunteţi grec, ar însemna Kiriak sau... ma rog, suntem cu toţii în trecerea timpului, indiferent de neamul din care ne avem bunicii şi strabunicii... Vă mulţumim de trecerea dumneavoastra prin acest blog si speram sa mai reveniţi pentru ca sunt înca în continuare multe lucruri de povestit în cuvinte şi fotografii... pe care noi acum si aici ne starduim sa le gasim, sa le potrivim iar apoi să le daruim în NET ca mica noastra ofranda pentru Marele nostru Oras... Cu respect Pluttonia.

   Ștergere
 46. Va multumesc pentru acest site.
  Am vizualizat si citit totul, e minunat.
  Nu va ascund ca mi-au dat si lacrimile revazand anumite locuri tainice.
  Am copilarit pe Bulevardul Tomis 105 si zona peninsulara imi este precum o carte de capatai.
  V-as fi recunoscator daca ati gasi ceva poze din anii '70 cu noile cladiri si dezvoltari urbanistice specifice.De atunci, din pacate, prea mare lucru nu s-a mai facut din punct de vedere edilitar, la fel ca si Litoralul.
  Tin minte ca am avut in casa un album omagial editat de autoritatile din Constanta impreuna cu cele din orasul Sulmona, Italia, dedicat infratirii celor 2 orase, unde erau fotografii de foarte buna calitate ce infatisau vechiul si noul oras Constanta, din pacate acum nu-l mai am.
  Probabil albumul se poate gasi undeva pe la Biblioteca Judeteana sau pe la directia culturala a Primariei.
  Va urez sa continuati sa ne incantati sufletul cu astfel de imagini.

  RăspundețiȘtergere
 47. Fii bine venit printre vizitatorii acestui blog, Daniel. Ne straduim ca dupa o perioada de stagnare relativa sa reîncepem postarile pe blog cu teme noi si materiale actualizate.. De bine sau de rau, se pot spune multe... fiecare este în măsura sa subiectiva sa discearna între cele doua alternative... Daca doresti mai multe imagini sau posibilitati de calatorie virtuala (via satelit) putem sa iti dam cateva linck-uri sau sa te invitam pe un blog tinut de cativa iubitori ai Constantei, în frunte cu domnul arh Radu Cornescu unde vei putea de asemenea gasi materiale ce ti-ar putea satisface interesul.

  http://showmystreet.com/ (poti sa tastezi Tomis 105 Constanta in campul de acces si vei vedea cladirea în care ai copilarit).. :) ... prin manevrarea mouse-ului reusesti sa maresti/micsorezi imaginea sa o rotesti si sa obtii perspective... aplicatia este disponibila pentru aproape orice oras de pe mapamond ... :)

  http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1263821 --- Domnul Radu Cornescu si prietenii sai duc varii comentari pe seama unor fotografii mai vechi sau mai noi... ai aici peste 280 de pagini de fotografii si comentarii...

  http://www.bing.com/maps/#JnE9LmNvbnN0YW50YSU3ZXNzdC4wJTdlcGcuMSZiYj02NC4wMjUzNjkwNDcyNTUlN2U2OS41MTA4MDcwMzclN2UxNC41NDM4MDY1NTM0OTQxJTdlLTEyLjIyNzQ3NDIxMw== (aplicatie bird` eye) apta sa iti ofere de asemenea imagini din fiece loc doresti sa il cunosti intr-o minima luare de contact...

  Din punctul de vedere al blogului speram intr-o grabnica revitalizare... Multumiri pentru cuvintele tale si mult respect, Pluttonia

  RăspundețiȘtergere
 48. Constanta este un oras vechi, in prezent inca mai gasim multe case din perioada interbelica, sau chiar dinainte, de ex. in zona Piata Grivitei, sau in Piata Ovidiu, mai sunt si pe la Casa Casatoriilor cateva vechi, intretinute. De cate ori trec pe langa aceste case cad in butoiul cu melancolie. As vrea sa fac fotografii, o carte, este pacat ca multe sunt neintretinute, si unele se demoleaza - de ex. o casa superba care se demoleaza in prezent, o fosta gradinita din zona Piata Grivitei. Aceste case sunt dovada ca Romania o ducea bine, era pe o linie buna, dar au venit alte vremuri care au schimbat-o.

  RăspundețiȘtergere
 49. sant foarte impresionat si fascinat de aceste fotografii din orasul constanta din perioada interbelica sant fragmente din istoria orasului ce vor ramane pentru anumite persoane care iubesc istoria imagini nesterse respect pentru persoana care a postat aceste imagini sant si eu colectionar de fotografii din perioada interbelica "mai mult poze de familie am "cateva mii'anii 1900'1910'1916'1938 dar sii din perioada celui deal doilea razboi mondial 'am si fotografii cu orasul constanta din anii 1910'1920'1933'1903'cumparate din targurile organizate de antichitati 'am decoratii de colectie germane ww 2 'decoratii si medalii' merite militare germane dar si romanesi'exclus sovietice'iubesc mult istoria si imi place sa am multe antrefacte vechi'acum 20 de ani am gasi intro casa veche si demolata in zona piata ovidiu 16 albume cu fotografii de familie din anii 1910 pana in perioada inceperii celui deal doilea razboi mndial "am gasit si 3 aparate foto cu burduf si trepied abandonate de cine stie 'si mam hotarat sa fac colectie personala 'cele 2 aparate sant de proveniena frantuzeasca'

  RăspundețiȘtergere
 50. Buna Ziua! Interesant blog si demult asteptat de mine! Eu gestionez site-ul Comunitatii Elene din Constanta -www.elpis.ro.Mi-ati permite sa fac un link de pe site-ul nostru pe blog-ul dvs? Sunt multe persoane - si greci bineinteles- plecati demult din Constanta si cred ca le-ar face placere sa revada Constanta veche! Multumesc!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Am placerea sa va raspund cu toata consideratia si respectul pe care vi-l datorez ca cetatean al Constantei care se afla intr-o cutare a identitatii urbei in fata trecerii timpului care transformă prezentul clipei in istorie. Marturisesc ca baza documentarii asupra orasului Constanta din partea pe care o are ca mostenire de la mama Elada o am chiar din materialele dumneavoastra gasite pe NET la un moment sau altul... Am parcurs cu multa luare aminte ceea ce dumneavoastra aveati postat in net pe site-ul comunitatii grecesti, iar ulterior, am prelucrat informatiile sub o alta cuprindere si mi-am permis sa le postez ca fiind intrinseci Constanţei inca de la faza de colonie a Miletului si pana in ziua de azi... Îmi face placere sa va raspund si sa îmi exprim acordul necondiţionat fata de solicitarea dumneavoastra... Mai mult chiar, desi nu am mai postat de mult timp imi va face placere sa reîncep lucrul la blogul acesta, pastrand in continuare afinitatea catre dumneavoastra, grecii din Constanţa. Sper într-o susţinere reciproca a tot ceea ce inseamna imaginea cetaţii si a cetaţenilor. Cu mult respect si convingerea ca vom avea o buna colaborare, Constantin Roman (miniechipa Pluttonia)

   Ștergere
 51. Mult respect pentru munca titanica pe care o depuneti. Este impresionant blogul dvs. M-a emotionat si ma simt mandra ca sunt constanteanca.

  RăspundețiȘtergere
 52. La randul nostru ne exprimam gratitudinea fata de aprecierile primite. Va invitam in viitorul apropiat sa reveniti pentru a parcurge noile materiale pe care le pregatim Cu respevt, Constantin Roman.

  RăspundețiȘtergere
 53. Buna ziua
  Aveti cumva poze cu vechiul restaurant Bulevard (la intersectia Soveja/Lapusneanu)?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cu respect, am placerea sa va raspund urmatoarele: Ceea ce priveste istoria mai noua a orasului, nu a fost un punct principal al dezvoltarii blogului. Desi am in vedere o viitoare prezentare a devenirii Constantei inspre zona Tomis-urilor, nu detin suficient material (inca).... Cu zona intersectiei Lapusneanu cu Soveja am o fotografie sau doua, dar nici una in care sa apara explicit restaurantul Bulevard. O parere deosebit de avizata si material pe masura (presupun) ar putea avea domnul Arhitect Radu Cornescu. In situatia ca va intereseaza in mod deosebit ceva anume, puteti face o cautare in internet si sa îi puneţi dânsului o astfel de întrebare. Îmi pare rau, dar pentru moment nu dispun de imagini cu restaurantul Bulevard, cu toate ca retin, au fost si cateva carti postale in care aparea acest local. Cu respect, Constantin Roman

   Ștergere
 54. toate bune ,frumoase instantanee,ce nu imi place ,lipseste calitatea ,au fost prelucrate si denaturate ,era frumos sa fie pozele scanate si nu cu effecte care strica cu mult frumusetea fotografiilor .nota 5 ptr cine a pus efectele de cct ,si 10 ptr colectie .

  RăspundețiȘtergere
 55. Cu mult respect pentru minunatul blog si pentru munca depusa,imi puteti comunica un telefon sau email pentru a va putea contacta,sunt interesat de anumite informatii pentru o posibila restaurare a hotelului Intim

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cu respect Cristian, după cum se poate observa, in continutul acesei pagini este si o mica adnotare unde se poate afla adresa mea de e-mail: constantinroman47@yahoo.com . Îţi voi putea raspunde cu plăcecere la corespondenta ta, dar de avut in vedere ca personal am construit acest blog doar din ceea ce mi-a fost la indemana in NET... Nu detin nici un fel de documentare in vre-un alt fel decât atât cât lumea NET-ului a putut sa se dezvăluie pe ici-colo. Pe de alta parte, cam toate obiectivele din peninsula Constantei au fost revendicate, câstigate si eventual vandute de proprietarii de drept. Chestiunea restaurarii Hotelului Intim este deja de interesul actualior proprietari. E poate mai bine sa te interesezi cine sunt si sa îi contactezi in eventualitatea ca esti manager al unei firme de constructii sau te ocupi cu probleme de acest fel. Vremea idealismului a trecut. Azi Dumnezeul „BAN” a facut lumea si la el se inchina societatile si supusii de rand ai lumii... Cu respect, Constantin.

   Ștergere
 56. As avea si eu o intrebare. Vad ca aveti nostalgia orasului vechi si detineti imagini foarte frumoase care, de fapt, sunt imagini istorice. Aveti idee cine ar putea sti unde pot gasi o lista cu adresele gradinitelor din Constanta anului 1940-1941?
  Va multumesc.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Va multumesc pentru faptul ca acest blog il puteti considera un punct de sprijin pentru un demers de ordin Familial. Am mai fost intrebat asupra acestui subiect. Atunci, ca si acum am aratat ca ceea ce este cuprins aici nu este decat un cumul de informatie altfel organizat decat ceea ce se afla in Internet. Nu am gasi nicaieri o astfel de situatie a gradinitelor din Constanta din anii 1940-1941. Nu am posibilitatea nici sa va informez care ar putea fi calea de acces la o situatie asupra numarului de localuri din sistemul de educatie al Constantei din acea vreme. Posibil totusi daca abordati pe cei de la primaria Constantei care au responsabilitatea relatiilor publice sa gasiti o modalitate de a afla mai multe. Va doresc succes in demersul dumneavoastra. Cu respect, Constantin Roman.

   Ștergere
 57. Ma asteptam la un raspuns la fel de respectuos la fel ca intrebarea care v'a fost adresata dar nu detectez decat ironie si rautate dar in fine,aerul cainesc si plin de frustrare ne este tipic noua romanilor.
  Nu sunt niciun fel de manager al vreunei firme de constructii ci din contra,un pasionat de arhitectura care este interesat de restaurarea cladirii pentru a nu ajunge in paragina si mai mult decat este.Era frumos ca la un moment dat poate sa scrieti in blog'ul dvs de efortul unor tineri care au transformat dintr'o ruina in ceva frumos un monument istoric al orasului,nu numai sa postati poze cu cladiri pe cale de a se prabusi.
  M'a indus in eroare acest blog,din raspunsul dvs nu inteleg ca decat ca sunteti probabil decat un pasionat al istoriei orasului insa cand va cere cineva o mana de ajutor chiar si cu cateva umile informatii il tratati acid.
  Ma asteptam la mai mult de la un autor de blog de genul acesta dar mi'am schimbat subit parerea,intrati perfect in tiparul tarii in care locuiti.Cu respect in continuare desi se pare ca nu il si oferiti la schimb.

  RăspundețiȘtergere
 58. Cu deosebit respect, Cristian

  Imi pare rau, raspunsul meu nu a avut nici pe departe intentia de a fi ironic sau cinic. Dupa cum spui ai o varsta tanara si iti doresc sa te bucuri de anii frumosi ai varstei.
  Ceea ce aş dorit sa gandesti, cunoscand bineinteles si legile statului român, este faptul ca peste proprietatea privata statul nu poate interveni sub forma de impunere a unor actiuni cu finalitate hazardata. Hotelul Intim nu este in lista de patrimoniu national pentru ca statul sa oblige la renovarea edificiului. Cladirea are proprietari si acestia decid asupra ei. Bunaoara, proprietarul actual al ”Casei cu Lei” a început anumite lucrari. Despre hotelul Intim, acesta a fost scos la licitatie initial pentru 6 milioane de euro iar ulterior pentru 4,7 milioane. Cum ai vedea dumneata problema ca un grupuscul ad-hoc creat sa rezolve printr-o initiativa generoasa o problema strict legata de calitatea de proprietar si doar atat?... Ma rog se cunoaste ca esti tânar si impulsiv... Nu fac nici un alt comentariu.... Blogul Nu a fost facut din pasiune... E doar o datorie civica pe care am considerat ca este firesc sa o onorez dupa o anumita varsta şi pe care am incercat sa mi-o asum in conformitate cu obiectivitatea fata de ceea ce se poate aduna si exprima pentru ca timpul sa nu stearga cu desavarsire lucruri de care sa nu ne mai putem aduce aminte.... Al Dumitale, Constantin Roman

  RăspundețiȘtergere
 59. NU GASESC CUVINTE DE MULTUMIRE , PENTRU ASA POSTARE MINUNATA. E LOCUL UNDE AM VAZUT LUMINA ZILEI..........

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Va multumim pentru caldele dumneavoastra cuvinte. Din pacate, pentru moment nu mai suntem in masura sa postam bloguri noi in continut si tema. Intamplari nefaste au produs o disfunctie severa in derularea periodica a postarilor. Oricum, speram intr-o reluare si completare a blogului. Pana atunci ne bucura de a va fi gazde cu putinul si bunul din noi. Sa fiti cu bine si bucurie in calea timpului ce peste noi petrece. Cu stimă, Constantin Roman (miniechipa Pluttonia)

   Ștergere
 60. Un blog deosebit,iar articolul citit mi-a dezvaluit multe necunoscute si mi-a anulat o multime de semne de intrebare legate de istoria orasului in care traiesc de aproape 60 de ani. Imi permit sa adresez pe aceasta cale prin intermediul administratorului acestui blog, toturor constantenilor care recunosc din multitudinea imaginilor care insotesc cele scrise, sa dea amanunte despre ele si sa le localizeze in timp (daca este posibil) si spatiu (pe harta actuala a orasului), pentru a realiza si noi si copii si nepotii nostri schimbarile petrecute de-a lungul timpului.

  RăspundețiȘtergere
 61. puteți să-mi spuneți.. cui aparțin aceste fotografii? mă refer la autorul lor ...nu la deținător
  mulțumesc

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Stimată Iulia, imaginile adunate în acest blog sunt foarte eterogene si sunt exclusiv adunate din internet. Ele au fost prelucrate și toaletate deoarece am încercat ajungerea la o forma unitară care să corespundă cu contextul dat de subiectul tratat. Nu cunosc aproape deloc pe cei ce le-au realizat. Autorii lor fac parte oricum dintre cei ce practicau fotografia in timpurile respective. Eu le-am găsit în diverse locuri din Net si le-am grupat alăturând o serie de informații asupra cărora m-am documentat în prealabil. Pentru o privire mai atenta asupra fotografilor din Constanta de altădată îți pot recomanda un material destul de interesant:
   http://www.revistapolitiei.ro/la-fotograf-in-constanta-veche/
   Cu deosebit respect, Constantin Roman

   Ștergere
 62. Fotografia care are numele "Str Sulmona.png" (nu are descriere, am văzut când am salvat-o) este de fapt făcută pe strada Aristide Karatzali; am recunoscut casa în stil mediteraneean, mai există și azi (https://www.facebook.com/DobrogeaInMyEyes/photos/a.1086905484704832.1073741838.862130367182346/1086911731370874/?type=3&theater).

  RăspundețiȘtergere
 63. Stimata doamna, aveti perfecta dreptate. La vremea la care am postat fotografia, nu am avut in intentie sa dezvolt foarte mult initiativa acestui blog. Cu timpul, lucrurile s-au mai schimbat. Fotografia finnd preluata tot din NET, se prea poate sa fi scapat din vedere veridicitatea locatiei. Dupa cum observati, poza nu are un comentariu explicit. Va multumesc de atentionare si sper sa postez si comentariile aferente imaginilor. Cu respect, Constantin Roman.

  RăspundețiȘtergere
 64. Va multumesc pentru absolut tot ce ati publicat aici.Este istoria noastra pe care nu o stiam si am dorit de mult timp sa o cunosc vazand-o prin intermediul fotografiilor. Imi imaginam mereu cum ar fi putut arata orasul nostru , cum erau oamenii, cladirile si stilul de viata . E ca si cum m-am intors cu decenii in urma as fi retrait cat de cat momente emotionante .V amultumesc ! Va multumesc !

  RăspundețiȘtergere
 65. Bună dimineața.
  Cum se poate întra în posesia cartilor/albumelor editate de arh. RADU CORNESCU?
  Am încercat și nici un site nu afișează nimic.
  Multumesc

  RăspundețiȘtergere
 66. Numele meu este Marleen Baerveldt, formular, Brașov, România. După 12 ani de căsătorie, eu și soțul meu am fost într-o ceartă sau alta, până când m-a părăsit definitiv și m-am mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu își vor mai vedea niciodată tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care îmi chinuie inima, inima îmi era plină de dureri și dureri pentru că eram foarte îndrăgostită de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc mereu să se întoarcă la mine, eram într-adevăr supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugera că dr. Osagiede poate ajuta să revină rapid . Deci, am simțit că ar trebui să-i încerc. L-am contactat și el mi-a spus ce să fac și l-am făcut apoi a făcut o vrajă Love pentru mine. 48 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îmi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa a revenit în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie, și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o eu și copiii. Atunci din acea zi, căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât cum a fost înainte, totul datorită dr. Osagiede. el este atât de puternic și am decis să-mi împărtășesc povestea mea pe internet încât Dr. Osagiede caster vrăjitor real și puternic, pe care mă voi ruga mereu să trăiască mult timp pentru a-și ajuta copiii săi în vremea necazului, dacă sunteți aici și aveți nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactați acum această puternică vrăjitoare. Iată e-mailul său de contact la: doctorosagiede75@gmail.com sau whatsapp la +2349014523836
  sau viber +2349014523836

  RăspundețiȘtergere

 67. Vreau să-i mulțumesc mult omului care este în spatele zâmbetelor mele astăzi, reunindu-mă și soțul meu după ce a divorțat de mine, dr. Ilekhojie, care este un caster vrăjitor foarte puternic și mi-a adus soțul înapoi la mine și l-a făcut să mă roage să iarta-l pentru tot ce mi-a făcut, chiar mi-a fost dor de el atât de mult și l-am iubit întotdeauna. Sunt fericit să-l reîntorc în viața mea și toate aprecierile mele merg la doctorul Ilekhojie pentru că m-a ajutat și că mi-a adus soțul înapoi la viață cu marile sale puteri. Prietenii mei de acolo, care se confruntă cu probleme de căsătorie și probleme de divorț, vă asigur că vă puteți recupera iubitul în viața voastră cu ajutorul doctorului Ilekhojie. Îl poți adresa la: (gethelp05@gmail.com) sau îl poți suna și WhatsApp la +2348147400259 Voi continua să-i public numele pe internet din cauza muncii bune pe care a făcut-o pentru mine ...

  RăspundețiȘtergere
 68. După ce prietenul meu de un an s-a despărțit de mine, abia puteam vorbi fără să plâng. Mă simțeam orbit și nu știam ce să fac. Nu știam dacă îl pot recupera înapoi, iar anxietatea era insuportabilă. Aveam nevoie de el înapoi cu disperare pentru că îl iubisem atât de mult. Așa că am luat legătura cu această minusculă vrăjitoare. El m-a ajutat să arunc o vraja de dragoste de întoarcere asupra lui și la doar 48 de ore, prietenul meu s-a întors la mine plângând și cerându-mi iertarea. Dr. Ilekhojie l-a eliberat să știe cât de mult îl iubesc și îl doresc. Și El a deschis, de asemenea, ochii pentru a imagina câtă dragoste avem în comun. Pe măsură ce scriu această mărturie acum sunt cea mai fericită femeie de pe pământ. Vreau să recomand această casă de vrăjire excelentă oricui are nevoie cu adevărat de o soluție urgentă pentru o distrugere a dragostei Trimiteți un e-mail la gethelp05@gmail.com sau sunați-l / WhatsApp: +2348147400259 "Sunt atât de recunoscător și pot spune asta dacă aveți am fost despărțit și vreau să o recuperez pe acea persoană, dr. Ilekhojie este cel mai bun! Nu voi uita niciodată cât m-a ajutat

  RăspundețiȘtergere
 69. Cu o bucurie în inima mea, vreau să folosesc acest mediu pentru a povesti lumii despre dr. Ilekhojie, care m-a ajutat să-mi revin iubitul cu vraja sa puternică, fostul meu și atunci când am înțeles greșit ceea ce a dus la despărțirea noastră, deși am plecat să-l implor. de câteva ori, vă rog să mă iertați și să mă acceptați înapoi pentru că știu că l-am jignit, dar de fiecare dată când m-am dus mă simt mereu mai adânc în durere și agonie, deoarece el mereu iese pe mine și nu ar dori să ascult ce am de spus, dar mai departe într-o zi credincioasă, în timp ce navighez, am apărut o mărturie a unei femei a cărei problemă era mai mare decât a mea și totuși dr. Ilekhojie a ajutat-o ​​cu vraja lui, așa că am fost fericit și am contactat și dr. Ilekhojie pentru ajutor prin e-mail și apoi i-am spus povestea mea, dar singurul lucru pe care l-a spus a fost că te voi șterge cu lacrimile mele, atât de norocos pentru mine totul dorește bine așa cum a promis el și chiar acum am primit logodna mea și amândoi trăim fericiți. nu este nimic dr. Ilekhojie nu poate face cu vraja sa și la fel de promisiunea mea, eu voi continua să mărturisesc pe Internet despre cum m-a ajutat dr. Ilekhojie. Sunt problemele tale mai mari decât ale mele sau mai puțin îți dau 100% garanție pe care le va pune dr. Ilekhojie un sfârșit cu vraja sa puternică, contactați-l pe dr. Ilekhojie pentru ajutor pentru a-l putea adresa fără e-mail via, la adresa gethelp05@gmail.com sau îl puteți suna sau whatsppa la telefon la +2348147400259 El vă va șterge să sfâșie.

  RăspundețiȘtergere
 70. Vreau să-i mulțumesc mult omului care este în spatele zâmbetelor mele astăzi, reunindu-mă și soțul meu după ce a divorțat de mine, dr. Ilekhojie, care este un caster vrăjitor foarte puternic și mi-a adus soțul înapoi la mine și l-a făcut să mă roage să iarta-l pentru tot ce mi-a făcut, chiar mi-a fost dor de el atât de mult și l-am iubit întotdeauna. Sunt fericit să-l reîntorc în viața mea și toate aprecierile mele merg la doctorul Ilekhojie pentru că m-a ajutat și că mi-a adus soțul înapoi la viață cu marile sale puteri. Prietenii mei de acolo, care se confruntă cu probleme de căsătorie și probleme de divorț, te asigur că îți poți reveni iubitul la viața ta cu ajutorul doctorului Ilekhojie. Îl puteți adresa pe: (gethelp05@gmail.com) sau îl puteți apela și WhatsApp la +2348147400259 Voi continua să-i public numele pe internet din cauza muncii bune pe care a făcut-o pentru mine ... E-mailul său este din nou gethelp05@gmail.com

  RăspundețiȘtergere
 71. Sunt Laura Dalek de la (ALABAMA), când am găsit în cele din urmă mărturii despre această casă de vrăjitoare Dr. Ilekhojie, cum a ajutat mulți oameni să-și recupereze iubitele și casele rupte, am contactat și el, pentru că eram absolut disperat să-mi revin iubitul. Viața fără iubitul meu a fost o adevărată mizerie pentru mine și copiii mei. Am vrut o schimbare dramatică și am crezut că vraja de dragoste poate fi soluția. După ce am discutat rezoluția cu dr. Ilekhojie, mi-a dat speranța că îmi va restabili relația. M-am simțit încrezător că de fapt va face iubitul meu să se întoarcă acasă și a făcut-o! Este fantastic ceea ce mi-a făcut acest grozav minunat, ajutorul lui nu are preț! Nu știu ce aș fi făcut fără dr. Ilekhojie, își face treaba atât de bine, că este organizat și extrem de funcțional, cred că este cel mai bun joc de vraja pe care pot conta atunci când vine vorba de tot felul de vrăji, sunt atât de fericit încât iubitul meu se întoarce acasă. Dacă aveți nevoie de ajutor, contactați-l chiar acum prin aceste detalii de mai jos: E-mail: gethelp05@gmail.com WhatsApp +2348147400259

  RăspundețiȘtergere
 72. Vreau să-i mulțumesc mult omului care este în spatele zâmbetelor mele astăzi, reunindu-mă și soțul meu după ce a divorțat de mine, dr. Ilekhojie, care este un caster de vrăji foarte puternic și mi-a adus soțul înapoi la mine și l-a făcut să mă roage să iarta-l pentru tot ce mi-a făcut, chiar mi-a fost dor de el atât de mult și l-am iubit întotdeauna. Sunt fericit că l-am întors în viața mea și toate aprecierile mele sunt la Dr. Ilekhojie pentru că m-a ajutat și că mi-a adus soțul înapoi la viață cu marile sale puteri. Prietenii mei de acolo, care se confruntă cu probleme de căsătorie și probleme de divorț, vă asigur că vă puteți recupera iubitul în viața voastră cu ajutorul doctorului Ilekhojie. Îl puteți adresa pe: (gethelp05@gmail.com) sau îl puteți suna și WhatsApp la +2348147400259 .. Voi continua să-i public numele pe internet din cauza muncii bune pe care a făcut-o pentru mine ... este gethelp05@gmail.com

  RăspundețiȘtergere
 73. Cu o bucurie în inima mea, vreau să folosesc acest mediu pentru a povesti lumii despre dr. Ilekhojie, care m-a ajutat să-mi revin iubitul cu vraja sa puternică, fostul meu și atunci când am înțeles greșit ceea ce a dus la despărțirea noastră, deși am plecat să-l implor. de câteva ori, vă rog să mă iertați și să mă acceptați înapoi pentru că știu că l-am jignit, dar de fiecare dată când m-am dus mă simt mereu mai adânc în durere și agonie, deoarece el mereu iese pe mine și nu ar dori să ascult ce am de spus, dar mai departe într-o zi credincioasă, în timp ce navighez, am apărut o mărturie a unei femei a cărei problemă era mai mare decât a mea și totuși dr. Ilekhojie a ajutat-o ​​cu vraja lui, așa că am fost fericit și am contactat și dr. Ilekhojie pentru ajutor prin e-mail și apoi i-am spus povestea mea, dar singurul lucru pe care l-a spus a fost că te voi șterge cu lacrimile mele, atât de norocos pentru mine totul dorește bine așa cum a promis el și chiar acum am primit logodna mea și amândoi trăim fericiți. nu este nimic dr. Ilekhojie nu poate face cu vraja sa și la fel de promisiunea mea, eu voi continua să mărturisesc pe Internet despre cum m-a ajutat dr. Ilekhojie. Sunt problemele tale mai mari decât ale mele sau mai puțin îți dau 100% garanție pe care le va pune dr. Ilekhojie un sfârșit cu vraja sa puternică, contactați-l pe dr. Ilekhojie pentru ajutor pentru a-l putea adresa fără e-mail via via la gethelp05@gmail.com sau îl puteți suna sau whatsppa la telefon la +2348147400259

  RăspundețiȘtergere
 74. Ai auzit de un bărbat grozav, numit Dr. Ajayi, el este un caster vrăjitor, problema pe care o aveam în căsnicia mea m-a dus la el. Am 51 de ani, căsnicia mea a fost odată într-o stare de rușine, pentru că am fost căsătorie timp de 15 ani, fără să pot concepe soțul meu, apoi într-o seară mi-a spus că vrea divorț, chiar s-a mutat din casă în seara aceea Alegând câteva dintre lucrurile lui, m-am rugat cu el, dar toată pledoaria mea a căzut pe o ureche surdă și asta mi-a rupt inima, deoarece am căutat ajutor din diferite surse, dar nimic nu funcționa pentru mine. Treceam printr-o pagină de Facebook când am văzut o femeie mărturie despre cum un caster vrăjitor numit Dr. Ajayi a ajutat-o ​​să-și revină bărbatul după 5 ani de separare, contactele lui au fost abandonate de doamnă, le-am luat și am contactat casca de vrăji , el nu a răspuns imediat, dar când a reușit, în sfârșit, mi-am explicat și mi-a pus și câteva întrebări la care am dat răspunsuri după secțiunea, mi-a spus ce trebuie făcut și mi-a promis că soțul meu va reveni acasă. în termen de 72 de ore după ce lucrurile necesare au fost făcute, m-am conformat cu tot ce mi s-a spus, credeți-mă că am fost surprins când soțul meu a revenit acasă după luni de separare și s-a aplicat tot dr. Ajayi mi-a făcut un medicament pe bază de plante, am născut Gemeni, asta mă cimentează într-adevăr pe mine și pe soțul meu și mulțumesc merg dr. Ajayi pentru marile sale puteri de vrajă și, de asemenea, aflu că a ajutat mulți alți oameni, deci dacă treci printr-un moment dificil în relația ta și vrei un durabil soluție contactează dr. Ajay sunt marea casatorie prin WhatsApp: +2347084887094 sau e-mail: drajayi1990@gmail.com

  RăspundețiȘtergere
 75. Bună ziua tuturor, sunt fericit să-mi răspândesc mărturia despre o casetă puternică de vrajă numită Dr. Ilekhojie. Sunt Caroline Blair și locuim în SUA, soțul meu și am avut o mică luptă din cauza faptului că a vrut să divorțeze de mine, mi-a fost atât de frică să-l pierd, pentru că îl iubesc foarte mult, așa că caut ajutor online și am văzut multe despre mărturiile oamenilor cu privire la modul în care Dr. Ilekhojie îi ajută și a ieșit cu rezultate pozitive precum Divorții, Cancere, loterii, fertilitate și altele. Așa că i-am trimis un e-mail și i-am spus problema mea și mi-a spus ce să fac și am făcut-o așa cum a indicat, 28 de ore mi-a spus că este terminat cu vraja și soțul meu nu va mai divorța de mine și când soțul meu va reveni de la lucru mi-a spus că nu mă va mai divorța, a spus că nu știe ce a venit peste el, că îi pare rău că am fost atât de fericit și îi mulțumesc dr. Ilekhojie pentru ajutorul său. gmail.com sau WhatsApp sau sună-l acum: +2348147400259

  RăspundețiȘtergere
 76. Bună ziua tuturor, sunt fericit să-mi răspândesc mărturia despre o casetă puternică de vrajă numită Dr. Ilekhojie. Sunt Caroline Blair și locuim în SUA, soțul meu și am avut o mică luptă din cauza faptului că a vrut să divorțeze de mine, mi-a fost atât de frică să-l pierd, pentru că îl iubesc foarte mult, așa că caut ajutor online și am văzut multe despre mărturiile oamenilor cu privire la modul în care Dr. Ilekhojie îi ajută și a ieșit cu rezultate pozitive precum Divorții, Cancere, loterii, fertilitate și altele. Așa că i-am trimis un e-mail și i-am spus problema mea și mi-a spus ce să fac și am făcut-o așa cum a indicat, 28 de ore mi-a spus că este terminat cu vraja și soțul meu nu va mai divorța de mine și când soțul meu va reveni de la lucru mi-a spus că nu mă va mai divorța, a spus că nu știe ce a venit peste el, că îi pare rău că am fost atât de fericit și îi mulțumesc dr. Ilekhojie pentru ajutorul său. gmail.com sau WhatsApp sau sună-l acum: +2348147400259

  RăspundețiȘtergere
 77. Sunt Aisha Balek din (Londra), când am găsit în cele din urmă mărturii despre această casă de vrăjitoare Dr. Ilekhojie, cum a ajutat mulți oameni să-și recupereze iubiții și casele rupte, l-am contactat și pe mine pentru că eram absolut disperat să-mi revin iubitul. Viața fără iubitul meu a fost o adevărată mizerie pentru mine și copiii mei. Am vrut o schimbare dramatică și am crezut că vraja de dragoste poate fi soluția. După ce am discutat rezoluția cu dr. Ilekhojie, mi-a dat speranța că îmi va restabili relația. M-am simțit încrezător că de fapt va face iubitul meu să se întoarcă acasă și a făcut-o! Este fantastic ceea ce mi-a făcut acest grozav minunat, ajutorul lui nu are preț! Nu știu ce aș fi făcut fără dr. Ilekhojie, își face treaba atât de bine, că este organizat și extrem de funcțional, cred că este cel mai bun joc de vraja pe care pot conta atunci când vine vorba de tot felul de vrăji, sunt atât de fericit încât iubitul meu se întoarce acasă. Dacă aveți nevoie de ajutor, contactați-l chiar acum prin aceste detalii de mai jos: E-mail: gethelp05@gmail.com WhatsApp +2348147400259

  RăspundețiȘtergere
 78. Soțul meu m-a părăsit pentru o femeie mai tânără și am fost devastat. De parcă l-ar fi avut pe el sub o vrajă rea, Pavel s-a întors peste mine peste noapte fără niciun avertisment. S-a întâmplat anul trecut, eram disperat, așa că am folosit fiecare site web de distribuire prin intermediul vrăjilor pe care l-am putut găsi fără rezultate. Un prieten mi-a trimis linkul către site-ul Dr. Ilekhojie și l-am contactat. A început să lucreze cu mine în iunie. Ca urmare a întregii sale minunate lucrări, omul meu și cu mine suntem din nou împreună. Sunt atât de fericit și privilegiat să am o persoană atât de grozavă ca tine de partea mea. Mulțumesc! Contactul lui Todd gethelp05@gmail.com sau sunați la +2348147400259 WEBSITE: https://ilekhojie-solutions.webnode.com

  RăspundețiȘtergere
 79. Sunt foarte fericit să spun tuturor să audă mărturia mea va spune. sunt Tracy Kovich din Statele Unite, sunt o asistentă medicală, această poveste a vieții mele amoroase. Am fost căsătorită de 4 ani și în al cincilea an al căsătoriei mele, o altă femeie a trebuit să-mi ia iubitul de la mine, iar soțul meu a părăsit-o și pe mine copii și am suferit timp de 2 ani până am întâlnit o postare în care acest bărbat Dr.Ilekhojie a ajutat pe cineva și am decis să-i încerc să mă ajute să-mi aduc iubitul înapoi acasă și să mă creadă că îmi trimit doar poza la el soțul meu și după 48 de ore după cum mi-a spus, am văzut o mașină condusă în casă și iată că a fost soțul meu și el a venit la mine și la copii și de aceea sunt fericit să fac pe fiecare dintre voi în mod similar cu sa întâlnit cu acest bărbat și să-ți revin iubitul la tine. Poți să-l contactezi cu această adresă de e-mail {gethelp05@gmail.com} sau îl poți tot suna sau Whatsapp pe telefonul mobil +2348147400259 Mulțumesc Dr. Ilekhojie

  RăspundețiȘtergere
 80. Numele meu este Merival. Vreau să-i mulțumesc dr. Ajayi un minunat vrăjitor pentru că m-a ajutat să-mi salvez 10 ani de căsătorie. soțul meu a fost întotdeauna un om bun, până când s-a schimbat brusc și a început să mă înșele cu o doamnă numită Anna. Sotul meu a incetat sa mai vina acasa in masura in care a abandonat eu si cei 3 copii ai nostri. M-am dus la familia lui să mă ajute să vorbesc cu el, dar el a refuzat, la acest moment nu știam ce să mai fac. până când am auzit de dr. Ajayi, l-am contactat și m-a asigurat că soțul meu se va întoarce la mine și la copii după ce am perforat niște vrăji, așa că am decis să încerc. După câteva săptămâni de la nicăieri, soțul meu s-a întors acasă, a fost atât de sobru și și-a cerut scuze pentru tot ce a făcut pentru mine și pentru copii. Mulțumesc dr. Ajayi războiul vraja pentru salvarea căsătoriei mele. dacă aveți nevoie de orice fel de ajutor spiritual, contactați-l pe whatsapp: +2347084887094 sau e-mail: drajayi1990@gmail.com este 100% de încredere.

  RăspundețiȘtergere
 81. faceți ca problema dvs. să rezolve o dată pentru totdeauna. Am mărturisirea acesteia.

  (1) Dacă ai nevoie de fostul tău înapoi.
  (2) dacă aveți nevoie de leac pentru boala hiv
  (3) dacă aveți nevoie de leac pentru boli de piele
  (4) dacă aveți nevoie de tratament pentru virusul Ebola.
  (5) dacă aveți nevoie de vindecarea bolii obezității
  (6) dacă ai întotdeauna vise rele.
  (7) Vrei să fii promovat în biroul tău.
  (8) Vrei ca femeile / bărbații să alerge după tine.
  (9) Dacă doriți un copil.
  (10) Vrei să fii bogat.
  (11) Doriți să vă legați soțul / soția dvs. pentru a fi veșnic.
  (12) Dacă aveți nevoie de asistență financiară.
  (13) Cum ați fost înșelat și doriți să vă recuperați banii pierduți.
  (14) dacă doriți să încetați divorțul.
  (15) dacă doriți să divorțați de soț.
  (16) dacă doriți să vi se acorde dorințele
  contactDr Ilekhojie gethelp05@gmail.com sau sunați la +2348147400259

  RăspundețiȘtergere
 82. Sunt atât de emoționată că mariajul meu rupt a fost restaurat.
  Ne-am compus recent, chiar dacă a fost dificil. Au trecut mai bine de o lună și totul se simte ca a revenit la normal. A început să mă trateze mai bine și a fost un proces de vindecare pentru amândoi. Coșmarul care a durat aproape 2 ani înainte de a ne despărți s-a sfârșit. Este ca și cum ne-am îndrăgostit din nou! Amândoi am pus trecutul în urma noastră și încercăm să mergem mai departe - și pentru prima dată într-o lungă perioadă de timp, viitorul pare mult mai luminos. Dr. Isikolo m-a ajutat și am obținut rezultatul în 48 de ore și a fost la fel de magic și de incredibil
  Nu pot să exprim în cuvinte cât de recunoscător sunt doctorul Isikolo! Este ca și cum am fi redescoperit în cele din urmă acele lucruri unele care ne-au făcut să ne îndrăgostim în primul rând. Toate problemele îngrijorătoare și stresul au dispărut pur și simplu.
  Mulțumesc Doctor Isikolo că mi-a salvat căsătoria și mi-a adus soțul înapoi la mine! ”.
  Eu și soțul meu trăim din nou fericiți împreună. Toate mulțumim doctorului Isikolo. Dacă aveți vreo problemă, contactați acum doctorul Isikolo și vă garantez că acesta vă va ajuta. Trimiteți-l la: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 83. Sunt unul dintre acei oameni care au spus: „Nu voi numi niciodată un psihic, nici un mag sau orice altceva” pentru a mă ajuta cu problemele mele - cel puțin din toate problemele mele de dragoste, dar am ajuns la punctul în care știam că am nevoie de niște îndrumări, și mă bucur atât de mult că am găsit acest om numit DR ISIKOLO. Când aproape că l-am pierdut pe David într-unul dintre prostii, lupte (el s-a despărțit de mine), am crezut că am pierdut totul. Plâng toată ziua și cred că nu se va mai întoarce niciodată la mine. Am citit atât de multe mărturii despre DR ISIKOLO dragoste vraja, cum ajuta la readucerea înapoi a fostului iubit. Îi trimit rapid un e-mail și, de asemenea, mă întorc pe soțul meu cu vraja lui de dragoste în 48 de ore când m-am conformat cu el. Și când eram cel mai disperat, nu a profitat de mine. Ai efectuat un serviciu foarte bun pentru o persoană cu adevărat nevoie. Nu știu cum ai făcut-o sau cum funcționează această magie, dar tot ce știu este, FUNCȚIONĂ !! David, soțul meu și cu mine suntem din nou fericiți și vom fi întotdeauna recunoscători pentru DR ISIKOLO prin e-mail pentru orice fel de ajutor este foarte capabil și de încredere pentru ajutor de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 84. Cu o bucurie în inima mea, vreau să folosesc acest mediu pentru a povesti lumii despre dr. Ilekhojie, care m-a ajutat să-mi revin iubitul cu vraja sa puternică, fostul meu și atunci când am înțeles greșit ceea ce a dus la despărțirea noastră, deși am plecat să-l implor. de câteva ori, vă rog să mă iertați și să mă acceptați înapoi pentru că știu că l-am jignit, dar de fiecare dată când m-am dus mă simt mai profund în durere și agonie, deoarece el mereu iese pe mine și nu ar vrea să asculte ce am de spus, dar mai departe într-o zi credincioasă, în timp ce navighez, am apărut o mărturie a unei femei a cărei problemă era mai mare decât a mea și totuși dr. Ilekhojie a ajutat-o ​​cu vraja lui, așa că am fost fericit și am contactat și dr. Ilekhojie pentru ajutor prin e-mail și apoi i-am spus povestea mea, dar singurul lucru pe care l-a spus a fost că te voi șterge cu lacrimile mele, atât de norocos pentru mine totul dorește bine așa cum a promis el și chiar acum am primit logodna mea și amândoi trăim fericiți. nu este nimic dr. Ilekhojie nu poate face cu vraja sa și la fel de promisiunea mea, eu voi continua să mărturisesc pe Internet despre cum m-a ajutat dr. Ilekhojie. Sunt problemele tale mai mari decât ale mele sau mai puțin îți dau 100% garanție pe care le va pune dr. Ilekhojie un sfârșit cu vraja sa puternică, contactați-l pe dr. Ilekhojie pentru ajutor pentru a-l putea adresa fără e-mail via, la adresa gethelp05@gmail.com sau îl puteți suna sau whatsppa la telefon la +2348147400259 El vă va șterge să sfâșie.

  RăspundețiȘtergere
 85. Aceasta este o mărturie pe care vreau să o vadă toată lumea. am fost căsătorit de patru ani și în al cincilea an al căsătoriei mele, o altă femeie a avut o vrajă să-mi ia iubitul de mine și soțul meu a lăsat-o pe mine și copii și am suferit timp de 2 ani până am însemnat o postare în care acest bărbat Doctorul Isikolo m-a ajutat pe cineva și am decis să-l încerc să mă ajute să-mi aduc iubitul Sotul acasă și credeți-mă că îi trimit doar poza lui și a soțului meu și am respectat informațiile pe care mi le-a oferit pentru ca munca să fie gata și după 48 de ore după cum mi-a spus, am văzut o mașină condusă în casă și iată că a fost soțul meu și el a venit la mine și la copii și de aceea sunt fericit să fac pe fiecare dintre voi în mod similar cu sa întâlnit cu acest bărbat și să-ți revin iubitul la e-mail. E-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com.com sau WhatsApp lui la: +2348133261196 .. mulțumesc mult doctore Isikolo. El este cel mai bun pe care îl poți găsi oriunde.

  RăspundețiȘtergere
 86. Numele meu este Ana Dario, vreau să mulțumesc bărbatului care este în spatele zâmbetelor mele astăzi, reunindu-mă și soțul meu, după ce a divorțat de mine, DR ISIKOLO, care este un caster de vrăji foarte puternic și mi-a adus soțul înapoi la mine și l-a făcut să mă roage să-l iert pentru tot ceea ce mi-a făcut, chiar mi-a fost dor de el atât de mult și l-am iubit întotdeauna. Sunt fericit să-l reîntorc în viața mea și toate aprecierile mele sunt la DR ISIKOLO pentru că m-a ajutat și că mi-a adus soțul înapoi la viață cu marile sale puteri. L-am contactat și mi-am întins agonia înainte și mi-a spus ce să fac ceea ce am făcut și în 48 de ore, dragul meu soț s-a întors înapoi la mine. Prietenii mei de acolo, care se confruntă cu probleme de căsătorie și probleme de divorț, te asigur că îți poți reveni iubitul la viața ta cu ajutorul DR ISIKOLO. Îl puteți adresa pe: (isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196. Voi continua să-i public numele pe internet din cauza muncii bune pe care a făcut-o pentru mine. E-mailul său este din nou isikolosolutionhome@gmail.com

  RăspundețiȘtergere
 87.  Sunt aici să mulțumesc dr. Ajayi pentru salvarea relației mele. Întâlnesc un tip de patru ani acum, are 39 de ani și are 32 de ani. Iubitul meu a fost întotdeauna atât de grijuliu și iubitor, mi-a prezentat toți membrii și prietenii săi ca logodnica lui, după ce ne-am logodit acum câteva luni. Ne fixasem deja data nunții până când visurile mele s-au transformat dintr-o dată într-un coșmar. La doar câteva săptămâni până la nunta noastră, logodnica mea s-a schimbat, în măsura în care a spus că nu mai este interesat de relație, pur și simplu pentru că era obosit de mine, știam că asta a fost rezultatul fostei sale prietene care i-a cerut să vină în tot acest timp, dar el a spus că nu va cădea pentru capcana ei, dar când a spus că s-a terminat am știut că ea este cauza. Toată noaptea și-am plâns din inimă, implorându-mi logodnica să revină pentru că deja ne-am fixat nunta, dar el a refuzat până când am auzit de dr. Ajayi casterul vrăjitor, l-am contactat și mi-a spus ce să fac, că va arunca ceva vrăji și logodnica mea vor reveni în 3 zile după vraja. Câteva zile mai târziu după vraja, așa cum a promis Dr. Ajayi, logodnica mea a fost la locul meu implorându-mă în genunchi să-l ierte că-i pare rău și nu știe ce a venit peste el ... totul mulțumesc dr. Ajayi pentru salvarea relației mele, ne-am căsătorit acum câteva zile. dacă aveți nevoie de o cască vrăjitoare pentru orice fel de lucrare de vrajă, contactați puternicul om spiritual Dr Ajayi pe Viber / Whtasapp: +2347084887094 sau e-mail: drajayi1990@gmail.com

  RăspundețiȘtergere
 88. Numele meu este Lilian N. Aceasta este o zi foarte bucuroasă din viața mea datorită ajutorului pe care mi l-a oferit Dr.saguru, ajutându-mă să-mi revin fostul soț cu vraja sa magică și de dragoste. Am fost căsătorit timp de 6 ani și a fost atât de groaznic, pentru că soțul meu mă înșela cu adevărat și căuta un divorț, dar când am întâlnit un e-mail pe Dr.saguru pe internet despre cum a ajutat atât de mulți oameni să-și recupereze fostul și ajută la remedierea relației. și face oamenii să fie fericiți în relația lor. I-am explicat situația mea și apoi am căutat ajutorul lui, dar spre surprinderea mea, mi-a spus că mă va ajuta cu cazul meu și iată că acum sărbătoresc, pentru că Sotul meu s-a schimbat total în bine. El vrea întotdeauna să fie alături de mine și nu poate face nimic g fără prezentul meu. Mă bucur cu adevărat căsnicia mea, ce sărbătoare grozavă. Voi continua să depun mărturie pe internet pentru că Dr.saguru este cu adevărat un adevărat rol de vrăji. ESTE NEVOIE DE AJUTĂ CÂND DOCTORUL DE CONTACT SAGURU ACUM VIA EMAIL: drsagurusolutions@gmail.com sau WhatsApp +2349037545183 El este singurul răspuns la problema ta și te face să te simți fericit în relația ta. Și de asemenea este perfect în 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUITUL WOMBULUI 4 PROMOVARE Vrăji 5 PROTECȚIE VOSTRIE 6 VOSTURĂ DE AFACERI 7 BUN VOC DE JOC 8 VÂNZARE DE LOTERIE ȘI CAZ DE CURTE.

  RăspundețiȘtergere
 89. ÎȚI FOSTUL MEU partener ÎNAPOI CU AJUTORUL DR ISIKOLO
  Mulți oameni au scris articole despre cum au fost ajutați de un cască de vrăji, dar sunt foarte recunoscător pentru acest mare casator de vrăji care l-a readus pe fostul meu soț la mine. Această mărturie este o poveste adevărată, iar numele meu este Monika Simun. Când am intrat în contact cu acest bărbat am fost, de asemenea, printr-o mărturie scrisă despre el și am întâlnit și multe mărturii despre cum i-a ajutat pe alții cu viața lor. Să te întorci cu un fost este unul dintre cele mai interioare pe care mulți oameni le-ar plăcea să le experimenteze, mai ales că acele amintiri cu fostul nostru ne întotdeauna ne minte când altcineva face unele dintre acele lucruri pe care fostul nostru le făcea. Am fost un singur părinte timp de aproape 6 ani și, deși fostul meu soț era departe de copiii mei, îmi doresc totuși într-o zi să se întoarcă la mine. Acest doctor vrăjitor pe care l-am întâlnit cunoscut sub numele de DR ISIKOLO m-a ajutat cu dorințele mele și sunt fericit să spun că mă întorc cu fostul meu soț și sunt foarte fericit, împărtășind mărturia cu toată lumea, astfel încât și ei să poată întâlni acest mare doctor și să-și rezolve Probleme. Nu știu ce ar putea să simtă alții despre recuperarea lor în viață, dar știu întotdeauna că există o binecuvântare deghizată, cu o singură reconectare cu un fost. Dacă doriți să vă întoarceți cu succes cu fostul dvs., contactați această casetă excelentă la adresa de e-mail isikolosolutionhome@gmail.com sau Whatsapp +2348133261196 și împărtășiți o mărturie minunată la fel ca mine.

  RăspundețiȘtergere
 90. Vraja uimitoare de dragoste pentru a te întoarce cu partenerul și a-ți repara relația spartă
  Soțul meu s-a despărțit de mine acum 3 luni și m-a obligat să semnez actele de divorț și am fost complet desfrânat. Și nu puteam să mă întorc în nicio formă emoțională. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această uluitoare și strălucitoare cască de vrăji care a venit în salvarea mea. Wow! M-a ajutat atât de mult această cască de vrăji. Dr. Isikolo mi-a garantat o distribuție de vrajă urgentă de 48 de ore, pe care am acceptat-o. Șocant! luna aceasta, pe 10 martie 2020, soțul meu m-a chemat cu multe scuze după 48 de ore pe care mi le-a asigurat, și a făcut tot posibilul să retragă actele de divorț care se desfășurau anterior cu puterea acestui miracol care funcționează. Unii oameni au mărturisit că i-a readus iubitul Ex, iar alții au mărturisit că restabilește pântecele, vindecă cancerul, virusul herpes simplex și alte boli. Mulțumesc atât de mult Doamne pentru vrăjile voastre puternice. expresiile nu sunt suficiente pentru a spune mulțumesc. Trimiteți un e-mail la Dr Isikolo Acum pentru dragoste urgentă Vraja isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196.

  RăspundețiȘtergere
 91. Trec prin saga de relații cu soțul meu timp de 2 ani, pentru că mă înșală și această femeie ezită să mă înșele, este aplecată să-mi rup casa și chiar am ajuns la punctul de a divorța și a decis să mă lase pentru asta cealaltă femeie, i-am spus marți prietenului meu la birou despre divorț și m-a recomandat doctorului Ilekhojie care mi-a salvat căsnicia și mi-a adus soțul înapoi la mine, iar el a îngenuncheat și a cerut scuze pentru tot și a jurat să nu plece nici să nu înșele. eu din nou și sunt atât de fericit că familia mea s-a întors, iar copiii mei sunt fericiți oricine are probleme de relație similare ar trebui să-l contacteze pe gethelp05@gmail.com sau să sune la +2348147400259 Sunt atât de fericit că familia mea este înapoi și vreau ca fiecare cuplu să înțeleagă asta divorțul nu este niciodată răspunsul

  RăspundețiȘtergere
 92. DR ISIKOLO a făcut-o din nou pentru mine, după ce am ajutat o femeie să-și recupereze soțul. Vreau să anunț lumea despre DR ISIKOLO Marele vrăjitor care mi-a adus-o pe fosta mea soție când am crezut că toată speranța a fost pierdută. DR ISIKOLO s-a folosit de vraja sa puternică pentru a-mi pune un zâmbet pe față, readucându-mi femeia cu vraja lui, la început am crezut că visez când soția mea se va întoarce la mine în genunchi implorându-mă să o iert și să o accept înapoi și chiar de atunci, ea mă iubește mai mult decât mă așteptam vreodată, așa că mi-am făcut un jurământ pentru mine că voi anunța Lumea despre DR ISIKOLO pentru că este un om minunat. Tot ce am făcut a fost să mă conformez cu el, iar el m-a ajutat și am obținut rezultatul în 48 de ore, ceea ce mă uimește până astăzi. Ai probleme în relația ta? partenerul tău s-a despărțit de tine și încă îl iubești și îl vrei pe el sau ea înapoi? Aveți probleme cu finanțarea dvs.? sau aveți nevoie de ajutor de orice fel, atunci contactați astăzi DR ISIKOLO pentru că vă ofer 100% garanție că el vă va ajuta la fel cum m-a ajutat. Adresa de e-mail DR ISIKOLO este: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți de asemenea să-l Whatsapp la +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 93. Vreau să-i mulțumesc lui Dr.Wealthy că mi-a readus fostul iubit, ne-am despărțit mai mult de 8 luni și mi-a spus că nu va mai vrea să mă mai vadă în viața lui. Îl iubesc atât de mult, încât nu mă puteam gândi să mă întâlnesc cu vreun bărbat din nou, am fost confuz și deprimat din cauza dragostei pe care o aveam pentru el. Am făcut tot ce am putut să fac ca el să se întoarcă la mine, dar toate au intrat zadar. așa că am decis să iau legătura cu vraja, nu am crezut în turnarea vrăjii, vreau doar să încerc, poate că ar rezolva pentru mine. Am contactat Dr.Wealthy pentru ajutor, iar el mi-a spus că trebuie să arunce o vrajă de dragoste, i-am spus să o facă. după 5 zile, prietenul meu m-a sunat și a început să-mi ceară scuze că m-a părăsit și, de asemenea, mi-a spus că încă mă iubește. am fost foarte fericit și îi mulțumesc Dr.Wealthy că m-a ajutat să-mi revin fostul înapoi pe mâini. vraja lui este cea mai mare din întreaga lume, vraja de dragoste pe care a aruncat-o pe fostul meu l-a făcut să se întoarcă la mine. toate doamnele care doresc să-și întoarcă spatele, vreau să îl contactați pe Dr.Wealthy pentru întoarcerea fostului iubit și, de asemenea, fosta iubită, el poate, de asemenea, să arunce orice fel de vraja pe care doriți să o arunce pentru voi. e-mailul său de contact este wealthylovespell@gmail.com sau numărul Whatsapp +2348105150446, trebuie doar să încercați-l și va fi o soluție pentru problemele dvs.

  RăspundețiȘtergere
 94. M-am întors cu fostul meu iubit cu ajutorul dr. Isikolo cel mai bun vrăjitor casnic online și recomand cu drag Dr Isikolo oricui are nevoie de ajutor !. Vreau să depun mărturie despre cum mi-am revenit iubitul după ce s-a despărțit de mine, suntem împreună de 3 ani, recent am aflat că iubitul meu avea o aventură cu o altă iubită, când m-am confruntat cu el, a dus la certuri și el în sfârșit s-a despărțit de mine, am încercat tot ce am putut pentru a-l înapoia, dar nu a avut niciun rost, până când am văzut o postare într-un forum de relații despre un caster de vrăji, care îi ajută pe oameni să-și recupereze dragostea pierdută prin vraja Love, la început m-am îndoit de ea. dar a decis să încerc, când am contactat această vraja prin e-mailul său, iar el mi-a spus ce să fac și i-am făcut-o, apoi a făcut o vrajă de dragoste pentru mine. 48 de ore mai târziu, prietenul meu m-a sunat într-adevăr și mi-a spus că îmi este atât de dor de mine, atât de uimitor !! Așa a revenit în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie, și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o. Apoi, din acea zi, relația noastră a fost acum mai puternică decât cum a fost înainte, totul datorită Dr. Isikolo. el este atât de puternic și am decis să-mi împărtășesc povestea mea pe internet încât dr. Isikolo caster vrăjitor real și puternic, pe care îl voi ruga mereu să trăiască mult timp pentru a-și ajuta copiii săi în timpul necazului, dacă sunteți aici și aveți nevoie de fostul dvs. înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plângeți, contactați acum această puternică vrăjitoare. Iată contactul său: Trimiteți-i un e-mail la: Trimiteți-i un e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 95. Plec cu sotul meu de 4 ani, avem 2 copii. Așa că, brusc, acum 7 luni, a decis să încheie relația dintr-un motiv nu rezonabil. Era într-adevăr îndepărtat, nu era o atmosferă bună acasă, tristețe, nu puteam să-l recunosc. Așa că merg online în căutare de soluție. Am găsit pe cineva să-l cheme pe doctorul Ayoola. L-am contactat pentru ajutor pentru că mă ajută într-adevăr ca soțul meu să se întoarcă la mine și să mă iubească așa cum a fost la început. Este o persoană cu adevărat bună. Deci, m-a ajutat, am făcut ceea ce mi-a cerut să fac. și vă pot garanta, soțul meu s-a întors și familia mea se întoarce împreună cu fericirea și dragostea. Ai încredere în el și el îl va repara. Acesta este e-mailul său: drayoolasolutionhome@gmail.com SA sunați-l pe whatsapp +31684065675 sau https://twitter.com/DrAyoola1 site-ul https://drayoolasolutionhome.com/

  RăspundețiȘtergere
 96. Nu mi-am dorit divorțul pentru că îmi iubesc foarte mult soțul și nu vreau ca familia mea să se despartă. Am bănuit că femeia folosește o vraja magică neagră la soțul meu, așa că nu se poate întoarce la familia sa. Am căutat sfaturi despre cum să-mi câștig înapoi soțul și am dat peste un comentariu care spune că doctorul Isikolo a ajutat-o să-și recupereze soțul înapoi după câteva luni de despărțire și am luat e-mailul doctorului Isikolo care era prezent la comentariu și a trimis prin e-mail. el despre problema mea și mi-a răspuns înapoi și să mă ajute să-mi recuperez soțul înapoi în 48 de ore, iar acum soțul meu este din nou cu mine și este și mai iubitor decât înainte. dacă doriți să vă restabiliți relația, vizitați acest e-mail pe net și vedeți pentru voi ce a făcut el pentru oameni, sunt foarte fericit să vă mărturisesc despre buna sa activitate. toată lumea merită să fie fericită! încercați-l, e-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți de asemenea să-l Whatsapp la +2348133261196.

  RăspundețiȘtergere
 97. Ce aș fi făcut pentru a-mi aduce soțul înapoi dacă nu în ajutorul doctorului Isikolo. Am fost total confuz când soțul meu a divorțat de mine și a spus că este obosit de mine. Viața mea nu a fost nimic fără el și am încercat tot ce am putut pentru a-l face să anuleze divorțul, dar a spus că mintea lui a fost alcătuită și că am mers pe căile noastre separate. Plângeam de șoc, de rușine și de durere când prietenul meu când căuta ajutor și mi s-a spus să iau legătura cu dr. Isikolo pentru ajutor de către un vechi prieten de-al meu, când a auzit prin ce trec și am contactat în grabă doctorul Isikolo și mi-a explicat totul și mi-a spus că soțul meu se va întoarce la mine implorându-mă să-l accept înapoi în 48 de ore. Mai târziu a doua zi, soțul meu m-a sunat la telefon plângând și rugându-mi iertarea la început, am crezut că visez până când a venit în casă cerșind. Momentan, amândoi trăim ca unul. Pentru mai multe întrebări despre cum să luați legătura cu dr. Isikolo, e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l Whatsapp la +2348133261196.

  RăspundețiȘtergere
 98. Bună ziua tuturor, sunt fericit să-mi răspândesc mărturia despre o cască puternică de vrajă numită Dr. Ilekhojie. Sunt Caroline și locuim în SUA, soțul meu și am avut o mică luptă din cauza faptului că a vrut să divorțeze de mine, mi-a fost atât de frică să-l pierd pentru că îl iubesc foarte mult, așa că caut ajutor online și am văzut o mulțime de mărturiile oamenilor despre cum îi ajută Dr. Ilekhojie și au ieșit cu rezultate pozitive, cum ar fi Divorții, Cancere, loterii, fertilitate și altele. Așa că i-am trimis un e-mail și i-am spus problema mea și mi-a spus ce să fac și am făcut-o așa cum a indicat, 28 de ore mi-a spus că este terminat cu vraja și soțul meu nu va mai divorța de mine și când soțul meu va reveni de la munca mi-a spus că nu mă va mai divorța, a spus că nu știe ce a venit peste el, că-i pare rău că am fost atât de fericit și îi mulțumesc dr. Ilekhojie pentru ajutorul acordat. .com sau WhatsApp sau sună-l acum: +2348147400259

  RăspundețiȘtergere
 99. Bună ziua tuturor, sunt fericit să-mi răspândesc mărturia despre o cască puternică de vrajă numită Dr. Ilekhojie. Sunt Caroline și locuim în SUA, soțul meu și am avut o mică luptă din cauza faptului că a vrut să divorțeze de mine, mi-a fost atât de frică să-l pierd pentru că îl iubesc foarte mult, așa că caut ajutor online și am văzut o mulțime de mărturiile oamenilor despre cum îi ajută Dr. Ilekhojie și au ieșit cu rezultate pozitive, cum ar fi Divorții, Cancere, loterii, fertilitate și altele. Așa că i-am trimis un e-mail și i-am spus problema mea și mi-a spus ce să fac și am făcut-o așa cum a indicat, 28 de ore mi-a spus că este terminat cu vraja și soțul meu nu va mai divorța de mine și când soțul meu va reveni de la munca mi-a spus că nu mă va mai divorța, a spus că nu știe ce a venit peste el, că-i pare rău că am fost atât de fericit și îi mulțumesc dr. Ilekhojie pentru ajutorul acordat. .com sau WhatsApp sau sună-l acum: +2348147400259

  RăspundețiȘtergere
 100. Acesta este site-ul pe care l-am citit despre DR ISIKOLO și l-am contactat pentru a mă ajuta să-mi revin fostul iubit să se căsătorească cu mine în luna iunie a acestui an și am revenit aici pentru a posta despre el. DR ISIKOLO vă va ajuta să rezolvați problema dvs. indiferent prin ce treceți. Numele meu este Alenka Egon din SUA. Postarea despre o casetă de vrăji este foarte ciudată pentru că nu am crezut niciodată că voi putea spune că am fost ajutat de o casetă de vrăji în a-mi aduce fostul iubit înapoi la mine după 3 ani de contact. Am citit despre DR ISIKOLO de pe alte site-uri web și l-am contactat pentru a mă ajuta și în mai puțin de 48 de ore fostul meu iubit m-a sunat și am fost fericit că vrea să se întoarcă la mine. Ne-am întâlnit vineri și mi-a propus, ... A fost cel mai frumos inel. Vă rugăm să vă prezentați pe toți cei de aici, contactați-l pe DR ISIKOLO pentru a vă rezolva problema pentru dvs. și pentru a vă face fericit cu relația dvs. care vă doare. Dragostea este cel mai bun sentiment experimentat vreodată. Trimiteți-i un e-mail la isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp/Viber lui la +2348133261196.

  RăspundețiȘtergere
 101. Mulțumesc dr. Ajayi am reușit să-mi recâștig soțul, totul pare un vis când s-a întâmplat pentru că am fost despărțiți aproape un an, iar perioada respectivă a fost printre cele mai grave momente din viață pentru că îmi place foarte mult soțul meu. L-am bagat să se întoarcă acasă să fie cu mine și cu copiii mei, dar el a refuzat. Prietena mea Doris mi-a povestit cum a reușit să-și recâștige soțul cu ajutorul casterului vrăjitor Dr. Ajayi pentru că treceau prin divorț, ea a spus că a ajutat-o ​​să readucă pacea în casa ei nu am altă opțiune decât să dau i-a încercat dr. Ajayi, l-am scris pe numărul său de WhatsApp: +2347084887094 și i-am explicat lucrurile. Mi-a spus să fiu calm și că anumite lucruri care trebuiau făcute pentru a-mi recâștiga locuința i-am urmat instrucțiunile, după trei zile de la vraja soțul meu a venit acasă ținând un ursuleț mare și mi-a cerut să-l iert pentru toate greșelile sale și din asta în ziua de azi chiar familia mea s-a umplut de dragoste. Luați legătura cu dr Ajayi, care are soluții la toate problemele de viață, nu vă fie timizi de problemele dvs., ar trebui să-l contactați pe WhatsApp: +2347084887094 sau pe e-mail: drajayi1990@gmail.com pentru o soluție de durată.

  RăspundețiȘtergere
 102. Vreau să-i mulțumesc mult omului care este în spatele zâmbetelor mele astăzi, reunindu-mă și soțul meu după ce a divorțat de mine, dr. Ilekhojie, care este un caster vrăjitor foarte puternic și mi-a adus soțul înapoi la mine și l-a făcut să mă roage să iarta-l pentru tot ce mi-a făcut, chiar mi-a fost dor de el atât de mult și l-am iubit întotdeauna. Sunt fericit să-l reîntorc în viața mea și toate aprecierile mele merg la doctorul Ilekhojie pentru că m-a ajutat și că mi-a adus soțul înapoi la viață cu marile sale puteri. Prietenii mei de acolo, care se confruntă cu probleme de căsătorie și probleme de divorț, vă asigur că vă puteți recupera iubitul în viața voastră cu ajutorul doctorului Ilekhojie. Îl poți adresa la: (gethelp05@gmail.com) sau îl poți suna și WhatsApp la +2348147400259. Voi continua să-i public numele pe internet din cauza muncii bune pe care a făcut-o pentru mine ...

  RăspundețiȘtergere
 103. Vreau să-i mulțumesc mult omului care este în spatele zâmbetelor mele astăzi, reunindu-mă și soțul meu după ce a divorțat de mine, dr. Ilekhojie, care este un caster vrăjitor foarte puternic și mi-a adus soțul înapoi la mine și l-a făcut să mă roage să iarta-l pentru tot ce mi-a făcut, chiar mi-a fost dor de el atât de mult și l-am iubit întotdeauna. Sunt fericit să-l reîntorc în viața mea și toate aprecierile mele merg la doctorul Ilekhojie pentru că m-a ajutat și că mi-a adus soțul înapoi la viață cu marile sale puteri. Prietenii mei de acolo, care se confruntă cu probleme de căsătorie și probleme de divorț, vă asigur că vă puteți recupera iubitul în viața voastră cu ajutorul doctorului Ilekhojie. Îl poți adresa la: (gethelp05@gmail.com) sau îl poți suna și WhatsApp la +2348147400259. Voi continua să-i public numele pe internet din cauza muncii bune pe care a făcut-o pentru mine ...

  RăspundețiȘtergere
 104. Viața mea este plină de fericire, deoarece DR ISIKOLO mă face să fiu fericită. Numele meu este Roxana Anda, Ceea ce mi s-a întâmplat nu este ceea ce pot să păstrez doar la mine, ci să spun și lumii, astfel încât cei care au vreo problemă cu relația sau căsătoria lor să-și recupereze dragostea și să fie din nou fericiți. Eu și iubitul meu am avut câteva probleme serioase, ceea ce duce la ruperea noastră, deoarece după aceea viața mea nu a mai fost niciodată aceeași, am încercat toate metodele pentru a-l recupera înapoi. dar erau doar pierderi de efort și pierdere de timp. Dar într-o zi în timpul căutării mele pe internet, am întâlnit mărturie cuiva despre DR ISIKOLO. L-am contactat și i-am explicat problema mea, fiind încă foarte surprinsă până acum cum a reușit să-mi readucă iubitul în 48 de ore. Cu acest lucru grozav care s-a întâmplat în viața mea am decis să povestesc întregii lumi despre acest mare om numit DR ISIKOLO. Pentru cei care au nevoie de orice, mi-a spus că în templul său nu este nimic imposibil. Îl cred atât de mult. Prieteni sau oricui îmi citește mărturia, dacă ai nevoie de ajutor pentru a-l readuce pe fostul iubit / fostul soț sau vrei să ai copilul, te rog să-l contactezi prin e-mail; Trimiteți-i un e-mail la isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp lui la: +2348133261196 .. Și vă promit că iubitul dvs. vă va reveni cu siguranță

  RăspundețiȘtergere
 105. Sunt Laura Dalek din (ALABAMA), Când am găsit în cele din urmă mărturii despre această casă de vrăjitoare Dr. Ilekhojie, cum a ajutat mulți oameni să-și recupereze iubitele și casele rupte, am contactat și el pentru că eram absolut disperat să-mi recuperez iubitul. Viața fără iubitul meu a fost o adevărată mizerie pentru mine și copiii mei. Am vrut o schimbare dramatică și am crezut că vraja de dragoste poate fi soluția. După ce am discutat rezoluția cu dr. Ilekhojie, mi-a dat speranța că îmi va restabili relația. M-am simțit încrezător că de fapt va face iubitul meu să se întoarcă acasă și a făcut-o! Este fantastic ceea ce mi-a făcut acest grozav minunat, ajutorul lui nu are preț! Nu știu ce aș fi făcut fără dr. Ilekhojie, își face treaba atât de bine, că este organizat și extrem de funcțional, cred că este cel mai bun joc de vrăji pe care pot conta atunci când vine vorba de tot felul de vrăji, sunt atât de fericit încât iubitul meu se întoarce acasă. Dacă aveți nevoie de ajutor, contactați-l chiar acum prin aceste detalii de mai jos: E-mail: gethelp05@gmail.com WhatsApp +2348147400259

  RăspundețiȘtergere
 106. Sunt Laura Dalek din (ALABAMA), Când am găsit în cele din urmă mărturii despre această casă de vrăjitoare Dr. Ilekhojie, cum a ajutat mulți oameni să-și recupereze iubitele și casele rupte, am contactat și el pentru că eram absolut disperat să-mi recuperez iubitul. Viața fără iubitul meu a fost o adevărată mizerie pentru mine și copiii mei. Am vrut o schimbare dramatică și am crezut că vraja de dragoste poate fi soluția. După ce am discutat rezoluția cu dr. Ilekhojie, mi-a dat speranța că îmi va restabili relația. M-am simțit încrezător că de fapt va face iubitul meu să se întoarcă acasă și a făcut-o! Este fantastic ceea ce mi-a făcut acest grozav minunat, ajutorul lui nu are preț! Nu știu ce aș fi făcut fără dr. Ilekhojie, își face treaba atât de bine, că este organizat și extrem de funcțional, cred că este cel mai bun joc de vrăji pe care pot conta atunci când vine vorba de tot felul de vrăji, sunt atât de fericit încât iubitul meu se întoarce acasă. Dacă aveți nevoie de ajutor, contactați-l chiar acum prin aceste detalii de mai jos: E-mail: gethelp05@gmail.com WhatsApp +2348147400259

  RăspundețiȘtergere
 107. Mărturie De Lauren Lynch. Cum să-ți recuperezi rapid fostul!

  Am fost rănit și mi s-a rupt inima când a apărut o problemă foarte mare în căsătoria mea, acum șapte luni, între mine și soțul meu. atât de îngrozitor încât a dus cazul în instanță pentru un divorț. a spus că nu a vrut să stea niciodată cu mine și că nu mă mai iubește. Așa că s-a împachetat afară din casă și a făcut ca eu și copiii mei să treacă prin dureri severe. Am încercat toate mijloacele posibile pentru a-l întoarce, după multă cerșetă, dar nu a avut niciun rost. Așa că într-o seară, pe măsură ce mă întorceam de la serviciu, am întâlnit un vechi prieten de-al meu care a întrebat de soțul meu. Așa că i-am explicat fiecare lucru, așa că mi-a spus că singurul mod în care îmi pot reveni soțul este pentru a vizita un caster vraja, pentru că a funcționat cu adevărat și pentru el. Așa că nu am crezut niciodată în vrajă, dar nu am avut altă opțiune decât să-i urmez sfaturile. Apoi mi-a dat adresa de e-mail a casetei de vraja pe care a vizitat-o. DR ODION (drodion60@yandex.com) Așa că, a doua zi dimineață, am trimis un mail la adresa pe care mi-a dat-o, iar caseta de vrăji m-a asigurat că o să-mi iau soțul în ziua următoare. Ce declarație uimitoare !! Nu am crezut niciodată, așa că a vorbit cu mine și mi-a spus tot ce trebuie să fac. Apoi, în dimineața următoare, atât de surprinzător, soțul meu care nu m-a sunat în ultimele 7 luni, mi-a dat un telefon pentru a mă informa că se va întoarce. Atât de uimitor!! Așa a revenit în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie, și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o eu și copiii mei. Apoi, din acea zi, relația noastră a fost acum mai puternică decât cum a fost înainte, cu ajutorul unui război vrăjitor. Așa că vă voi sfătui acolo dacă aveți vreo problemă să contactați DR ODION, vă dau 100% garanție că el vă va ajuta să-i trimiteți un e-mail la adresa: (drodion60@yandex.com) sau whatssapp +2349060503921.

  RăspundețiȘtergere
 108. Mărturie De Lauren Lynch. Cum să-ți recuperezi rapid fostul!

  Am fost rănit și mi s-a rupt inima când a apărut o problemă foarte mare în căsătoria mea, acum șapte luni, între mine și soțul meu. atât de îngrozitor încât a dus cazul în instanță pentru un divorț. a spus că nu a vrut să stea niciodată cu mine și că nu mă mai iubește. Așa că s-a împachetat afară din casă și a făcut ca eu și copiii mei să treacă prin dureri severe. Am încercat toate mijloacele posibile pentru a-l întoarce, după multă cerșetă, dar nu a avut niciun rost. Așa că într-o seară, pe măsură ce mă întorceam de la serviciu, am întâlnit un vechi prieten de-al meu care a întrebat de soțul meu. Așa că i-am explicat fiecare lucru, așa că mi-a spus că singurul mod în care îmi pot reveni soțul este pentru a vizita un caster vraja, pentru că a funcționat cu adevărat și pentru el. Așa că nu am crezut niciodată în vrajă, dar nu am avut altă opțiune decât să-i urmez sfaturile. Apoi mi-a dat adresa de e-mail a casetei de vraja pe care a vizitat-o. DR ODION (drodion60@yandex.com) Așa că, a doua zi dimineață, am trimis un mail la adresa pe care mi-a dat-o, iar caseta de vrăji m-a asigurat că o să-mi iau soțul în ziua următoare. Ce declarație uimitoare !! Nu am crezut niciodată, așa că a vorbit cu mine și mi-a spus tot ce trebuie să fac. Apoi, în dimineața următoare, atât de surprinzător, soțul meu care nu m-a sunat în ultimele 7 luni, mi-a dat un telefon pentru a mă informa că se va întoarce. Atât de uimitor!! Așa a revenit în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie, și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o eu și copiii mei. Apoi, din acea zi, relația noastră a fost acum mai puternică decât cum a fost înainte, cu ajutorul unui război vrăjitor. Așa că vă voi sfătui acolo dacă aveți vreo problemă să contactați DR ODION, vă dau 100% garanție că el vă va ajuta să-i trimiteți un e-mail la adresa: (drodion60@yandex.com) sau whatssapp +2349060503921.

  RăspundețiȘtergere
 109. Buna tuturor. Am văzut recent o mărturie despre dr. ISIKOLO pe un blog pe care îl vizitez pentru probleme de consiliere în relații și întâlniri, deoarece am avut probleme serioase cu soțul meu și am datat de șase luni, el doar s-a schimbat brusc, nu era acasă cu mine iar copiii mei ca întotdeauna, el a început să înșele, el mă durea în multe feluri nu am crezut niciodată posibil și am crezut doar că ar trebui să încerce poate din disperare de un fel și am contactat dr. ISIKOLO. La început, totul s-a simțit visător și de necrezut, consultările și soluția lui au fost puțin ușoare și ciudate și mi-a fost teamă un pic din cauza că am auzit citit și auzit o mulțime de povești despre roți false de vrăji, înșelătorii și nu am crezut niciodată cu adevărat în magie. M-am jucat împreună cu puțină speranță și credință și am trimis câteva chestii după tot și a funcționat ca un miracol, totul a mers într-o direcție ceva mai nouă, a fost și este uimitor .. Cred că a fost toată credința bună citiți acea postare specială în acea zi credincioasă .. Sper că ar putea ajuta și alți oameni, așa cum mă făcuse el .. Am făcut puțin și am obținut tot ce mi-am dorit și mi-am dorit soțului meu și cu adevărat s-a întors înapoi la mine după 48 de ore în funcția de Dr. M-a asigurat Isikolo. familia mea și viața mea înapoi. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 110. Dacă credeți că castingul vraja nu este un lucru real, știți pe cine să contactați, care vă va ajuta așa cum au spus. Ați întâlnit vreo mărturie despre DR ISIKOLO? Nu ați văzut munca lui DR ISIKOLO și vă voi spune că este un adevărat rol de vrăjitor care să vă readucă fostul în 48 de ore la adresa sa de email isikolosolutionhome@gmail.com. Sunt Ivana Bennet aici, în New Hampshire. Mi-am pierdut iubitul, iubitul meu acum 4 ani și m-am întâlnit cu alți bărbați, ca să uit de el. Am fost în diferite relații de când mi-am pierdut adevărata dragoste, numărând 3. La fel de jos, cât am fost emoțional, am găsit mărturii despre rule de vrăji când am citit despre DR ISIKOLO. Totuși, am contactat e-mailul său la isikolosolutionhome@gmail.com și în 48 de ore, prietenul meu a sunat la telefon și mi-a spus niște lucruri serioase de relații în urechile mele și voiam să mă întâlnesc. L-am cunoscut a doua zi și mi-a spus că-i pare rău că m-a lăsat așa cum a făcut-o și știam că răzbunătorul a făcut-o. Vă rog, nu judecați o carte după copertă și am găsit adevărata cască de vrăjire care să ia legătura cu credința și el m-a ajutat să îmi rezolv problema. Voi recomanda Templul vrăjitorului DR ISIKOLO tuturor celor care doresc să întâlnească un adevărat rol de vrăjitor pentru ajutor la isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, Whatsapp sau VIBER la +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 111. Dacă credeți că castingul vraja nu este un lucru real, știți pe cine să contactați, care vă va ajuta așa cum au spus. Ați întâlnit vreo mărturie despre DR ISIKOLO? Nu ați văzut munca lui DR ISIKOLO și vă voi spune că este un adevărat rol de vrăjitor care să vă readucă fostul în 48 de ore la adresa sa de email isikolosolutionhome@gmail.com. Sunt Ivana Bennet aici, în New Hampshire. Mi-am pierdut iubitul, iubitul meu acum 4 ani și m-am întâlnit cu alți bărbați, ca să uit de el. Am fost în diferite relații de când mi-am pierdut adevărata dragoste, numărând 3. La fel de jos, cât am fost emoțional, am găsit mărturii despre rule de vrăji când am citit despre DR ISIKOLO. Totuși, am contactat e-mailul său la isikolosolutionhome@gmail.com și în 48 de ore, prietenul meu a sunat la telefon și mi-a spus niște lucruri serioase de relații în urechile mele și voiam să mă întâlnesc. L-am cunoscut a doua zi și mi-a spus că-i pare rău că m-a lăsat așa cum a făcut-o și știam că răzbunătorul a făcut-o. Vă rog, nu judecați o carte după copertă și am găsit adevărata cască de vrăjire care să ia legătura cu credința și el m-a ajutat să îmi rezolv problema. Voi recomanda Templul vrăjitorului DR ISIKOLO tuturor celor care doresc să întâlnească un adevărat rol de vrăjitor pentru ajutor la isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, Whatsapp sau VIBER la +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 112. Dacă credeți că castingul vraja nu este un lucru real, știți pe cine să contactați, care vă va ajuta așa cum au spus. Ați întâlnit vreo mărturie despre DR ISIKOLO? Nu ați văzut munca lui DR ISIKOLO și vă voi spune că este un adevărat rol de vrăjitor care să vă readucă fostul în 48 de ore la adresa sa de email isikolosolutionhome@gmail.com. Sunt Ivana Bennet aici, în New Hampshire. Mi-am pierdut iubitul, iubitul meu acum 4 ani și m-am întâlnit cu alți bărbați, ca să uit de el. Am fost în diferite relații de când mi-am pierdut adevărata dragoste, numărând 3. La fel de jos, cât am fost emoțional, am găsit mărturii despre rule de vrăji când am citit despre DR ISIKOLO. Totuși, am contactat e-mailul său la isikolosolutionhome@gmail.com și în 48 de ore, prietenul meu a sunat la telefon și mi-a spus niște lucruri serioase de relații în urechile mele și voiam să mă întâlnesc. L-am cunoscut a doua zi și mi-a spus că-i pare rău că m-a lăsat așa cum a făcut-o și știam că răzbunătorul a făcut-o. Vă rog, nu judecați o carte după copertă și am găsit adevărata cască de vrăjire care să ia legătura cu credința și el m-a ajutat să îmi rezolv problema. Voi recomanda Templul vrăjitorului DR ISIKOLO tuturor celor care doresc să întâlnească un adevărat rol de vrăjitor pentru ajutor la isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, Whatsapp sau VIBER la +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 113. Îmi doresc să vă împărtășesc mărturia tuturor. M-am căsătorit cu soțul meu în urmă cu 8 ani începem să avem probleme acasă, ca să ne oprim să dormim pe același pat, luptând pentru lucruri mărunte pe care le vine întotdeauna acasă târziu noaptea, bea prea mult și dorm cu alte femei, nu am iubit niciodată niciun bărbat în viața mea, cu excepția lui. El este tatăl copiilor mei și nu vreau să-l pierd, pentru că am lucrat atât de mult împreună pentru a deveni ceea ce suntem și avem astăzi. acum doua luni a decis acum sa ma traiasca eu si copilul, fiind mamica singura poate fi greu uneori si deci nu am pe cine sa apelez si am fost inima sparta. Am sunat-o pe mama mea si i-am explicat fiecare lucru, mi-a spus mama despre DR AYOOLA cum a ajutat-o ​​să rezolve problema dintre ea și tatăl meu am fost surprinsă pentru că au rămas unul fără celălalt timp de trei ani și jumătate și a fost ca un miracol cum s-au întors unul la celălalt. la DR AYOOLA și să-i explice totul, așa că mi-a promis să nu-mi fac griji că va arunca o vrajă și va face lucrurile să revină la modul în care ne aflăm atât de mult în dragoste și că a fost un alt spirit feminin care controla soțul meu. mi-a spus că problema mea va fi rezolvată în două zile, dacă cred că am spus OK. Așa că a aruncat o vrajă pentru mine și după două zile, dragostea mea a revenit și mi-a cerut să-l iert. Sunt atât de fericit acum. așa că am decis să împărtășesc experiența mea cu fiecare organism care are o astfel de problemă să-l contactez pe e-mail. drayoolasolutionhome@gmail.com El este cel mai bun joc de vraja care te poate ajuta cu problemele tale sau îl poate apela la whatsapp +31684065675 sau pe site-ul https://drayoolasolutionhome.com/ SAU https://twitter.com/DrAyoola1
   
  . ÎNCEPEȚI-ȚI EXTERIORUL LOVER.

  2. LOTERII CÂȘTIGĂTORI.

  3. RĂZBOIUL COPILULUI.

  4. DESCĂRCAREA CURSULUI DE GENERARE.

  5. ASIGURAREA MUNCII.

  6. PROMOVAREA JOBULUI.

  7. VOSTRA DE BANI.

  8. PROTECȚIA SPIRITUALĂ.

  9. ÎNGRIJIRE HERBALĂ.

  10. Vrăjitorul de frumusețe.

  RăspundețiȘtergere
 114. Ma numesc Nina Mauro. Viața mea s-a întors !!! După 1 an de căsătorie ruptă, soțul meu m-a lăsat cu doi copii. Am simțit că viața mea era pe cale să se termine, aproape că m-am sinucis, am fost afectat emoțional de foarte mult timp. Mulțumită unui râu de vrăji numit DR ISIKOLO, pe care l-am cunoscut online. Într-o zi credincioasă, în timp ce navighez pe internet, am întâlnit o mulțime de mărturii despre acest anvelopă specială. Unii au mărturisit că i-a readus iubitul Ex, iar alții au mărturisit că restabilește pântecele, vindecă cancerul și alte boli, unii au mărturisit că poate arunca o vrajă pentru a opri divorțul și așa mai departe. Am întâlnit și o mărturie particulară, a fost despre o femeie numită Ana, a mărturisit despre cum și-a adus înapoi iubita de Ex în mai puțin de 2 zile, iar la finalul mărturiei a lăsat adresa de e-mail a lui DR ISIKOLO. După ce am citit toate acestea, am decis să încerc. L-am contactat prin e-mail și i-am explicat problema mea. În doar 48 de ore, soțul meu s-a întors la mine. Ne-am rezolvat problemele și suntem chiar mai fericiți decât înainte de DR ISIKOLO, este cu adevărat un om talentat și nu voi înceta să-l public pentru că este un om minunat. Dacă aveți o problemă și căutați o casetă de vrajă reală și autentică pentru a vă rezolva toate problemele pentru dvs. contactați-l pe e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 115. WOW!! Acesta este cel mai minunat lucru pe care l-am experimentat vreodată în viața mea, mă numesc Marta Leon, nu am crezut niciodată că voi zâmbi din nou, după ce soțul meu m-a lăsat cu doi copii timp de un an, tot efortul de a-l aduce înapoi a eșuat și am fost disperat să-l aduc înapoi acasă, am crezut că nu o să-l văd din nou, până nu am întâlnit o doamnă numită Miller pe Facebook, care mi-a povestit despre o casetă de vrajă numită Dr. Isikolo. Mi-a dat adresa de e-mail și numărul de telefon mobil și l-am contactat și m-a asigurat că în 48 de ore soțul meu va reveni la mine, mă simt fericit deja când am avut asta de la el, în mai puțin de 48 de ore soțul meu s-a întors a început să ceară iertare spunând că este lucrul diavolilor, așa că sunt încă surprinde până acum despre această minune, pentru că este prea real pentru a fi real, știu că atât de multe doamne sunt acolo cu aceeași problemă a mea, dar îți spun astăzi că există o soluție pentru asta e-mail. Dr. Isikolo pe isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp și la +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 116. Buna tuturor. Am văzut recent o mărturie despre dr. Ilekhojie într-un ***** og vizitez pentru relații și probleme de consiliere pentru întâlniri, deoarece am avut probleme serioase cu iubitul meu și am întâlnit șase luni, el tocmai s-a schimbat, el nu era Nu mi-am întors apelurile, a început să înșele, el mă durea în multe feluri, nu am crezut niciodată posibil și am crezut doar că ar trebui să-l încerc * poate din disperare de un fel * .. și am contactat dr. Ilekhojie .. La început totul M-am simțit visător și de necrezut, consultările și soluțiile sale au fost puțin ușoare și ciudate și m-am speriat puțin pentru că am auzit citit și auzit o mulțime de povești despre râșele de vrăji false, înșelătorii și nu am crezut niciodată cu adevărat în magie. M-am jucat împreună cu puțină speranță și credință și am trimis câteva lucruri după tot și a funcționat ca un miracol, totul a mers într-un timp o direcție nouă, a fost și este uimitor ... Cred că a fost totul de bună credință Am citit acea postare specială în acea zi credincioasă .. Sper că ar putea ajuta și alți oameni, așa cum mi-a făcut-o ... Am făcut puțin și am primit tot ce mi-am dorit și mi-am dorit * soțului meu, familiei mele și vieții mele. E-mail: gethelp05@gmail.com sau contactați-l pe whats App him +2348147400259

  RăspundețiȘtergere
 117. Buna tuturor. Am văzut recent o mărturie despre dr. Ilekhojie într-un ***** og vizitez pentru relații și probleme de consiliere pentru întâlniri, deoarece am avut probleme serioase cu iubitul meu și am întâlnit șase luni, el tocmai s-a schimbat, el nu era Nu mi-am întors apelurile, a început să înșele, el mă durea în multe feluri, nu am crezut niciodată posibil și am crezut doar că ar trebui să-l încerc * poate din disperare de un fel * .. și am contactat dr. Ilekhojie .. La început totul M-am simțit visător și de necrezut, consultările și soluțiile sale au fost puțin ușoare și ciudate și m-am speriat puțin pentru că am auzit citit și auzit o mulțime de povești despre râșele de vrăji false, înșelătorii și nu am crezut niciodată cu adevărat în magie. M-am jucat împreună cu puțină speranță și credință și am trimis câteva lucruri după tot și a funcționat ca un miracol, totul a mers într-un timp o direcție nouă, a fost și este uimitor ... Cred că a fost totul de bună credință Am citit acea postare specială în acea zi credincioasă .. Sper că ar putea ajuta și alți oameni, așa cum mi-a făcut-o ... Am făcut puțin și am primit tot ce mi-am dorit și mi-am dorit * soțului meu, familiei mele și vieții mele. E-mail: gethelp05@gmail.com sau contactați-l pe whats App him +2348147400259

  RăspundețiȘtergere
 118. ce lume minunată trăim, încă mă îndoiesc de acest război vraja cum a făcut-o !!! Eu sunt Barbara Adam, sunt Londra Sunt atât de fericit să spun că întregul cuvânt știe cum mi-a salvat această căsătorie vrăjitoare puternică. Totul mergea în scurgere, deoarece soțul meu nu poate înceta să mă înșele cu alte femei. S-a obișnuit să mă încălzesc mereu. Am încercat să-l fac să se oprească, dar nu am putut să nu ajut situația, cu cât am încercat, cu atât devine mai greu. Uneori ne vom lupta și ne vom despărți câteva luni și vom reveni din nou doar din cauza copiilor noștri. Într-o zi, un prieten mi-a povestit despre acest cască de vrăjitoare care a ajutat-o ​​și pe ea, numele său este Dr. Isikolo, ea a spus că folosește vrăji albe pentru a rezolva problemele spirituale. Am decis să încerc, l-am contactat și mi-a spus că va dura doar 2 până la 3 zile și că voi vedea schimbări mari la soțul meu. A aruncat de fapt o vraja, crede-ma dupa 48 de ore de la vraja, sotul meu marturisea diferite nume de femeie cu care a dormit. El a cerut iertare și să nu mai încerce niciodată. Din acea zi și până acum, mintea mea este în repaus. Sotului meu nu-i plac toate celelalte femei de pe pământ, cu excepția mea. Și sunt atât de fericit că îl am doar pentru mine. Caseta de vraja îi contactează e-mailul; isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, Whatsapp sau VIBER pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 119. Ai nevoie de o casetă de vrăji care să-i readucă fostul soț, soție, iubit?

  Inbox me today drnazeemspelltemple@gmail.com, astfel încât să putem lucra împreună
  și aduce-l înapoi, pentru tine și să trăim fericiți împreună după cum doriți
  contactați-mă dacă aveți nevoie de acestea mai jos:

  (1) Vraja pentru promovare la birou
  (2) Vrei să-i aduci înapoi iubitul, soțul, soția
  (3) Vraja pentru a face pe cineva să facă tot ce vrei pentru tine
  (4) Vraja pentru sarcină
  (5) Vraja pentru a opri Visele rele
  (6) Vraja de a obține bani
  (7) Aveți întotdeauna coșmaruri?
  (8) Doriți să vă opriți divorțul?
  (9) Îți este greu să câștigi o cauză în instanță?
  (10) Vindecarea pentru HIV și SIDA?

  Trimiteți-mi un e-mail drnazeemspelltemple@gmail.com

  Dacă aveți nevoie de ajutor, contactați drnazeemspelltemple@gmail.com chiar acum

  Dr. Nazeem .......

  RăspundețiȘtergere
 120. Ai nevoie de o casetă de vrăji care să-i readucă fostul soț, soție, iubit?

  Inbox me today drnazeemspelltemple@gmail.com, astfel încât să putem lucra împreună
  și aduce-l înapoi, pentru tine și să trăim fericiți împreună după cum doriți
  contactați-mă dacă aveți nevoie de acestea mai jos:

  (1) Vraja pentru promovare la birou
  (2) Vrei să-i aduci înapoi iubitul, soțul, soția
  (3) Vraja pentru a face pe cineva să facă tot ce vrei pentru tine
  (4) Vraja pentru sarcină
  (5) Vraja pentru a opri Visele rele
  (6) Vraja de a obține bani
  (7) Aveți întotdeauna coșmaruri?
  (8) Doriți să vă opriți divorțul?
  (9) Îți este greu să câștigi o cauză în instanță?
  (10) Vindecarea pentru HIV și SIDA?

  Trimiteți-mi un e-mail drnazeemspelltemple@gmail.com

  Dacă aveți nevoie de ajutor, contactați drnazeemspelltemple@gmail.com chiar acum

  Dr. Nazeem .......

  RăspundețiȘtergere
 121. Mulțumesc, dr. Ilekhojie că m-a ajutat. M-am căsătorit de 4 ani și în al cincilea an, o altă femeie și-a smuls soțul departe de copii și de mine. Am suferit până când l-am întâlnit pe dr. Ilekhojie online și am ales să-i încerc și, în mod surprinzător, am trimis doar poza mea la ea și la soțul meu și după 48 de ore în timp ce mi-a spus, l-am văzut pe soțul meu venind la mine și la copii și asta este motiv pentru care recomand oricui are o problemă de relație să contacteze această femeie puternică și să-și revină iubitul la tine. Nevoie de ajutor?

  WhatsApp Dr Ilekhojie pe +2348147400259
  E-mail info@gethelps.online și gethelp05@gmail.com
  Site web: https://gethelps.online

  RăspundețiȘtergere
 122. Mulțumesc, dr. Ilekhojie că m-a ajutat. M-am căsătorit de 4 ani și în al cincilea an, o altă femeie și-a smuls soțul departe de copii și de mine. Am suferit până când l-am întâlnit pe dr. Ilekhojie online și am ales să-i încerc și, în mod surprinzător, am trimis doar poza mea la ea și la soțul meu și după 48 de ore în timp ce mi-a spus, l-am văzut pe soțul meu venind la mine și la copii și asta este motiv pentru care recomand oricui are o problemă de relație să contacteze această femeie puternică și să-și revină iubitul la tine. Nevoie de ajutor?

  WhatsApp Dr Ilekhojie pe +2348147400259
  E-mail info@gethelps.online și gethelp05@gmail.com
  Site web: https://gethelps.online

  RăspundețiȘtergere
 123. Salut prieteni, aceasta este mărturia mea. suntem casatoriti de 5 ani si impreuna de 9 ani. am fost despărțiți timp de 4 luni. El își dorește afară și nu este dispus să ne salveze căsnicia. Am fost un cuplu grozav (cel puțin am crezut asta) și ne-am certat rar. Cu câteva luni înainte de a pleca de acasă, era atât de inactiv și dormea ​​mult. Mi-am dat seama că are o aventură emoțională cu cineva și mi-a confirmat că este atras de ea. Apoi a spus că nu mai este îndrăgostit de mine și că nu poate trăi cu mine. Am cerșit, am plâns și așa mai departe luni întregi. Aveam nevoie de ajutor atât de mult și îmi doresc soțul meu înapoi la mine, navigând pe internet când am văzut o mărturie a doamnei despre modul în care dr. Ajayi, marele vrăjitor, care a ajutat la vindecarea fibromului și a reușit să aibă un copil propriu care în transforma liniștea restaurată în cămin. ea renunță la contactul său și l-am copiat, la început am fost sceptic în legătură cu contactul, dar chiar am nevoie de o soluție durabilă pentru problema mea, așa că îi trimit un mesaj care să-i explice situația mea, mi-a spus să fiu sigur că soțul meu va veni înapoi la mine dacă ar trebui să fac așa cum mi-a cerut el, am făcut tot ce mi-a spus să fac și a patra zi am primit un text de scuze de la el spunând că nu știe ce a venit peste el, în acea seară s-a întors acasă și a pledat. pentru toate faptele sale greșite și de atunci dragostea și căsătoria noastră au fost mai puternice. Vreau să mulțumesc special marelui vrăjitor Dr. Ajayi pentru munca sa bună și pentru a face din nou fericire în viață. Dacă întâmpinați aceeași problemă conjugală sau aveți alte probleme care vă apasă, contactați-l pe Dr. Ajayi astăzi pe e-mail: Drajayi1990@gmail.com sau numărul Whatsapp: 2347084887094. El este capabil să efectueze orice fel de vraja la care vă puteți gândi, sunt. o Mărturie vie.

  RăspundețiȘtergere
 124. Vreau să-i mulțumesc lui DR ISIKOLO un caster de vrăji foarte puternic, care mă ajută să-mi aduc soțul înapoi la mine, în urmă cu câteva luni am o problemă serioasă cu soțul meu, în măsura în care a ieșit din casă, și a început să se întâlnească cu o altă femeie și el a rămas cu femeia, am încercat tot ce pot pentru a-l readuce, dar tot efortul meu a fost inutil până până în ziua în care prietenul meu a venit în casa mea și i-am povestit fiecare lucru care s-a întâmplat între mine și soțul meu, apoi ea a spus eu de un caster puternic de vrajă care o ajută atunci când era în aceeași problemă, apoi îl contactez pe DR ISIKOLO și i-am spus fiecare gând și mi-a spus să nu-mi fac griji din nou, că soțul meu se va întoarce la mine după ce a aruncat o vraja pe el, am crezut că este o glumă, după ce a terminat să arunce vraja, mi-a spus că tocmai a terminat să arunc vraja, spre marea mea surpriză în acele 48 de ore, soțul meu s-a întors cu adevărat implorându-mă să-l iert, dacă ai nevoie de ajutorul lui, îl poți contacta cu adresa de e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Îl poți Whatsapp și pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 125. Sunt aici să apreciez munca depusă de dr. Isikolo pentru viața mea, el nu numai că este bun în medicina pe bază de plante, dar este bun și în realizarea vrăjii de dragoste pentru căsătoria ruptă, vraja de noroc, relația ruptă și multe altele. M-am confruntat cu soțul meu care mă părăsea, după ce a început să vadă o doamnă în biroul său și m-am confruntat cu el de ce mă înșală și a strigat la mine și a plecat de acasă, am pledat că îmi pare rău, iar el refuză să iertați sau revin acasă, am rămas singuri cu copiii mari pentru a avea grijă, m-am simțit frustrat de el rămânând cu o altă femeie, am încercat să găsesc o casetă vrăjitoare care mă poate ajuta, dar în timp ce navighez, am văzut așa multe mărturii despre modul în care dr. Isikolo a ajutat o mulțime de oameni, am spus că ar trebui să-i dau drumul lui Isikolo un proces și, într-adevăr, a aruncat o vraja de dragoste care l-a readus pe drăguțul meu soț în 2 zile și a fost de necrezut, și a pledat cu un surpriză cadou de mașină ca un jeton pentru ceea ce a făcut el lăsându-mi toate acestea în timp, iar eu îl iert și astăzi suntem din nou fericiți de familie. Vă rugăm, oricine are dificultăți în căsătorii sau relații, vă rugăm să contactați acest excelent medic specialist, deoarece sunt sigur că are remediu pentru orice situație pe care o puteți găsi. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, Whatsapp sau VIBER la +2348133261196. Dumnezeu sa te binecuvanteze

  RăspundețiȘtergere
 126. Vă mulțumesc domnule pentru vrăjile voastre adevărate. Am întâlnit multe mărturii despre mărturia netă a lui DR ISIKOLO, o casetă de vrăjitoare voodoo care vă va ajuta să aruncați o vraja Love pentru a vă readuce fostul iubit. Eu și iubitul meu am fost despărțiți de 3 luni și am forțat într-adevăr un moment dificil să-l recuperăm din nou, nu l-am crezut, la început, dar pe măsură ce viața s-a înrăutățit, am decis să încerc, contactând DR ISIKOLO voodoo spel și spre surprinderea mea, el a făcut o vraja de dragoste pentru mine și pentru mine și de prietenul de 2 ani care a fost separat de 3 luni, acum suntem din nou împreună și s-a întâmplat în 48 de ore. acum sunt o mărturie vie a faptelor bune ale vrăjii voodoo ale lui DR ISIKOLO, un bărbat înzestrat, cu puteri mari și inimă bună. Este secretul meu, dar am decis să fac lumea cunoscută, deoarece ar putea fi de ajutor oricui este interesat sau se confruntă cu probleme de relație sau de căsătorie. Trimiteți e-mail astăzi pe isikolosolutionhome@gmail.com Îl puteți Whatsapp și la +2348133261196.

  RăspundețiȘtergere
 127. DR ISIKOLO este pur și simplu cel mai bun rolator și ajutor. Numele meu este Loreta Emilio, Din respect pentru tine și vrăjile tale, trebuie să fac această mărturie cunoscută tuturor. Am fost la alte roți de vrăji fără să văd niciun rezultat. Doar mi-am dorit să vin la tine mai devreme, am primit ce e mai bun de la tine. Fostul meu soț a fost plecat de un an și m-am dus peste tot și alte roluri de vrăji pentru ajutor, dar niciun rezultat până când prietenul meu nu mă va prezenta la Dr. Isikolo După ce s-a terminat vraja de dragoste, am primit în sfârșit un apel de la el. Vrăjile lui au făcut minuni și soțul meu este din nou plin de dragoste. Este un miracol! S-a întors brusc cu flori spunând că ar trebui să-l iert, am fost cu adevărat înfocat și șocat atunci când soțul meu a îngenuncheat cerându-i iertare și ca eu să-l accept înapoi. Sunt cu adevărat lipsit de cuvinte și bucuroase, ești un Dumnezeu trimis mie și întregii mele familii. Și acum sunt din nou o femeie veselă. Mulțumesc atât de mult Dr. IsikoloToți cei care sunt în căutarea unei adevărate vrăjitoare ar trebui să ia legătura cu DR ISIKOLO Pe isikolosolutionhome@gmail.com Puteți de asemenea să-l Whatsapp la +2348133261196.

  RăspundețiȘtergere
 128. Am nevoie de ajutor pentru a-mi primi comentariile ex post pe bloguri Am aflat despre site-ul dvs. online și am comandat o vrajă Love pentru că prietena mea de 5 ani m-a părăsit pentru un alt bărbat. Am avut o vrajă de dragoste și, după 24 de ore pe care am comandat-o, am început să văd rezultatele. Am început să primesc e-mailuri de la ea care îmi spuneau cât de mult iubește și îmi era dor de mine. Acest lucru este uimitor mai ales că obișnuia să mă ignore de fiecare dată. Nu a fost niciodată atât de compătimitoare și grijulie pentru relația noastră, nu a fost niciodată atât de emoțională. Vă rog, tuturor celor care așteptați rezultatele dvs. nu disperați. Cu toții merităm să fim iubiți și sentimentul este minunat. Vreau să-i mulțumesc Domnului Padman pentru cantitatea de fericire pe care o aduce oamenilor. Sunt mai încrezător acum și viața mea este mai bună doar prin asta. Știu că lucrurile se vor îmbunătăți doar. Multumesc mult, multumesc mult. Sunt atât de recunoscător încât Dr Ilekhojie și toate spiritele iubitoare frumoase susțin iubirea. " Nevoie de ajutor?

  WhatsApp Dr Ilekhojie pe +2348147400259 sau
  E-mail info@gethelps.online și gethelp05@gmail.com
  Site web: https://gethelps.online

  RăspundețiȘtergere
 129. Sunt foarte surprinsă pentru experiența miraculoasă și minunile doctorului Isikolo care au fost răspândite pe internet și la nivel mondial. Cum a ajutat minunat oamenii din întreaga lume să-și restabilească iubitele pierdute, l-am contactat după ce am trecut prin atâtea mărturii ale diferitelor persoane cum el ajută să-l readuc pe fostul iubit înapoi, i-am povestit despre soțul meu care m-a abandonat în urmă cu aproximativ 8 luni și a plecat de acasă cu tot ce aveam, am fost dezgolit când mi-a spus doar să zâmbesc și să mă odihnesc asigurându-mă că El se va ocupa de toate în doar 48 de ore. După a doua zi m-a sunat soțul meu, am fost atât de șocat, am primit apelul și nu mi-a putut crede urechile, el m-a implorat cu adevărat să-l iert și să-mi facă promisiuni la telefon, El s-a întors acasă și mi-a obținut și cadouri foarte drăguțe doar pentru el pentru a-și dovedi dragostea pentru mine, am fost atât de fericit încât a trebuit să-l sun pe dr. Isikolo și i-am mulțumit, mi-a spus doar să împărtășesc veștile bune din toată lumea Ei bine, dacă aveți nevoie de o râu vrăjitoare eficientă și reală pentru orice problemă din viața ta îl poți contacta pe dr. Isikolo pe e-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com.com sau pe WhatsApp lui la +2348133261196.

  RăspundețiȘtergere